Blahopřejeme

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci listopadu:

Kaňáková Emilie Valdecká Jaroslava Tručková Věra
Solar Jiří Novotný Václav Potocký Vladislav
Jungvirtová Jitka Bendová Soňa Láchová Alžběta
Posekaný Miroslav Bečvařík František Naušová Marie
Kordíková Marie Pelešková Anežka Zemanová Marie
Kortusová Marie Staněk Václav Chval Vladimír
Baštová Marie  

 

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku