Atmosféra u vody je víc, než úlovek, říkají vimperští rybáři

V polovině dubna začala pstruhová sezóna. Pro všechny vyznavače Petrova cechu s patřičnou povolenkou se od jara do pozdního léta nabízí možnost lovit lososovité ryby v revírech k tomu určených. A to je prý nádherná rybařina! Své o tom vědí i Jiří Fiala a Jiří Šimek, současný a bývalý předseda místní organizace Českého rybářského svazu ve Vimperku. Letos zdejší rybáři oslaví 65 let od založení své organizace v našem městě.

„Rybolov, to je až takové finále, pro mě je důležitá sounáležitost s přírodou, pracovat pro ni a chránit ji. Už jako dítě jsem to takhle vnímal. S přírodou jsme tenkrát vyrůstali mnohem více než dnešní děti,“ říká Jiří Šimek. Jeho kolega Jiří Fiala ho doplňuje: „Mně stačí ten pocit, když přijdu ještě za ranní mlhy k rybníku, to ticho. Pak vysvitne sluníčko a hladina se třpytí. To je krása. Potom ani nevadí, když neberou.“

V současné přetechnizované a zrychlené době je sportovní rybolov stále oblíbenou formou aktivního odpočinku. Podle údajů Českého rybářského svazu zájem o tuto zážitkovou činnost celosvětově stoupá. V Čechách a na Moravě patří rybaření mezi velmi populární koníčky. Registrovaných rybářů je tu více než 300 tisíc. Místní organizace ve Vimperku má v současnosti kolem šesti stovek členů. Potěšitelné je, že se zde rybářskému sportu věnuje také přes stovku dětí.

„Máme celkem šest rybářských kroužků a nesmírně obětavé vedoucí, kteří to s dětmi výborně umí a věnují jim spoustu svého času. Někde už je to záležitost, která se dědí z otce na syna,“ říká Jiří Šimek. Místní organizace si za dobu své existence připsala i řadu úspěchů v rybářském sportu. Tím největším z poslední doby je účast Vojty Vavrušky v juniorském reprezentačním týmu ČR na Mistrovství světa v Polsku.

Místní rybáři pravidelně pořádají Rybářské dny pro děti i dospělé, rybářský ples a s nejmladšími členy se zúčastňují soutěže Zlatá udice. K jejich činnosti samozřejmě patří péče o svěřené (většinou pronajaté) revíry. To je 9 hektarů rybníků.  Dospělí členové by pravidelně měli odpracovat osm brigádnických hodin, případně je finančně nahradit. „Pracovní povinnost neplatí pro ženy, důchodce a zdravotně hendikepované,“ vysvětluje Jiří Fiala. „Jde hlavně o úklid kolem rybníků, sečení trávy nebo drobné opravy na naší budově.“

Chcete-li se stát rybářem, stačí, když úspěšně absolvujete školení a závěrečné zkoušky. Pak si můžete koupit rybářský lístek a povolenku k lovu. K tomu, abyste mohli chytat ryby, nemusíte být registrovaným členem svazu. Od příštího roku bude možné vyzkoušet si krátkodobě rybaření i bez přípravné procedury.

Většina ryb v revírech je z umělých líhní. I když na rybářskou povolenku je možné nachytat až 50 ryb, současný i bývalý předseda vimperských rybářů jsou spíše vyznavači metody „chyť a pusť“. „Já mám za rok tak sedm úlovků,“ říká Jiří Fiala. „Tak to máš o jeden méně než já,“ směje se jeho starší kolega. Letos osmdesátiletý Jiří Šimek chytil první rybu ve čtyřech letech. V potoce a přímo do rukou. „Maminka mi tenkrát toho pstroužka upekla. To byla nejlepší ryba, jakou jsem kdy jedl.“ I když oba rybaří především pro příjemný zážitek u vody, ryby jim chutnají a umí je připravit. „Hlavně nemá cenu experimentovat,“ radí Jiří Fiala. „Nejlepší je ryba na másle. Osolit, přidat kmín, bylinky a nemá chybu.“ Pokud si chceme pochutnat, máme prý zkusit candáta, okouna nebo mníka. Jiří Šimek kdysi jednoho pořádného mníka ulovil. Měl 64 cm. Mezi jeho trofejní úlovky patří i dvoukilový úhoř. Největší rybou Jiřího Fialy byla 82 centimetrů dlouhá štika.

Říká se, že čas strávený na rybách se do délky života nepočítá. A tak k letošním pětašedesátinám jejich organizace přejeme vimperským rybářům hodně pěkných hodin u vody.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku