Dění ve městě

Rok 2020

Slunečná ulice je dokončenaSlunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek.


Parkoviště v ulici PodzámčíParkoviště v ulici Podzámčí

V roce 2021 by měla být dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zámku. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky akcí v letním kině byla v květnu dokončena stavební akce v ulici Podzámčí. Stavbu realizovala společnost VKB stavby, s.r.o. Cena díla je 3,3 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září 2019. Mezní termín stavby byl směřován do plánovaného majálesu, ale k tomu bohužel letos kvůli nouzovému stavu nedošlo.


Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko

Objekt MěKS v Johnově ulici ve Vimperku prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1997-1998. V průběhu uplynulých cca 20 let provozu došlo v případě MěKS pouze k jedné zásadnější opravě budovy, a to v roce 2014 k výměně nevhodné střešní krytiny. V roce 2016 byla na základě zpracovaného ..


Hřbitovní zdi

Hřbitovní zdi

Město Vimperk má letos v plánu navázat na v minulosti opravenou část hřbitovních zdí, a proto rozhodla rada na svém zasedání na podzim roku 2019 zahájit zadávací řízení na tuto stavební akci. Tato zakázka je plánována ve dvou etapách. V roce 2020 bude realizována jižní část (přilehlá k ulici Boženy Němcové) a východní část v roce 2021 (přilehlá k ulici Nad Stadionem).


1.máje

Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

V posledních týdnech bylo ve Vimperku zahájeno několik plánovaných stavebních akcí letošního roku.

Ulice 1. máje, Oprava komunikací po zimě, ZTV Slunečná,  Parkoviště podzámčí,Letní kino

1-máje

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního  hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

 

Čelakovského ulice bude letos opravena

Čelakovského ulice bude letos opravena

Tak jak uvedla paní starostka v lednovém vydání Vimperských novin, čekali jsme na začátek letošního roku, kdy jsme dostali informaci, jaký je skutečný zůstatek na účtu města z loňského roku. Na základě těchto informací jsme se rozhodli na lednové zastupitelstvo předložit návrh na úpravu letošního rozpočtu v rámci rozpočtových opatření, a to na akci Rekonstrukce Čelakovského ulice – I. etapa.


V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.
Celý článek zde.


Zpevněné plochy pro separaci odpadů

Zpevněné plochy pro separaci odpadů

Okružní křižovatka Fišerka

Okružní křižovatka Fišerka

Oprava parkovací plochy za poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

Oprava parkovací plochy za poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

Parkoviště v ulici Podzámčí

Parkoviště v ulici Podzámčí

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy

Dům č.p. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Základní škola Smetanova – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12

Luční - nová autobusová zastávka na sídlišti

Luční - nová autobusová zastávka na sídlišti

 Opravy památek

Opravy památek

Osvětlení přechodu pro chodce ve Špidrově ulici

Osvětlení přechodu pro chodce ve Špidrově ulici

Aktuality

5.6.2020

Slunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly.

4.6.2020

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA

Starostka města Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová, Vás zve na druhé setkání konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 17:00 v sále Městského kulturního střediska.

4.6.2020

Nemocnice Vimperk

Návštěvy pacientů - 8.6.2020

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku