Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

Na základě upozornění občanů Vimperka řešil Městský úřad ve Vimperku situaci, ke které došlo v třídírně odpadů firmy Jihosepar ve Špidrově ulici. „Občané Vimperka nás upozornili, že tam není vše úplně v pořádku a požádali nás o kontrolu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Na základě podnětu občanů svolal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk jednání na místě samém. Za účasti majitel provozovny, zástupce stavebního úřadu ve Vimperku, zástupce Hasičského záchranného sboru z Prachatic, zástupce Krajské hygienické služby, zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk a nakonec zástupce Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z výsledku šetření vyplynulo, že zpevněné plochy v areálu provozovny třídírny odpadu Jihosepar, a. s. jsou užívány jako plochy skladovací, což je dle názoru stavebního úřadu Vimperk v rozporu s ověřenou projektovou dokumentací a kolaudačním souhlasem.

Příčinou toho jsou dle vysvětlení majitele provozovny problémy se zajištěním dostatečného počtu pracovníků na třídicí lince, čímž došlo k nahromadění neroztříděných plastových obalů mimo provozní budovy. „Majitel provozovny byl stavebním úřadem vyzván k uvedení provozovny do souladu s uvedenými dokumenty ve lhůtě do konce srpna letošního roku,“ uvedl Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Jihosepar

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku