Banner ROP

Areál vodních sportů Vimperk

V roce 2013 obdrželo město Vimperk rozhodnutí o přidělení dotace z ROP Jihozápad na realizaci I.etapy výstavby areálu vodních sportů Vimperk. Přidělená dotace umožní vybudování venkovního bazénu s nezbytným technologickým zázemím a prvky, které poskytnou možnost v případných dalších etapách dobudovat areál do podoby klasického krytého bazénu.

Fyzická realizace stavby, jejíž náklady budou činit cca 36 mil. Kč, byla zahájena 1.3.2014. Zhotovitelem stavby je stavební firma ALDAST, spol. s r.o. Strakonice. V současnosti jsou dokončeny zemní práce spojené se založením stavby, je vybudována hlavní základová deska a probíhají betonářské práce svislých konstrukcí obvodových stěn a ostatních nosných konstrukcí. V oblasti provádění veškerých stavebních prací je dodržován stanovený časový harmonogram a vše tedy nasvědčuje tomu, že stavba bude dokončena podle všech předpokladů a uzavřené smlouvy o dílo do 31.08.2014.

Bez finanční pomoci ROP Jihozápad, která představuje částku 27,119 mil Kč, by město Vimperk nebylo schopno projekt zrealizovat. S přihlédnutím ke skutečnosti, že původní venkovní bazény neodpovídaly díky svému havarijnímu stavu současným požadavkům na provozování obdobných zařízení a jejich provoz by musel být uzavřen, bylo získání dotace z Evropské unie jedinou příležitostí pro to, jak zachovat existenci bazénu – venkovního koupaliště ve Vimperku. Realizace I. Etapy projektu Areál vodních sportů Vimperk zvýší užitný standard tohoto veřejného zařízení a stane se dobrou výchozí pozicí pro eventuální konečný cíl projektu – krytý bazén ve Vimperku.

 

 

Ve Vimperku 9.6.2014

 

Marcela Kobrová

referentka odboru investic a údržby města Vimperk

Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk
Areál vodních sportů Vimperk

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku