Dokončení l. etapy rekonstrukce „domu U Slona“

V pondělí 28.4.2008 byla slavnostně předána investorovi a částečně také Městu Vimperk l. etapa rekonstrukce domu č.p. 3 ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku, tedy část areálu bývalých Steinbrenerových tiskáren.

Při této příležitosti mohl pan Ing. Galas z dodavatelské firmy přivítat mimo majitelky, paní Djemalinské, která vážila cestu z Moskvy, i další významné osobnosti v čele s panem starostou Dvořákem. Mezi hosty byl pan senátor Kalbáč, pan Doenicke s manželkou jako zástupci rodiny Steinbrenerových, zástupci německých rodáků pánové Stadelbauer a Harvalík s manželkami pan Damiděnko, společník investorky či pan místostarosta Petrášek.

V projevech zněla ve třech jazycích slova díků a naděje, že tato první etapa je začátkem na náročné cestě rekonstrukce celého areálu. Paní Djemalinská vzpomněla i paní starostku Chumanovou, která byla u prvotních jednání o záměrech investora a podle slov investora byla významnou motivací pro dokončení této etapy do roka od zahájení prací. Je pravda, že stav domu před rokem byl žalostný a dnes už si to při pohledu na obnovený dům jen obtížně vybavíme. To je dobrá vizitka nejen investora, ale i dodavatele.

Pan stavitel pak věnoval městu vylepšený vzhled domu s restaurovanými pamětními medailemi, získanými Steinbrenerem na světových výstavách, pamětní deskou, věnovanou významnému rodákovi, a domovním znamením v podobě kresby slona mezi okny 1. patra. Původní slon, který dal domu přízvisko, se nedochoval a společně s další sgrafitovou výzdobou zmizel již dávno v propadlišti dějin. Proto ten nový není replikou či rekonstrukcí, ale připomenutím slavné historie domu i města. Investor se může těšit z nových bytů, které zde vznikly a rovněž z přízně, kterou jeho vstup do Vimperka dávali přítomní otevřeně najevo.

Jan Plánek,
MÚ Vimperk,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

u slona

Paní Doenicke Steinbrenerová přihlíží jak paní Djemalinskaya střihá pásku.

Foto: Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku