Domácí řidiči ušetří objížďkou v Boubínské ulici

Ve městě pod Boubínem byla v pátek 20. listopadu dokončena rekonstrukce části ulice Boubínská. Dvě stě padesát metrů dlouhý úsek, který zrekonstruovala firma Strabag nákladem více než 17 milionů korun, bude součástí kilometrové objížďky, která umožní domácím řidičům vyhnout se viaduktu pod železniční tratí, který bude kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřen na jaře příštího roku. 

Objižďka  

 Na rekonstrukci Boubínské ulice se vimperské radnici podařilo získat dotaci 15 milionů korun, zhruba dva miliony korun šly z městského rozpočtu. Dobrou spolupráci si při finančním zajištění této nemalé investice pochvalovali při otevření starosta Vimperka Pavel Dvořák a poslanec Parlamentu České republiky, člen jeho rozpočtového výboru a jihočeský zastupitel Petr Braný. 

Objižďka

   Zdánlivě krátký úsek ulice představoval dost tvrdý oříšek pro stavbaře. Bylo třeba především zabezpečit skalní stěnu ve svahu, kterým silnice klesá k železničnímu přejezdu, což si samo vyžádalo pět milionů korun. Přejezd byl rovněž zrekonstruován a v příštím roce dostane ještě signalizační a zabezpečovací zařízení. To bude důležité rovněž pro hladký průjezd  vozidel zdravotnické záchranné služby, které bude objížďka také sloužit. Prakticky zcela nový je i most přes Pravětínský potok, který nahradil původní už dost nebezpečnou lávku.  

Objižďka

   Zrekonstruovaný úsek Boubínské ulice zůstane zatím uzavřen pro veškerý provoz. Jeho pravá chvíle přijde v následujícím roce, kdy bude zahájena kompletní rekonstrukce viaduktu - zatím u něj vzniká podchod pro chodce. Řidiči hlavně osobních aut pak ušetří dobrých 25 kilometrů cesty oproti oficiální objížďce, určené pro nákladní vozidla, která povede přes Bohumilice.  

Text: Zdeněk a Tomáš Přibylovi, foto: Zdeněk Přibyl

WWW.prachatickonews.cz

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku