Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk

Dne 23.02.2012 (čtvrtek) bude částečně omezen provoz všech odborů Městského úřadu Vimperk na všech budovách (Steinbrenerova 6, Náměstí 8,  TKB Nad Stadionem 199, Kaplířova 65 a TIS Svornosti 42). Omezení bude spočívat v nefunkčnosti telefonického spojení (pouze pevné linky), nefunkčnosti internetu, nefunkčnosti e-mailové pošty, nefunkčnosti CZECH Pointu a nefunkčnosti síťových softwarových aplikací, z čehož vyplývá nemožnost poskytnutí většiny úředních úkonů spojených s centrálními systémy veřejné správy.

Důvodem tohoto omezení je realizace propojení informačního systému všech budov úřadu pomocí optického kabelu, což v budoucnu přinese jednak finanční úspory v oblasti internetu, úspory v oblastech dalšího budoucího rozvoje informačních sítí úřadu a možnosti snížení počtu některých jednotlivých aplikací a dále zvýšení rychlosti a zkvalitnění přenosu dat v celém informačním systému úřadu.

Samotné práce na přepojení začnou již 22.02.2012 (středa) po 17,00 a budou pokračovat do druhého dne, kdy předpokládáme, že během tohoto dne budou postupně nabíhat do provozu veškeré aplikace, které musely být z důvodu přepojení odstaveny. Tuto částečnou výluku nebylo možno z pracovních a technických důvodů realizovat ve dnech pracovního klidu.

Přesto, že nebude uzavřen žádný odbor městského úřadu, doporučujeme veřejnosti, aby návštěva úřadu byla pokud možno vykonána mimo tento den, protože by více než pravděpodobně docházelo k tomu, že zaměstnanci úřadu nebudou moci většinu správních i jiných úkonů provést.

Omlouváme se veřejnosti za možné komplikace a děkujeme za pochopení nastalé situace.

 

Za Městský úřad Vimperk, Zdeněk Ženíšek, tajemník

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku