Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

Denní stacionář nabízí tyto služby:

aktivizační činnosti -celoživotní vzdělávání, práce s PC, práci v keramické a dřevařské dílně, práci ve výtvarném ateliéru, přípravu pokrmů, pracovní rehabilitaci, zdravotně tělesnou výchovu, bazální stimulaci, dramatickou výchovu, zpěv s kytarou a muzikofiletiku, pracovní výchovu – činnosti spojené s chodem domácnosti

sportovní aktivity – běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, florbal, kuželky, kondiční a relaxační plavání, stolní tenis, turistiku, kondiční cvičení a posilování

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy kina, návštěvy městské knihovny, rekreační, kulturní a sportovní akce a pobyty mimo zařízení, výlety za poznáním

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina osob

Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku

Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb

Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní vozíků

Osoby s přidruženou smyslovou vadou

Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného stupně příspěvku na péči

Pracovní tým

Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky, instruktor sociální péče

Kontakty: emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel: 733 503 084

Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

www.muss.strakonice.eu

 

 

 

 

 

 

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku