Občanské sdružení Stanislavy Chumanové o.s.

Počátkem června se sešli ve vimperské restauraci Lotte ke svému druhému jednání členové Občanského sdružení Stanislavy Chumanové.

Věra Vávrová představila nové členy sdružení a hned započala diskuzi. Debatovalo se například o stanovení vstupního finančního příspěvku, nakonec však bylo dohodnuto, že nebude určen žádný konkrétní příspěvek a je svobodnou vůlí každého člena, jakou částku přispěje na činnost sdružení.

logo chumanova

Se stavem financí sdružení na účtu seznámila přítomné Jitka Bošková.

Dalším bodem programu bylo představení nového loga sdružení s vysvětlujícím komentářem. Všichni přítomní velmi ocenili nápad na logo a jeho grafické provedení a bylo dohodnuto, že logo bude používáno v hlavičce dopisů sdružení, na webu apod.

Členové sdružení se na schůzce také dohodli, že budou rozeslány dopisy vimperským podnikatelům pro získání finanční podpory na činnost sdružení a každý člen si do příští schůzky připraví návrhy na konkrétní projekty.

Dále se domluvilo, že v Radě města Vimperk bude projednán návrh na pojmenování fontány v parku po Stanislavě Chumanové. Navíc budou osloveni ředitelé škol s prosbou o vytipování konkrétních dětí, které by mohly být podporovány občanským sdružením.

Hana Šimková,
členka sdružení

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové o.s.

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Vimperských novin jsem Vás informovala o úmyslu a rozhodnutí založit Občanské sdružení Stanislavy Chumanové. Nyní Vám chci s potěšením oznámit, že toto sdružení bylo 5. března 2008 zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. Registrace a schválení jeho stanov je ale jen začátek, za nímž má následovat dlouhá a především smysluplná práce a činnost Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Dnes Vám předkládáme jeho stanovy, podle kterých chceme pracovat a jejichž zásady hodláme dodržovat. Smyslem a hlavní náplní existence sdružení bude pomoc talentovaným a potřebným obyvatelům Vimperska. Touto činností chceme zachovat a udržovat při životě odkaz první vimperské starostky Stanislavy Chumanové a dělat to, co v životě dělala i ona. Být s místními lidmi, sledovat jejich potřeby a touhy a pomáhat jim s jejich uskutečněním.

Pomoci a zúčastnit se můžeme skutečně všichni. Peněžní dary Sdružení můžete posílat na jeho účet, který má číslo 27-7823390427/0100. Chcete-li se stát členy Sdružení, přihlaste se prostřednictvím kohokoli, kdo už je jeho členem. Seznam současných členů sdružení je uveden v závěru stanov. Tiskopis přihlášky je připojen k tomuto článku a bude též uveřejněn na stránkách města Vimperk.

Věřím, že se nám prostřednictvím Občanského sdružení Stanislavy Chumanové podaří dělat radost Stáně, všem, kteří ji znali a nakonec i těm, kteří se s ní prostřednictvím jeho činností teprve seznámí.

Věra Vávrová

Přihláška za člena občanského sdružení Stanislavy Chumanové

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Vážení občané Vimperka a okolí, vážení zastupitelé,

obracím se na vás s výzvou nebo prosbou, abyste se připojili k mému rozhodnutí založit Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, první starostky města Vimperka. Možná vás napadá, jak jsem na to přišla. Paní Veronika Čermáková z Odboru vnitřních věcí našeho městského úřadu mi zavolala, abych si vyzvedla peníze, jako svou odměnu za práci v Zastupitelstvu. Z časových důvodů jsem v něm nikdy nechtěla být. V komunálních volbách jsem vždy kandidovala proto, abych podpořila Stáňu coby budoucí starostku. Každou svou kandidaturou jsem také sledovala záměr, aby se do čela města postavili lidé, kterým jde pouze o dobro Vimperka a jeho okolí, a kteří tomu nepředřadí své vlastní zájmy.

Členkou Městského zastupitelstva jsem se rozhodla stát až po hrozné zprávě o Stánině smrti a po tom, co mně Pavel Dvořák zavolal, že bychom měli dokončit, co Stáňa začala.

chumanova

Shodou okolností jsem byla v té době sama v nemocnici.

S těmi penězi, které nejsou nijak velké, jsem nepočítala a proto je chci měsíčně zasílat na k tomu založený zvláštní účet. Toto konto bude základem Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Obracím se na zastupitele Vimperka, s prosbou, aby se ke mně připojili ti, kteří tuto částku mohou postrádat.

V budoucnosti se k této naší společné aktivitě jistě připojí i další podnikatelé a všichni,kteří budou chtít. Mám představu, že vždy koncem roku bude nashromážděná částka veřejně rozdělena a informováno bude jak Zastupitelstvo, tak veřejnost prostřednictvím tisku. Získané prostředky budou použity pro Vimperk, nebo občany Vimperska.

Jak konkrétně – to společně rozhodneme. Cílem by měli být oblasti školství, vzdělávání, podpory mladých a talentovaných obyvatel Vimperka nebo těch, kterým nikdo jiný nepomůže a oni sami pomoc nutně potřebují.

Zase může zaznít otázka proč ? Sama vím, že Stáňa byla normální člověk se vším všudy. Znala jsem ji již od dětství. Byla emocionální, vzteklá, hádaly jsme se, ale byla obětavá, přímá – byla opravdu člověkem. Tedy tím, koho si v tom dobrém umíme pod slovem člověk všichni představit. Žila především pro svou práci, Vimperk a ostatní lidi. Byla všude kolem nás, i když jsme si to neuvědomovali, a proto si zaslouží, aby se na ní nezapomnělo a nějak tu zůstala napořád.

Děkuji Vám.

S úctou ke všem lidem, kteří jsou lidmi
Věra Vávrová st.


Stanovy Občanského sdružení Stanislavy Chumanové o.s. [PDF 47 kB]

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku