Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

Na základě upozornění občanů Vimperka řešil Městský úřad ve Vimperku situaci, ke které došlo v třídírně odpadů firmy Jihosepar ve Špidrově ulici. „Občané Vimperka nás upozornili, že tam není vše úplně v pořádku a požádali nás o kontrolu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Na základě podnětu občanů svolal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk jednání na místě samém. Za účasti majitel provozovny, zástupce stavebního úřadu ve Vimperku, zástupce Hasičského záchranného sboru z Prachatic, zástupce Krajské hygienické služby, zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk a nakonec zástupce Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z výsledku šetření vyplynulo, že zpevněné plochy v areálu provozovny třídírny odpadu Jihosepar, a. s. jsou užívány jako plochy skladovací, což je dle názoru stavebního úřadu Vimperk v rozporu s ověřenou projektovou dokumentací a kolaudačním souhlasem.

Příčinou toho jsou dle vysvětlení majitele provozovny problémy se zajištěním dostatečného počtu pracovníků na třídicí lince, čímž došlo k nahromadění neroztříděných plastových obalů mimo provozní budovy. „Majitel provozovny byl stavebním úřadem vyzván k uvedení provozovny do souladu s uvedenými dokumenty ve lhůtě do konce srpna letošního roku,“ uvedl Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Jihosepar

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku