Rozhovor s Vladanem Pokorným, novým ředitelem ZŠ Smetanova

Školní rok na Základní škole Smetanova ve Vimperku začíná pod vedením nového ředitele. Žádné velké turbulence však žáky ani pedagogický sbor nečekají. Vladan Pokorný zde působí už 25 let a poslední čtyři roky byl zástupcem ředitele. „Chci rozvíjet současný trend školy,“ říká v rozhovoru pro Vimperské noviny. Rodák z Vimperku vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. až 12. ročník obor český jazyk a základy sociálních věd. Specializaci si dále rozšířil o informatiku ve vzdělávání a výchovné poradenství. Ve škole vyučoval své aprobované předměty a tělesnou výchovu, v poslední době pak hlavně informatiku.

Vrátit se po prázdninách do lavic není pro mnohé žáky vůbec jednoduché. Každé zpříjemnění školního prostředí je pak určitě vítáno. Co nového se tu během prázdnin podařilo přichystat?

Byly to zejména dodělávky spojené s nedávným zateplením školy. Kolem pavilónů je položená dlažba, která může sloužit jako chodník. Pokračovali jsme v rekonstrukci kmenových tříd. Takže žáci dvou tříd začínají školní rok v kompletně zrekonstruovaných prostorách. K drobným úpravám došlo i ve školní kuchyni.

Zahajujete svůj první školní rok v roli ředitele. Jak vnímáte současnou situaci na škole? Co funguje dobře? Co byste chtěl zlepšit?

Toto je otázka velice obsáhlá a nelze ji několika větami zodpovědět. Každopádně si myslím, že je potřeba pokračovat v nastaveném trendu a neustále se posouvat kupředu. Ve škole je mnoho věcí, které čekají na vyřešení. Doufám, že některé z nich se podaří v brzké době, i v úzké spolupráci se zřizovatelem, vyřešit. Namátkou je možné jmenovat neutěšený stav sociálních zařízení a rozvodů vody, špatný stav prostranství před pavilóny školy, letité zařízení školní jídelny. Ve škole působí zkušený pedagogický sbor, ale v následujících letech bude docházet k jeho přirozené obměně, což s sebou přináší nemalou řadu rizik, ale i možností. A mohli bychom takto pokračovat ještě dlouho.

Ale jistě máte nějaké konkrétní plány. Jaké jsou?

Plány se musí rozdělit minimálně na investiční a výchovně-vzdělávací. Už v předcházející odpovědi jsem nastínil především plány investiční. Ve výchovně-vzdělávací oblasti budeme pokračovat a rozvíjet současný trend školy. To znamená rozvoj jazykových, matematických, přírodovědných a dalších dovedností, je potřeba udržet trend nadstandardních dovedností v oblasti informačních technologií, rozvoj v tělesných a sportovních aktivitách atd. Především bychom ale chtěli být školou se spokojenými dětmi, jejich rodiči i zaměstnanci, což není věc jednoduchá.

Co zásadního chystáte v tomto školním roce?

Změna pro nadcházející školní rok přichází s novým Školským zákonem a s inkluzivním vzděláváním. Jak bude zásadní, ukáže čas. Ve škole také dojde k jisté personální obměně. Někteří dlouholetí pracovníci odejdou na zasloužený odpočinek, proto bude třeba nahradit je novými tvářemi.

Vy sám si velmi dobře rozumíte s informačními technologiemi. Myslíte si, že se dnešní škola bez počítačů, interaktivních tabulí a jiných vymožeností už prostě neobejde?

V současném moderním digitálním světě jsou informační technologie součástí každodenního života, a proto jsou velmi důležité. Člověk by se je měl naučit dobře ovládat a využívat. Měl by si ale uvědomit, že počítače mu mají sloužit a pomáhat, ne ho ovládnout. Pokud ve vyučování používáme třeba tablety, vždy jen jako doplněk. Knížka je pořád knížka a čtenářská gramotnost jednou z nejdůležitějších kompetencí, kterou člověk ve škole získá.

Žáci vaší školy byli v uplynulém roce velice úspěšní v soutěžích finanční gramotnosti. To jistě vyžadovalo nadstandardní přípravu. Na jaké vzdělávací či zájmové oblasti se škola specializuje?

Každý úspěch v sobě skrývá mnoho práce. Žáci školy uspěli na celostátní úrovni nejen ve finanční gramotnosti, ale například i ve sportovních soutěžích. Škola podporuje rozvoj matematických, jazykových, informačních a dalších dovedností, stejně pak rozvoj tělesný v nepovinných předmětech zaměřených na gymnastiku a kolektivní sporty, především fotbal a florbal.

Které úspěchy byste vyzdvihl?

Každý úspěch je důležitý, někdy je úspěchem jen překonání sebe samotného. Ale mezi nejvýraznější úspěchy lze zařadit celostátní kola soutěží ve finanční gramotnosti a celostátní kola ve fotbale a hokejbale.

Čím jste chtěl být jako kluk a co pro vás znamená být pedagogem?

Jako snad každý sportující kluk jsem snil o kariéře profesionálního sportovce, ale vlastně už v mládí jsem chtěl být učitelem. Být pedagogem pro mne v krátkosti znamená být člověkem spoluzodpovědným za naši budoucnost. Práce s dětmi mě „nabíjí“, přestože není jednoduchá.

Jaké jsou podle vás dnešní děti? V čem jsou jiné, než byla generace jejich rodičů?

Děti jsou pořád stejné, jen se mění prostředí, ve kterém vyrůstají. Proto se nám zdají jiné, než jsme byli my nebo jejich rodiče. Dnešní děti mají prostor pro seberealizaci, jsou samostatnější, sebevědomější, ale málo motivované, často pasivní, více agresivní a vulgární. Dokážou být nečestné až zákeřné, ale zároveň uznalé, vděčné a radostné. Prostě děti.

 

Irena Malotová
Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

25.3.2020

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23.3.2020 další mimořádné opatření, v kterém jsou upraveny podmínky pohybu osob na veřejnosti.

25.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020

Regulační opatření v dopravě - Veřejná linková doprava, Městská hromadná doprava, Drážní doprava - Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

23.3.2020

Nouzová sterilizace respirátorů a roušek

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků je možné nouzově respirátory a roušky sterilizovat pro opakované použití. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze uvádí čtyři v domácnosti běžně dostupné možnosti.

23.3.2020

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dne 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

23.3.2020

Informace pro pendlery jezdící za prací do sousední země

Pendler, který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ - "knížku přeshraničního pracovníka"

23.3.2020

Úklid společných prostor v domech

Při provádění úklidu společných prostor v domech ve správě MěSD s.r.o., ale i ostatních, žádáme o zintenzivnění a pečlivost úklidu. Při úklidu, prosíme nezapomínejte na madla, kliky (jak vchodových tak bytových dveří), držáků zábradlí apod... Úklid provádějte i s prostředky, které ještě máte.

23.3.2020

Oslov seniora

Máte ve svém okolí seniora, který je sám a potřeboval by pomoci? Oslovte ho a zeptejte se, zda nepotřebuje pomoci. Pokud o někom takovém víte, klidně kontaktujte naši informační linku 388 414 365.

20.3.2020

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Žádáme obyvatele města, kteří jsou v karanténě a ty, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19, aby věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpadem z domácnosti.

20.3.2020

Provozní doba BH Nemocnice Vimperk a.s.

Budou poskytovány konzultace po telefonu nebo e-mailem.

20.3.2020

Informace o provozu lékáren

Všechny lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku. Rovněž upozorňujeme, že každý den je vymezen čas pro seniory od 10.00 do 12.00 hodin.

20.3.2020

Změna otevírací doby pošty

Od 19.3.2020 bude pošta Vimperk na základě rozhodnutí Krizového štábu České pošty otevřena následovně: PO - PÁ od 08:00 do 16:00 hodin SOBOTA zavřeno

20.3.2020

Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

19.3.2020

Aktuální situace v doručování zásilek České pošty

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku.

18.3.2020

NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA MĚÚ VIMPERK

V souvislosti s nařízeními vlády České republiky a s cílem zajistit vzájemnou maximální bezpečnost jak klientů městského úřadu, tak jeho zaměstnanců nařizuji zaměstnancům Městského úřadu Vimperk v neodkladných a závažných případech, v omezených úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin, povolit vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Vimperk výhradně se zakrytým obličejem.

18.3.2020

Umíme si pomáhat, stačí slovo a dobrá vůle

Včera v dopoledních hodinách vedení města společně s velitelem a strážníky Městské policie Vimperk navštívilo všechny obchody s prodejem nebaleného pečiva. Usnesením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 bylo nařízeno, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění podmínek, které zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, jednorázovými rukavicemi.

18.3.2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

17.3.2020

Rozšíření služeb pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

16.3.2020

Omezení provozu městského úřadu Vimperk pro veřejnost

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16.3.2020 , kdy jsou zaznamenány nárůsty šíření epidemie koronaviru, dochází od pondělí 16.3.2020 do odvolání k omezení osobního kontaktu pracovníků Městského úřadu Vimperk s veřejností.

13.3.2020

Informace k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

13.3.2020

Zákaz přítomnosti veřejnosti v Informačním centru Vimperk

Vážení spoluobčané, návštěvníci Vimperka, vláda České republiky na svém jednání v pátek 13. 3. 2020 mimo jiné od 14.3.2020 od 6:00 hodin do odvolání zakázala přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech.

13.3.2020

Preventivní opatření města Vimperk – přerušení provozu mateřských škol

Rada města Vimperk zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a rozhodla na základě doporučení MŠMT v souladu se závěry z jednání krizového štábu ORP Vimperk, který zasedal dne 13. 3. 2020, o přerušení provozu MŠ Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice a MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice. Přerušení počíná dnem 17. 3. 2020 a platí až do odvolání.

12.3.2020

Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

11.3.2020

Městský úřad Vimperk - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu Vimperk a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

10.3.2020

Aktuální informace o uzavření škol a zákazu konání hromadných akcí ve Vimperku

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.

9.3.2020

Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji

K omezení šíření koronaviru, a tím i zvládnutí situace je nezbytná především spolupráce Vás, našich občanů. Prosíme proto o důsledné dodržování všech vydávaných pokynů, doporučení a nařízení. Je věcí náš všech, abychom byli připraveni, a především zabránili rozšíření koronaviru, kdy nemoc nemusí postihnout přímo ty, kteří nedodržují doporučená či přijatá opatření, ale mohou být fatální pro jejich blízké či blízké nás ostatních.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

27.2.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku