Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk

Dne 23.02.2012 (čtvrtek) bude částečně omezen provoz všech odborů Městského úřadu Vimperk na všech budovách (Steinbrenerova 6, Náměstí 8,  TKB Nad Stadionem 199, Kaplířova 65 a TIS Svornosti 42). Omezení bude spočívat v nefunkčnosti telefonického spojení (pouze pevné linky), nefunkčnosti internetu, nefunkčnosti e-mailové pošty, nefunkčnosti CZECH Pointu a nefunkčnosti síťových softwarových aplikací, z čehož vyplývá nemožnost poskytnutí většiny úředních úkonů spojených s centrálními systémy veřejné správy.

Důvodem tohoto omezení je realizace propojení informačního systému všech budov úřadu pomocí optického kabelu, což v budoucnu přinese jednak finanční úspory v oblasti internetu, úspory v oblastech dalšího budoucího rozvoje informačních sítí úřadu a možnosti snížení počtu některých jednotlivých aplikací a dále zvýšení rychlosti a zkvalitnění přenosu dat v celém informačním systému úřadu.

Samotné práce na přepojení začnou již 22.02.2012 (středa) po 17,00 a budou pokračovat do druhého dne, kdy předpokládáme, že během tohoto dne budou postupně nabíhat do provozu veškeré aplikace, které musely být z důvodu přepojení odstaveny. Tuto částečnou výluku nebylo možno z pracovních a technických důvodů realizovat ve dnech pracovního klidu.

Přesto, že nebude uzavřen žádný odbor městského úřadu, doporučujeme veřejnosti, aby návštěva úřadu byla pokud možno vykonána mimo tento den, protože by více než pravděpodobně docházelo k tomu, že zaměstnanci úřadu nebudou moci většinu správních i jiných úkonů provést.

Omlouváme se veřejnosti za možné komplikace a děkujeme za pochopení nastalé situace.

 

Za Městský úřad Vimperk, Zdeněk Ženíšek, tajemník

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku