Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk

Dne 23.02.2012 (čtvrtek) bude částečně omezen provoz všech odborů Městského úřadu Vimperk na všech budovách (Steinbrenerova 6, Náměstí 8,  TKB Nad Stadionem 199, Kaplířova 65 a TIS Svornosti 42). Omezení bude spočívat v nefunkčnosti telefonického spojení (pouze pevné linky), nefunkčnosti internetu, nefunkčnosti e-mailové pošty, nefunkčnosti CZECH Pointu a nefunkčnosti síťových softwarových aplikací, z čehož vyplývá nemožnost poskytnutí většiny úředních úkonů spojených s centrálními systémy veřejné správy.

Důvodem tohoto omezení je realizace propojení informačního systému všech budov úřadu pomocí optického kabelu, což v budoucnu přinese jednak finanční úspory v oblasti internetu, úspory v oblastech dalšího budoucího rozvoje informačních sítí úřadu a možnosti snížení počtu některých jednotlivých aplikací a dále zvýšení rychlosti a zkvalitnění přenosu dat v celém informačním systému úřadu.

Samotné práce na přepojení začnou již 22.02.2012 (středa) po 17,00 a budou pokračovat do druhého dne, kdy předpokládáme, že během tohoto dne budou postupně nabíhat do provozu veškeré aplikace, které musely být z důvodu přepojení odstaveny. Tuto částečnou výluku nebylo možno z pracovních a technických důvodů realizovat ve dnech pracovního klidu.

Přesto, že nebude uzavřen žádný odbor městského úřadu, doporučujeme veřejnosti, aby návštěva úřadu byla pokud možno vykonána mimo tento den, protože by více než pravděpodobně docházelo k tomu, že zaměstnanci úřadu nebudou moci většinu správních i jiných úkonů provést.

Omlouváme se veřejnosti za možné komplikace a děkujeme za pochopení nastalé situace.

 

Za Městský úřad Vimperk, Zdeněk Ženíšek, tajemník

Aktuality

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku