Banner ROP

Areál vodních sportů Vimperk

V roce 2013 obdrželo město Vimperk rozhodnutí o přidělení dotace z ROP Jihozápad na realizaci I.etapy výstavby areálu vodních sportů Vimperk. Přidělená dotace umožní vybudování venkovního bazénu s nezbytným technologickým zázemím a prvky, které poskytnou možnost v případných dalších etapách dobudovat areál do podoby klasického krytého bazénu.

Fyzická realizace stavby, jejíž náklady budou činit cca 36 mil. Kč, byla zahájena 1.3.2014. Zhotovitelem stavby je stavební firma ALDAST, spol. s r.o. Strakonice. V současnosti jsou dokončeny zemní práce spojené se založením stavby, je vybudována hlavní základová deska a probíhají betonářské práce svislých konstrukcí obvodových stěn a ostatních nosných konstrukcí. V oblasti provádění veškerých stavebních prací je dodržován stanovený časový harmonogram a vše tedy nasvědčuje tomu, že stavba bude dokončena podle všech předpokladů a uzavřené smlouvy o dílo do 31.08.2014.

Bez finanční pomoci ROP Jihozápad, která představuje částku 27,119 mil Kč, by město Vimperk nebylo schopno projekt zrealizovat. S přihlédnutím ke skutečnosti, že původní venkovní bazény neodpovídaly díky svému havarijnímu stavu současným požadavkům na provozování obdobných zařízení a jejich provoz by musel být uzavřen, bylo získání dotace z Evropské unie jedinou příležitostí pro to, jak zachovat existenci bazénu – venkovního koupaliště ve Vimperku. Realizace I. Etapy projektu Areál vodních sportů Vimperk zvýší užitný standard tohoto veřejného zařízení a stane se dobrou výchozí pozicí pro eventuální konečný cíl projektu – krytý bazén ve Vimperku.

 

 

Ve Vimperku 9.6.2014

 

Marcela Kobrová

referentka odboru investic a údržby města Vimperk

Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku