Dění ve městě

Rok 2020

Urnový háj se durnový hájočká nového kabátu

Počátkem roku 2020 jsme se rozhodli zahájit zadávací řízenístavební zakázky „Revitalizace zpevněných ploch v areálu urnového háje ve Vimperku – I. etapa“. S přihlédnutím k záměru zahájení realizace zakázky v roce 2020 a množství vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2020 byla zakázka rozdělena do dvou etap (I. etapa - realizace r. 2020, II. etapa – realizace r. 2021).


Slunečná ulice je dokončenaSlunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek.


Parkoviště v ulici PodzámčíParkoviště v ulici Podzámčí

V roce 2021 by měla být dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zámku. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky akcí v letním kině byla v květnu dokončena stavební akce v ulici Podzámčí. Stavbu realizovala společnost VKB stavby, s.r.o. Cena díla je 3,3 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září 2019. Mezní termín stavby byl směřován do plánovaného majálesu, ale k tomu bohužel letos kvůli nouzovému stavu nedošlo.


Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko

Objekt MěKS v Johnově ulici ve Vimperku prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1997-1998. V průběhu uplynulých cca 20 let provozu došlo v případě MěKS pouze k jedné zásadnější opravě budovy, a to v roce 2014 k výměně nevhodné střešní krytiny. V roce 2016 byla na základě zpracovaného ..


Hřbitovní zdi

Hřbitovní zdi

Město Vimperk má letos v plánu navázat na v minulosti opravenou část hřbitovních zdí, a proto rozhodla rada na svém zasedání na podzim roku 2019 zahájit zadávací řízení na tuto stavební akci. Tato zakázka je plánována ve dvou etapách. V roce 2020 bude realizována jižní část (přilehlá k ulici Boženy Němcové) a východní část v roce 2021 (přilehlá k ulici Nad Stadionem).


1.máje

Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

V posledních týdnech bylo ve Vimperku zahájeno několik plánovaných stavebních akcí letošního roku.

Ulice 1. máje, Oprava komunikací po zimě, ZTV Slunečná,  Parkoviště podzámčí,Letní kino

1-máje

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního  hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

 

Čelakovského ulice bude letos opravena

Čelakovského ulice bude letos opravena

Tak jak uvedla paní starostka v lednovém vydání Vimperských novin, čekali jsme na začátek letošního roku, kdy jsme dostali informaci, jaký je skutečný zůstatek na účtu města z loňského roku. Na základě těchto informací jsme se rozhodli na lednové zastupitelstvo předložit návrh na úpravu letošního rozpočtu v rámci rozpočtových opatření, a to na akci Rekonstrukce Čelakovského ulice – I. etapa.


V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.
Celý článek zde.


Zpevněné plochy pro separaci odpadů

Zpevněné plochy pro separaci odpadů

Okružní křižovatka Fišerka

Okružní křižovatka Fišerka

Oprava parkovací plochy za poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

Oprava parkovací plochy za poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

Parkoviště v ulici Podzámčí

Parkoviště v ulici Podzámčí

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy

Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Luční - nová autobusová zastávka na sídlišti

Luční - nová autobusová zastávka na sídlišti

 Opravy památek

Opravy památek

Osvětlení přechodu pro chodce ve Špidrově ulici

Osvětlení přechodu pro chodce ve Špidrově ulici

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku