Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

Forma pobytu – denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

Denní stacionář nabízí tyto služby:

aktivizační činnosti -celoživotní vzdělávání, práce s PC, práci v keramické a dřevařské dílně, práci ve výtvarném ateliéru, přípravu pokrmů, pracovní rehabilitaci, zdravotně tělesnou výchovu, bazální stimulaci, dramatickou výchovu, zpěv s kytarou a muzikofiletiku, pracovní výchovu – činnosti spojené s chodem domácnosti

sportovní aktivity – běžecké lyžování, cyklistiku, fotbal, florbal, kuželky, kondiční a relaxační plavání, stolní tenis, turistiku, kondiční cvičení a posilování

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy kina, návštěvy městské knihovny, rekreační, kulturní a sportovní akce a pobyty mimo zařízení, výlety za poznáním

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina osob

Osoby s mentální retardací od 7 do 64 let věku

Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech a s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb

Osoby s přidruženou tělesnou vadou (částečně mobilní, imobilní), pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek včetně invalidní vozíků

Osoby s přidruženou smyslovou vadou

Osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a asistenci druhé osoby

Úhrada pobytu v DST  - dle stanoveného stupně příspěvku na péči

Pracovní tým

Vedoucí vychovatelka pověřená řízením DST, vychovatelé s odbornou způsobilostí speciální pedagogiky, instruktor sociální péče

Kontakty: emailová adresa – jitka.kristanova@muss.strakonice.eu, tel: 733 503 084

Telefony: 383 322 241, 602 123 163, 739 023 540

www.muss.strakonice.eu

 

 

 

 

 

 

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku