Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

Na základě upozornění občanů Vimperka řešil Městský úřad ve Vimperku situaci, ke které došlo v třídírně odpadů firmy Jihosepar ve Špidrově ulici. „Občané Vimperka nás upozornili, že tam není vše úplně v pořádku a požádali nás o kontrolu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Na základě podnětu občanů svolal Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk jednání na místě samém. Za účasti majitel provozovny, zástupce stavebního úřadu ve Vimperku, zástupce Hasičského záchranného sboru z Prachatic, zástupce Krajské hygienické služby, zástupce Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk a nakonec zástupce Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Z výsledku šetření vyplynulo, že zpevněné plochy v areálu provozovny třídírny odpadu Jihosepar, a. s. jsou užívány jako plochy skladovací, což je dle názoru stavebního úřadu Vimperk v rozporu s ověřenou projektovou dokumentací a kolaudačním souhlasem.

Příčinou toho jsou dle vysvětlení majitele provozovny problémy se zajištěním dostatečného počtu pracovníků na třídicí lince, čímž došlo k nahromadění neroztříděných plastových obalů mimo provozní budovy. „Majitel provozovny byl stavebním úřadem vyzván k uvedení provozovny do souladu s uvedenými dokumenty ve lhůtě do konce srpna letošního roku,“ uvedl Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Jihosepar

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku