Rozhovor s Vladanem Pokorným, novým ředitelem ZŠ Smetanova

Školní rok na Základní škole Smetanova ve Vimperku začíná pod vedením nového ředitele. Žádné velké turbulence však žáky ani pedagogický sbor nečekají. Vladan Pokorný zde působí už 25 let a poslední čtyři roky byl zástupcem ředitele. „Chci rozvíjet současný trend školy,“ říká v rozhovoru pro Vimperské noviny. Rodák z Vimperku vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. až 12. ročník obor český jazyk a základy sociálních věd. Specializaci si dále rozšířil o informatiku ve vzdělávání a výchovné poradenství. Ve škole vyučoval své aprobované předměty a tělesnou výchovu, v poslední době pak hlavně informatiku.

Vrátit se po prázdninách do lavic není pro mnohé žáky vůbec jednoduché. Každé zpříjemnění školního prostředí je pak určitě vítáno. Co nového se tu během prázdnin podařilo přichystat?

Byly to zejména dodělávky spojené s nedávným zateplením školy. Kolem pavilónů je položená dlažba, která může sloužit jako chodník. Pokračovali jsme v rekonstrukci kmenových tříd. Takže žáci dvou tříd začínají školní rok v kompletně zrekonstruovaných prostorách. K drobným úpravám došlo i ve školní kuchyni.

Zahajujete svůj první školní rok v roli ředitele. Jak vnímáte současnou situaci na škole? Co funguje dobře? Co byste chtěl zlepšit?

Toto je otázka velice obsáhlá a nelze ji několika větami zodpovědět. Každopádně si myslím, že je potřeba pokračovat v nastaveném trendu a neustále se posouvat kupředu. Ve škole je mnoho věcí, které čekají na vyřešení. Doufám, že některé z nich se podaří v brzké době, i v úzké spolupráci se zřizovatelem, vyřešit. Namátkou je možné jmenovat neutěšený stav sociálních zařízení a rozvodů vody, špatný stav prostranství před pavilóny školy, letité zařízení školní jídelny. Ve škole působí zkušený pedagogický sbor, ale v následujících letech bude docházet k jeho přirozené obměně, což s sebou přináší nemalou řadu rizik, ale i možností. A mohli bychom takto pokračovat ještě dlouho.

Ale jistě máte nějaké konkrétní plány. Jaké jsou?

Plány se musí rozdělit minimálně na investiční a výchovně-vzdělávací. Už v předcházející odpovědi jsem nastínil především plány investiční. Ve výchovně-vzdělávací oblasti budeme pokračovat a rozvíjet současný trend školy. To znamená rozvoj jazykových, matematických, přírodovědných a dalších dovedností, je potřeba udržet trend nadstandardních dovedností v oblasti informačních technologií, rozvoj v tělesných a sportovních aktivitách atd. Především bychom ale chtěli být školou se spokojenými dětmi, jejich rodiči i zaměstnanci, což není věc jednoduchá.

Co zásadního chystáte v tomto školním roce?

Změna pro nadcházející školní rok přichází s novým Školským zákonem a s inkluzivním vzděláváním. Jak bude zásadní, ukáže čas. Ve škole také dojde k jisté personální obměně. Někteří dlouholetí pracovníci odejdou na zasloužený odpočinek, proto bude třeba nahradit je novými tvářemi.

Vy sám si velmi dobře rozumíte s informačními technologiemi. Myslíte si, že se dnešní škola bez počítačů, interaktivních tabulí a jiných vymožeností už prostě neobejde?

V současném moderním digitálním světě jsou informační technologie součástí každodenního života, a proto jsou velmi důležité. Člověk by se je měl naučit dobře ovládat a využívat. Měl by si ale uvědomit, že počítače mu mají sloužit a pomáhat, ne ho ovládnout. Pokud ve vyučování používáme třeba tablety, vždy jen jako doplněk. Knížka je pořád knížka a čtenářská gramotnost jednou z nejdůležitějších kompetencí, kterou člověk ve škole získá.

Žáci vaší školy byli v uplynulém roce velice úspěšní v soutěžích finanční gramotnosti. To jistě vyžadovalo nadstandardní přípravu. Na jaké vzdělávací či zájmové oblasti se škola specializuje?

Každý úspěch v sobě skrývá mnoho práce. Žáci školy uspěli na celostátní úrovni nejen ve finanční gramotnosti, ale například i ve sportovních soutěžích. Škola podporuje rozvoj matematických, jazykových, informačních a dalších dovedností, stejně pak rozvoj tělesný v nepovinných předmětech zaměřených na gymnastiku a kolektivní sporty, především fotbal a florbal.

Které úspěchy byste vyzdvihl?

Každý úspěch je důležitý, někdy je úspěchem jen překonání sebe samotného. Ale mezi nejvýraznější úspěchy lze zařadit celostátní kola soutěží ve finanční gramotnosti a celostátní kola ve fotbale a hokejbale.

Čím jste chtěl být jako kluk a co pro vás znamená být pedagogem?

Jako snad každý sportující kluk jsem snil o kariéře profesionálního sportovce, ale vlastně už v mládí jsem chtěl být učitelem. Být pedagogem pro mne v krátkosti znamená být člověkem spoluzodpovědným za naši budoucnost. Práce s dětmi mě „nabíjí“, přestože není jednoduchá.

Jaké jsou podle vás dnešní děti? V čem jsou jiné, než byla generace jejich rodičů?

Děti jsou pořád stejné, jen se mění prostředí, ve kterém vyrůstají. Proto se nám zdají jiné, než jsme byli my nebo jejich rodiče. Dnešní děti mají prostor pro seberealizaci, jsou samostatnější, sebevědomější, ale málo motivované, často pasivní, více agresivní a vulgární. Dokážou být nečestné až zákeřné, ale zároveň uznalé, vděčné a radostné. Prostě děti.

 

Irena Malotová
Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku