Archív aktualit Města Vimperk

červenec

Město Vimperk - znak

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

Město Vimperk - znak

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ VÚP“.

červen

Město Vimperk - znak

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

Město Vimperk - znak

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

Nové linky cyklobusů

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

22.6.2020

Nový jízdní řád linky Kvilda - Praha

Jízdní řád je platný od 29.6.2020

Město Vimperk - znak

19.6.2020

Pozvánka na šestnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 29.06.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Slunečná ulice je dokončena

5.6.2020

Slunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly.

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA

4.6.2020

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA

Starostka města Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová, Vás zve na druhé setkání konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 17:00 v sále Městského kulturního střediska.

Nemocnice Vimperk

4.6.2020

Nemocnice Vimperk

Návštěvy pacientů - 8.6.2020

Město Vimperk - znak

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

květen

Město Vimperk - znak

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

Město Vimperk - znak

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

Město Vimperk - znak

12.5.2020

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VIMPERK PRO VEŘEJNOST OD 18.5.2020

Městský úřad Vimperk od pondělí 18.5.2020 rozšiřuje svou přístupnost pro veřejnost nejen ve standardním rozsahu úředních hodin, ale i mimo ně. Nadále platí dodržování zvýšených hygienických požadavků s upřednostněním písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem.

Město Vimperk - znak

7.5.2020

Pozvánka na patnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 18.05.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci Programu Antivirus

5.5.2020

Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci Programu Antivirus

Podali jste žádost o příspěvek na náhradu mezd v rámci Programu Antivirus a Úřad práce ČR s Vámi uzavřel dohodu o jeho poskytnutí? Pak už zbývá jen doložit vyúčtování, na jehož základě Vám ÚP ČR může peníze poskytnout. Aby vše proběhlo hladce, vyvarujte se případných chyb při předložení požadovaných podkladů. Níže jsou uvedeny ty nejčastější.

duben

Rekonstrukce ulice Čelakovského - možnost dočasného parkování

28.4.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského - možnost dočasného parkování

Vážení spoluobčané. Po dobu rekonstrukce ulice Čelakovského bude od úterý 28.4. dočasně umožněno parkování na bývalém házenkářském hřišti ve sportovním areálu. Vjezd bude od rampy a výjezd u klubovny volejbalistů. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Obnovení provozu autobusové linky Kvilda - Vimperk - Praha

27.4.2020

Obnovení provozu autobusové linky Kvilda - Vimperk - Praha

Od čtvrtka 30. 4. bude opět v provozu linka 370702 Kvilda – Stachy – Vimperk – Strakonice – Praha.

Rekonstrukce ulice Čelakovského bude zahájena

23.4.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského bude zahájena

V úterý 28.04.2020 bude předáním staveniště zahájena plánovaná rekonstrukce ulice Čelakovského. Odbor investic a údržby Města Vimperk vyzývá řidiče vozidel zaparkovaných v ulici Čelakovského od č.p. 347 k č.p. 350 a přilehlých garážích k přeparkování vozidel a to nejpozději do úterý 28.04.2020 7:00 hod.

Revitalizace veřejného prostranství Křesánov

21.4.2020

Výzva - revitalizace veřejného prostranství Křesanov

Návrh revitalizace veřejného prostranství Křesanov je dokončen. Nyní je prostor pro Vaše připomínky, námitky či další nápady.

Město Vimperk - znak

19.4.2020

Provoz městského úřadu Vimperk pro veřejnost od 20.04.2020

Městský úřad Vimperk od pondělí 20.4.2020 obnovuje svou činnost ve standardním rozsahu, avšak za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků s upřednostněním písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým osobním kontaktem.

Město Vimperk - znak

17.4.2020

Svatební obřady po 20.04.2020

S účinností od 20.04.2020 je možné provádět sňatečné obřady za podmínek, které jsou popsány v pokynu Ministerstva vnitra ČR, který byl vydán na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Momentálně bude možné uskutečnit obřad v počtu 10 osob (včetně oddávajícího a matrikářky) a při dodržení přísných hygienických opatření.

Město Vimperk - znak

17.4.2020

Neplatné řidičské a občanské průkazy

V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ze dne 30. března 2020 mohou občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti po dni 1. března 2020, na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.

Nouzový stav - co aktuálně platí

10.4.2020

Nouzový stav - co aktuálně platí

Vláda prodlužuje nouzový stav do 30. dubna 2020.

Město Vimperk - znak

10.4.2020

Zmapovaní ekonomické situace občanů v souvislosti s nouzovým stavem

Vyplněný dotazník je k dispozici na webu města a v mobilním rozhlasu. Vytištěný a vyplněný dotazník je také možné zaslat elektronicky na e-mail urad@mesto.vimperk.cz , zaslat poštou či odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6 nebo na pracovišti Úřadu práce v ulici Nad Stadionem čp. 199 v úřední den od 8.00 do 9.00 hod a od 14.00 do 16.00 hod v pondělí a ve středu.

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 10/2020 ze dne 8.4.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

9.4.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 10/2020 ze dne 8.4.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 14. 4. 2020 00:00 hodin do odvolání.

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1 /2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

9.4.2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č. 1 /2020 ze dne 9.4.2020 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Od 9. 4. 2020 od 12:00 hodin do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Město Vimperk - znak

9.4.2020

Realita virové nákazy a čísla statistiky jsou neúprosná

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu do konce dubna. Na základě vývoje rozsahu virové nákazy a jejího šíření v populaci dochází postupně k uvolňování opatření, která omezují pohyb osob a provoz některých zařízení.

Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

8.4.2020

Stavební sezóna je ve Vimperku na mnoha místech zahájena

V posledních týdnech bylo ve Vimperku zahájeno několik plánovaných stavebních akcí letošního roku.

Město Vimperk - znak

2.4.2020

Upozornění – Místní poplatek za komunální odpad

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

březen

POPOVÍDÁNÍ S DOBROVOLNÍKEM

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

Město Vimperk - znak

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020

25.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020

Regulační opatření v dopravě - Veřejná linková doprava, Městská hromadná doprava, Drážní doprava - Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

25.3.2020

Nová přísnější opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – na veřejnosti nejvýše v počtu dvou osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23.3.2020 další mimořádné opatření, v kterém jsou upraveny podmínky pohybu osob na veřejnosti.

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Nouzová sterilizace respirátorů a roušek

23.3.2020

Nouzová sterilizace respirátorů a roušek

Vzhledem k nedostatku ochranných prostředků je možné nouzově respirátory a roušky sterilizovat pro opakované použití. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze uvádí čtyři v domácnosti běžně dostupné možnosti.

Město Vimperk - znak

23.3.2020

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dne 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

Informace pro pendlery jezdící za prací do sousední země

23.3.2020

Informace pro pendlery jezdící za prací do sousední země

Pendler, který může jezdit do zaměstnání do sousedního státu, je od 21. března od půlnoci povinen předložit při přechodu státní hranice potvrzení pro přeshraniční pracovníky (platí již dnes) + NOVĚ - "knížku přeshraničního pracovníka"

Město Vimperk - znak

23.3.2020

Úklid společných prostor v domech

Při provádění úklidu společných prostor v domech ve správě MěSD s.r.o., ale i ostatních, žádáme o zintenzivnění a pečlivost úklidu. Při úklidu, prosíme nezapomínejte na madla, kliky (jak vchodových tak bytových dveří), držáků zábradlí apod... Úklid provádějte i s prostředky, které ještě máte.

Město Vimperk - znak

23.3.2020

Oslov seniora

Máte ve svém okolí seniora, který je sám a potřeboval by pomoci? Oslovte ho a zeptejte se, zda nepotřebuje pomoci. Pokud o někom takovém víte, klidně kontaktujte naši informační linku 388 414 365.

Město Vimperk - znak

23.3.2020

O čem také jednala rada města

Rada města na svém dnešním zasedání diskutovala otázku, jak pomoci podnikatelům, kteří mají pronajaté prostory od města pro provozování svých živností.

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

20.3.2020

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Žádáme obyvatele města, kteří jsou v karanténě a ty, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19, aby věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpadem z domácnosti.

Město Vimperk - znak

20.3.2020

Provozní doba BH Nemocnice Vimperk a.s.

Budou poskytovány konzultace po telefonu nebo e-mailem.

Město Vimperk - znak

20.3.2020

Informace o provozu lékáren

Všechny lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku. Rovněž upozorňujeme, že každý den je vymezen čas pro seniory od 10.00 do 12.00 hodin.

Změna otevírací doby pošty

20.3.2020

Změna otevírací doby pošty

Od 19.3.2020 bude pošta Vimperk na základě rozhodnutí Krizového štábu České pošty otevřena následovně: PO - PÁ od 08:00 do 16:00 hodin SOBOTA zavřeno

Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

20.3.2020

Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

Aktuální situace v doručování zásilek České pošty

19.3.2020

Aktuální situace v doručování zásilek České pošty

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku.

Město Vimperk - znak

18.3.2020

Ordinace lékařů a ordinační hodiny ve Vimperku

Kontakt s lékařem je pouze po telefonické domluvě předem nebo elektronickou cestou.

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

18.3.2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Umíme si pomáhat, stačí slovo a dobrá vůle

18.3.2020

Umíme si pomáhat, stačí slovo a dobrá vůle

Včera v dopoledních hodinách vedení města společně s velitelem a strážníky Městské policie Vimperk navštívilo všechny obchody s prodejem nebaleného pečiva. Usnesením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 bylo nařízeno, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění podmínek, které zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny, jednorázovými rukavicemi.

NEČEKEJTE ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR!

18.3.2020

NEČEKEJTE ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR!

Vážení klienti zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou.

Město Vimperk - znak

18.3.2020

NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA MĚÚ VIMPERK

V souvislosti s nařízeními vlády České republiky a s cílem zajistit vzájemnou maximální bezpečnost jak klientů městského úřadu, tak jeho zaměstnanců nařizuji zaměstnancům Městského úřadu Vimperk v neodkladných a závažných případech, v omezených úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin, povolit vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Vimperk výhradně se zakrytým obličejem.

leták

17.3.2020

Rozšíření služeb pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Město Vimperk - znak

16.3.2020

Omezení provozu městského úřadu Vimperk pro veřejnost

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16.3.2020 , kdy jsou zaznamenány nárůsty šíření epidemie koronaviru, dochází od pondělí 16.3.2020 do odvolání k omezení osobního kontaktu pracovníků Městského úřadu Vimperk s veřejností.

Město Vimperk - znak

15.3.2020

Dopis pro občany

Vážení spoluobčané, vzhledem k událostem v České republice a usnesením Vlády ČR Vás oslovujeme v souvislosti s konkrétními událostmi v našem městě a osadách.

Město Vimperk - znak

13.3.2020

Preventivní opatření města Vimperk – přerušení provozu mateřských škol

Rada města Vimperk zavádí preventivní opatření proti šíření koronaviru COVID-19 a rozhodla na základě doporučení MŠMT v souladu se závěry z jednání krizového štábu ORP Vimperk, který zasedal dne 13. 3. 2020, o přerušení provozu MŠ Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice a MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice. Přerušení počíná dnem 17. 3. 2020 a platí až do odvolání.

Město Vimperk - znak

13.3.2020

Zákaz přítomnosti veřejnosti v Informačním centru Vimperk

Vážení spoluobčané, návštěvníci Vimperka, vláda České republiky na svém jednání v pátek 13. 3. 2020 mimo jiné od 14.3.2020 od 6:00 hodin do odvolání zakázala přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech.

Město Vimperk - znak

13.3.2020

Informace k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Město Vimperk - znak

12.3.2020

Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Město Vimperk - znak

11.3.2020

Městský úřad Vimperk - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu Vimperk a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

Koronavirus - preventivní informace

10.3.2020

Aktuální informace o uzavření škol a zákazu konání hromadných akcí ve Vimperku

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.

Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji

9.3.2020

Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji

K omezení šíření koronaviru, a tím i zvládnutí situace je nezbytná především spolupráce Vás, našich občanů. Prosíme proto o důsledné dodržování všech vydávaných pokynů, doporučení a nařízení. Je věcí náš všech, abychom byli připraveni, a především zabránili rozšíření koronaviru, kdy nemoc nemusí postihnout přímo ty, kteří nedodržují doporučená či přijatá opatření, ale mohou být fatální pro jejich blízké či blízké nás ostatních.

Město Vimperk - znak

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

Koronavirus - preventivní informace

6.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

únor

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

Koronavirus - preventivní informace

27.2.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

Město Vimperk - znak

20.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

Oprava ulice 1. máje se odkládá

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

leden

Oznámení klientům – platby platebními kartami

31.1.2020

Oznámení klientům – platby platebními kartami

Oznamujeme klientům, že od 22.1.2020 došlo k rozšíření možnosti úhrady platební kartou na pokladnách MěÚ Vimperk. V současné době lze platební kartou platit na následujících pracovištích...

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

29.1.2020

Pozvánka na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve středu 29.1.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum vedoucí

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo vedoucího referenta Informačního centra ve Vimperku.

Veřejná výzva - Infocentrum referent

21.1.2020

Veřejná výzva - Infocentrum referent

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta Informačního centra ve Vimperku.

Fišerka

10.1.2020

V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

Nabídka zaměstnání

1.1.2020

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním ve Vimperku

prosinec

Upozornění - parkovací karty

31.12.2019

Upozornění - parkovací karty

Upozorňujeme občany, že parkovací karty na rok 2020 nebudou z organizačních důvodů vydávány v období od 21.12.2019 do 5.01.2020.

Nejen o Vánocích se mají plnit sliby

20.12.2019

Nejen o Vánocích se mají plnit sliby

Díky skvělému projektu Nadace Charty 77 - Konto Bariéry ve spolupráci s lékárnami Dr. Max jsme si 2. prosince v Praze převzali pro město Vimperk automobil Taxík Maxík.

Představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu

19.12.2019

Představujeme vítězné projekty nultého ročníku participativního rozpočtu

Od 1. do 15. prosince měla široká veřejnost možnost vybrat projekty, které byly přihlášeny do nultého ročníku participativního rozpočtu. Každý jednotlivec mohl udělit 2 kladné hlasy a jeden záporný. Mezi vítězné projekty bude rozdělena předem stanovená částka 500 tisíc Kč., max. 100 tisíc na jeden projekt.

Poplatek za komunální odpad

17.12.2019

Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2020 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 636 Kč na osobu.

Pozvánka na dvanácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.12.2019

Pozvánka na dvanácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 09.12.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

SKI BUS

5.12.2019

SKI BUS

SKI BUS bude od 15. prosince 2019 obsluhovat Vaší obec. Spoje pro lyžaře „Skibusy“ budou součástí autobusové linky 320 006 České Budějovice – Prachatice – Vimperk – Kašperské Hory / Zadov.

Právě probíhá hlasování o projektech navržených v rámci participativního rozpočtu

5.12.2019

Právě probíhá hlasování o projektech navržených v rámci participativního rozpočtu

V pondělí 2. prosince bylo v MěKS Vimperk všech osm podaných návrhů představeno veřejnosti.

Král Šumavy podpoří výsadbu nového šumavského lesa

4.12.2019

Král Šumavy podpoří výsadbu nového šumavského lesa

Vypitím Krále Šumavy přispějete na obnovu kůrovcem poškozených šumavských lesů. Měšťanský pivovar Dudák Strakonice, kde se Král Šumavy vaří a Městské lesy Vimperk se dohodly na vzájemné spolupráci, která podpoří výsadbu nového lesa u Vimperka. Akce má název „Kup si Krále Šumavy a my zasadíme les“.

Vodník - chatky - autokemp

3.12.2019

Koncepce rozvoje areálu Vodník a cyklostezek ve městě a osadách

V posledních letech se o sportovním areálu Vodník napsalo mnoho. Základní parametry a myšlenky rozvoje areálu jsme shrnuli do prezentace a několika návrhů. Veřejná prezentace se bude konat 3. prosince v 17:00 v Kavárně ve Skále.

Časosběrné video ze stavby okružní křižovatky Fišerka.

2.12.2019

Časosběrné video ze stavby okružní křižovatky Fišerka.

V průběhu stavby bylo pořízeno časosběrné video, které vám nyní nabízíme ke shlédnutí.

listopad

Veřejné představení návrhů podaných do participativního rozpočtu

22.11.2019

Veřejné představení návrhů podaných do participativního rozpočtu

Zveme vás 2.prosince od 17 hodin do MěKS na veřejné představení návrhů podaných do participativního rozpočtu

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

Zasedání bytové komise

8.11.2019

Zasedání bytové komise

Zasedání bytové komise proběhne dne 19.11.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

8.11.2019

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Veřejné projednání se uskuteční dne: 13. listopadu 2019 od 9:00 hodin na Městském úřadu Vimperk (zasedací místnost), Steinbrenerova 6

Pozvánka na jedenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

5.11.2019

Pozvánka na jedenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční 5.11.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

říjen

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

ODSTÁVKA DODÁVKY TEPLA A TEPLÉ VODY

8.10.2019

ODSTÁVKA DODÁVKY TEPLA A TEPLÉ VODY

Ve čtvrtek 10.10. bude v ul. Mírová, SNP, Pod Pekárnou, Luční, K Rokli, Palackého, Klostermannova, Smetanova přerušena dodávka tepla a teplé vody od 8:30 do 22:30 hod.

Chraňte domov i sebe

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

září

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Den seniorů

17.9.2019

Den seniorů

Město Vimperk - Srdečně zve seniory našeho města a přilehlých osad na posezení při příležitosti DNE SENIORŮ ve čtvrtek 3. října 2019 od 14:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

srpen

Vyjádření k vystoupení Radka Bangy a Gipsy.cz

30.8.2019

Vyjádření k vystoupení Radka Bangy a Gipsy.cz

Dokáže se Vimperk povznést a zapomenout na předsudky, nebo se budeme na sebe stále koukat skrze prsty?

Příspěvek rady na stezku odvahy

29.8.2019

Příspěvek rady na stezku odvahy

Na základě zaslaného vysvětlení a příslibu budoucí včasné komunikace všech zúčastněných stran, se rada rozhodla na základě opakované žádosti příspěvek přidělit.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍRU

28.8.2019

Veřejné projednání aktualizace projektu regenerace sídliště Míru

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání aktualizace projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku, které se bude konat 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

14. ročník letního tábora pro děti

26.8.2019

14. ročník letního tábora pro děti

Celkem 21 dětí se letos v termínu od 17.08. do 24.8.2019 zúčastnilo v Nové Peci letního tábora, který opět pořádalo a finančně podpořilo město Vimperk. Účastníci tábora, kteří byli vybráni ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí MěÚ Vimperk, si užívali program naplněný sportem, zábavou i poznáváním.

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

21.8.2019

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

Začátkem příštího týdne bude zahájena třetí etapa, jejíž součástí je plánovaná částečná uzavírka Sušické ulice, úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje v úseku od výjezdu z čerpací stanice vlevo po křižovatku a části místní komunikace v úseku od křižovatky směrem do centra.

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

16.8.2019

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

V pátek 16. srpna byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2020. Autorem kalendáře je známý fotograf a vimperský rodák Vladislav Hošek.

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

Nebojte se mít nápad pro Vimperk

8.8.2019

Nebojte se mít nápad pro Vimperk

Termín spuštění participativního rozpočtu se blíží. Již 1. září můžete na stránce www.tvorimevimperk.cz vyplnit jednoduchý formulář a zaslat právě Váš nápad jak vylepšit Vimperk. Pokud to bude dobrý nápad a spoluobčanům našeho města a osad se později v hlasování bude líbit, město jej v příštím roce realizuje.

červenec

Pozvánka na deváté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

26.7.2019

Pozvánka na deváté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 05.08.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Jaká bude letní scéna a arboretum?

23.7.2019

Jaká bude letní scéna a arboretum?

Výměna výtahů ve vlastnictví města

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

4.7.2019

Máte nápad na zlepšení do 100 tisíc?

Žijete ve Vimperku či osadách a vidíte kolem sebe místa, která by se mohla změnit k lepšímu? Právě jsme na začátku prvního ročníku projektu “Tvoříme Vimperk”, díky kterému můžete sami navrhnout změnu k lepšímu.

Ulice 1. máje

3.7.2019

Ulice 1. máje

Vše se točí kolem získání stavebního povolení. Během čtyř měsíců jsme absolvovali schůzky s projektanty, s obyvateli domů ve spodní části ulice, řešili jsme logické požadavky podnikatelů, kteří měli důležité podněty k tomu, aby nebylo v budoucnu omezeno jejich podnikání.

MHD Vimperk

3.7.2019

MHD Vimperk

Od příštího týdne vstoupí v platnost nový jízdní řád pro MHD Vimperk, kde je nově zastávka v Luční.

Investiční akce ve druhém pololetí

2.7.2019

Investiční akce ve druhém pololetí

Po projektové přípravě některých akcí a výběrových řízeních začne město ve druhém pololetí realizovat řadu důležitých investičních akcí.

Na prázdniny s čistou hlavou…

1.7.2019

Na prázdniny s čistou hlavou…

Poslední zasedání zastupitelstva s sebou přineslo veřejnou diskuzi na místních internetových portálech a facebooku díky materiálům, které byly projednávány, a s tím se svezlo i několik komentářů k současnému dění ve městě. Vimperáci mají právo na pravdivé informace, proto jsme považovali za vhodné touto cestou se k některým tématům vyjádřit.

červen

Mobilní rozhlas

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

Ing. arch. René Dlesk, Ph.D

27.6.2019

Rozhovor - Městský architekt ve Vimperku

Vimperk zná svého městského architekta. Ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo 9 uchazečů, zvítězil Ing. arch. René Dlesk, Ph.D. Tato pozice je pro naše město novinkou, a proto bychom Vám rádi představili nejen pana architekta, ale i jeho plány a vnímání úlohy městského architekta ve Vimperku.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru dopravy a silničního hospodářství

27.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Přihlášku spožadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.07.2019do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenouobálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH“.

Pozvánka na osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

24.6.2019

Pozvánka na osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční 24.06.2019 od 15:30 hodin v kulturním domě ve Výškovicích.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

Otevření městského koupaliště

12.6.2019

Otevření městského koupaliště

Z důvodu předpokládaných vysokých teplot bude od pátku 14. června otevřeno městské koupaliště.

Regionální televize

6.6.2019

Regionální televize

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, s radostí Vám a Vašim spoluobčanům oznamuji, že regionálnítelevize.cz, která se již sedm let věnuje pozitivnímu regionálnímu zpravodajství a zajímavostem z našich obcí, měst a krajů a propojuje regionální a lokální televize napříč celou ČR, výrazně rozšířila pokrytí v pozemním digitálním vysílání.

Důležité upozornění

5.6.2019

Důležité upozornění

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje občany na výrazné omezení provozu odbavovacích míst pro registraci vozidel

květen

Beseda s vimperským odchovancem Šimonem Hrubcem

31.5.2019

Beseda s vimperským odchovancem Šimonem Hrubcem

HC Vimperk pořádá v úterý 28. května od 17 hodin v sále MěKS besedu s vimperským odchovancem Šimonem Hrubcem.

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

Most naděje na osmi kolech

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

Nejsi v tom sám!

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

111. výročí založení TJ Šumavan Vimperk

8.5.2019

111. výročí založení TJ Šumavan Vimperk

Dovolujeme si Vás pozvat na oslavy založení TJ Šumavan Vimperk, ve středu 8.5.2019.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

duben

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

březen

Pozvánka na šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

29.3.2019

Pozvánka na šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 8.4.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk

30 let od Sametu – cyklus pořadů Jihočeské televize

28.3.2019

30 let od Sametu – cyklus pořadů Jihočeské televize

„Vimperk má rozhodně, co nabídnout“ je jedna z posledních vět nového propagačního spotu v rámci cyklu „30 let od Sametu“, který vznikl za spolupráce Jihočeské televize a našeho města.

Tisková zpráva o ukončení činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

20.3.2019

Tisková zpráva o ukončení činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

Vážení a milí spoluobčané, tak jako začátkem každého roku, tak i v letošním roce Vás seznamujeme s hospodařením Občanského sdružení Stanislavy Chumanové v roce 2018. Rozdíl je pouze v tom, že v letošním roce je to poslední vyúčtování, které Vám předkládáme.

Vážení klienti registru vozidel Městského úřadu Vimperk

1.3.2019

Vážení klienti registru vozidel Městského úřadu Vimperk

Jak jste jistě zaznamenali, v červnu 2017 došlo k rozvolnění místní příslušnosti obcí s rozšířenou působností (tj. evidenční úkon již není vázán na trvalý pobyt) k vyřízení Vašich žádostí spojených s přihlášením, změnou či dalšími evidenčními úkony, týkajících se provozu vozidel na pozemních komunikacích.

únor

E-mailové kontakty na zastupitele města Vimperk

27.2.2019

E-mailové kontakty na zastupitele města Vimperk

Město Vimperk zřídilo jednotlivým zastupitelům e mailovou schránku, která je primárně určena pro pracovní účely.

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

26.2.2019

Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

Jelikož se množí dotazy, v jaké fázi se nachází změna číslo 2 Územního plánu Vimperk, mimochodem se jedná i o “horké téma” Vodník, jako pověřený zastupitel pro územní plán cítím povinnost o tomto tématu krátce informovat.

Prezentace rozpočtu města

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

Informace o úklidu sněhu

10.2.2019

Informace o úklidu sněhu

Ve středu 6. února se bude pokračovat v odklízení sněhu na starém sídlišti a sídlišti Míru.  Během dne bude odklizen sníh z horní části Pivovarské ulice (směrem ke gymnáziu).

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

leden

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

Výsledková listina závodu - Básumský pohár 2019

30.1.2019

Výsledková listina závodu - Básumský pohár 2019

Ski areál Strážný 26.ledna 2019

Aktualita

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice.

24.1.2019

V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice.

Každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké úrovni. Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem, kteří tam žijí.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

Pozvánka na čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

18.1.2019

Pozvánka na čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 28.1.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Novoroční přání

2.1.2019

Novoroční přání

Končí rok plný výročí, ve kterém jsme si připomínali významné události naší historie končící na osmičku. I v tomto roce si připomeneme neméně důležitá výročí, jak pro náš současný život, tak i důležité výročí pro naše město.

Výběrové řízení - ředitel MěKS

2.1.2019

Výběrové řízení - ředitel MěKS

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - ředitel Městského kulturního střediska Vimperk.

Krytý bazén ve Vimperku

1.1.2019

Krytý bazén ve Vimperku

Rada města a celá koalice se intenzivně zabývá otázkou krytého bazénu ve Vimperku. Vedení města podporuje výstavbu krytého bazénu, chápe tuto investici jako prioritu dle plánu rozvoje města a jako jednu z klíčových investic pro naplňování vize města - Vimperk, turistické zázemí národního parku Šumava a kvalitní místo pro život.

Koaliční smlouva

1.1.2019

Koaliční smlouva

Koaliční partneři se rozhodli na základě výsledků komunálních voleb vytvořit koalici v Zastupitelstvu města Vimperk.

prosinec

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2018

31.12.2018

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2018

Na konci kalendářního roku 2018 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku takto: Dne 31.12.2018 (pondělí) bude provoz úřadu do 11,30. Dále upozorňujeme veřejnost, že úkony spojené s výběrem správních poplatků budou prováděny dne 31.12.2018 do 10,00 hod.

Pozvánka na třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

17.12.2018

Pozvánka na třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční ve pondělí 17.12.2018 od 17:00 hodin v sále MěKS Vimperk

8. VÁNOČNÍ BAZAR Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

7.12.2018

8. VÁNOČNÍ BAZAR Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

V sobotu 1. prosince 2018 proběhl již 8. charitativní vánoční bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové.

listopad

Informace pro pořadatele akcí

30.11.2018

Informace pro pořadatele akcí

V souvislosti s vydáváním různých kalendářů, plakátů na akce, pohledů a ostatní grafiky vzniká pořadateli povinnost 1 výtisk od vydaného druhu tiskoviny zaslat pro badatelské a historické účely Oddělení doplňování domácích dokumentů Národní knihovny ČR.

Oznámení o uzavírce v souvislosti s konáním vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu 1. prosince 2018

27.11.2018

Oznámení o uzavírce v souvislosti s konáním vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu 1. prosince 2018

Úplná uzavírka místních komunikací ulic Rožmberská, Pasovská Kaplířova a ulice Pivovarská (parkoviště před č. p. 3) v termínu 1. 12. 2018 od 6:00 do 13:00 hodin z důvodu konání vánočních trhů a dále uzavírku náměstí Svobody od 13:00 hod, do 19:00 hod, z důvodu konání akce „Rozsvícení vánočního stromu" .

Vánoční trhy Vimperk

27.11.2018

Vánoční trhy Vimperk

V Rožmberské ulici 1.12.2018 - 9 - 12 hodin pořádá město Vimperk Vánoční trhy

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

14.11.2018

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 30.11.2018 do 14:00 h na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6. 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU“.

Den veteránů

13.11.2018

Mezinárodní den válečných veteránů ve Vimperku

Výjimečný den, 11. listopad, si vedení města Vimperk, zástupci ČsOL Jednoty Vimperk, Svazu válečných veteránů, vimperští skauti a další zúčastnění, postupně připomněli vzpomínkovými akty ve Vimperku, Klášterci, na Boubské, v Bořanovicích a Výškovicích.

Městský architekt

13.11.2018

Městský architekt

Zveme vás 20.11. na setkání s odborníky.

Pozvánka na druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.11.2018

Pozvánka na druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 19.11.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Sdělení MěÚ – uzavření odborů sídlící na adrese Steinbrenerova 6

7.11.2018

Sdělení MěÚ – uzavření odborů sídlící na adrese Steinbrenerova 6

Vzhledem tomu, že ve dnech 15.11. a 16.11. 2018 ( čtvrtek, pátek) budou probíhat zásadní bourací práce, Městský úřad Vimperk z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti i zaměstnanců oznamuje, že v tyto dny bude zcela mimo provoz podatelna úřadu, agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, matrika, ...

Zvoleno nové vedení města

5.11.2018

Zvoleno nové vedení města

Ustavující zastupitelstvo zvolilo 5.11.2018 nové vedené města.

Tisková zpráva - MěÚ Vimperk

5.11.2018

Tisková zpráva - MěÚ Vimperk

Městský úřad Vimperk sděluje, že k 31.12.2018 končí ve funkci tajemníka Městského úřadu Vimperk Zdeněk Ženíšek z důvodu odchodu jmenovaného do starobního důchodu.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města Vimperk

5.11.2018

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční ve pondělí 05.11.2018 od 17:00 hodin v sále MěKS Vimperk.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí finančního odboru

1.11.2018

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí finančního odboru

Tisková zpráva: 100 let Československa – Vzpomínkové akty u příležitosti Mezinárodního dne veteránů světových válek

1.11.2018

Tisková zpráva: 100 let Československa – Vzpomínkové akty u příležitosti Mezinárodního dne veteránů světových válek

U příležitosti výročí 100 let Československa a Mezinárodního dne veteránů světových válek se dne 11. listopadu 2018 uskuteční ve Vimperku a jeho spádových osadách tradiční vzpomínkové akty spojené s koncem I. světové války.

říjen

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociální práce

29.10.2018

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociální práce

Vysazením lípy republiky si Vimperk připomněl výročí 100 let Československa

25.10.2018

Vysazením lípy republiky si Vimperk připomněl výročí 100 let Československa

Vysazením lípy srdčité do městského parku si Vimperáci připomněli výročí 100 let Československa. I přes špatné počasí se sešlo dost těch, kteří se krátce zastavili a vzpomněli na dobu, kdy začínala nová éra českých dějin.

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva města Vimperk 2018

8.10.2018

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva města Vimperk 2018

Výsledky podle stran (počet získaných mandátů); Seznam zvolených zastupitelů

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018

8.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných 5.10.- 6.10.2018, spadající pod správní obvod Vimperka.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – tajemník/tajemnice Městského úřadu Vimperk

1.10.2018

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – tajemník/tajemnice Městského úřadu Vimperk

září

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice

24.9.2018

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice

Dne 24.09.2018 (pondělí) od 8,00 do 12,00 bude přerušena dodávka elektrického proudu v budově Městském úřadu Vimperk Nad Stadionem 199, Vimperk (budova TKB) z důvodu provádění pravidelných čtyřletých revizí silových zařízení a trafostanic dodavatelem elektrické energie společností E.ON.

Filmová a fotografická soutěž NaturVision

22.9.2018

Festival NaturVision 2018 je minulostí

V pátek 21. září byl galavečerem zakončen již 17. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, který se konal od 18. do 21. září ve vimperském Městském kulturním středisku.

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem

21.9.2018

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem

Ve dnech od 24.9.2018 do 3.10. 2018 bude správce železniční trati provádět rekonstrukci železničního přejezdu na silnici 1/4 Vimperk – Strážný a doplnění závor na přejezdu nad městem Vimperk.

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice.

19.9.2018

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice.

Dne 27.09.2018 (čtvrtek) od 10,00 do 14,00 bude přerušena dodávka elektrického proudu v budově Městském úřadu Vimperk Steinbrenerova 6 a Náměstí 8 z důvodu provádění pravidelných čtyřletých revizí silových zařízení a trafostanic dodavatelem elektrické energie společností E.ON.

srpen

Letní tábor pro děti již podvanácté

31.8.2018

Letní tábor pro děti již potřinácté

Celkem 27 dětí se letos v termínu od 18.08. do 25.8.2018 zúčastnilo v Nové Peci letního tábora, který již potřinácté pořádalo a finančně podpořilo město Vimperk. Účastníci tábora, kteří byli vybráni ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí MěÚ Vimperk, si užívali program naplněný sportem, zábavou i poznáváním.

Pozvánka na třicáté páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

24.8.2018

Pozvánka na třicáté páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 03.09.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Zubní pohotovost

20.8.2018

Zubní pohotovost

AMPLE STRIKE 2018

10.8.2018

AMPLE STRIKE 2018

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 866 ze dne 6. prosince 2017 se ve dnech od 3. do 14. září 2018 uskuteční na území ČR cvičení AMPLE STRIKE 2018 a to za účasti členských a partnerských států NATO.

Informace k probíhající opravě komunikací u nemocnice

2.8.2018

Informace k probíhající opravě komunikací u nemocnice

Vyfrézované výtluky na více místech města Vimperk budou vyasfaltovány během čtvrtka a pátka tohoto týdne.

Aktualita

1.8.2018

Šumavský výletník - 8/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

červenec

Město Vimperk hledá naléhavě nového poštovního doručovatele městské pošty

31.7.2018

Město Vimperk hledá naléhavě nového poštovního doručovatele městské pošty

Možnost nástupu ihned, pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou dle vzájemné dohody, tříměsíční zkušební doba, další předpoklady odpovědnost a pečlivost, dobrá fyzická kondice a znalost města Vimperk.

Město Vimperk nadále hledá poštovního doručovatele

31.7.2018

Město Vimperk nadále hledá poštovního doručovatele

Nástup možný ihned. Bližší informace poskytne tajemník úřadu Zdeněk Ženíšek tel.388402214 mobil 607584017 nebo Bc. Renata Samohejlová vedoucí kanceláře starosty tel. 388402210.

Pozvánka na třicáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

30.7.2018

Pozvánka na třicáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční ve čtvrtek 09.08.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Konzultační den CzechInvest a CzechTrade ve Vimperku

27.7.2018

Konzultační den CzechInvest a CzechTrade ve Vimperku

Regionální kancelář agentury CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci programů podpory pro začínající i stávající podnikatele, podpory exportu, programů Technologické agentury České republiky a Jihočeských podnikatelských voucherů.

Canto v Rudolfinu

2.7.2018

Canto v Rudolfinu

Podobně jako v případě podzimního bienále Festa academica bylo i tentokrát pro pěvecký sbor Canto při vimperském gymnáziu velkou, ba snad ještě větší poctou pozvání od Unie českých pěveckých sborů, aby se podílel spolu s dalšími čtyřmi středoškolskými sbory na projektu České filharmonie "Čtyři kroky do nového světa" - provedení slavné kantáty Carmina burana německého skladatele Carla Orffa.

červen

OZNÁMENÍ

19.6.2018

OZNÁMENÍ

V termínu od čtvrtka 21. 6. 2018 do 31. 7. 2018 budou z technických důvodů – rekonstrukce podlah a kotvících prvků uzavřeny tělocvičny v ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice.

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

15.6.2018

Plánujeme rozvoj vzdělávání pro ORP Vimperk

V dubnu 2018 zahájila místní akční skupina Šumavsko,z.s. realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II.

Výzva k zapojení do pracovních skupin v rámci rozvoje vzdělávání - MAP II

15.6.2018

Výzva k zapojení do pracovních skupin v rámci rozvoje vzdělávání - MAP II

Dovolujeme si oslovit všechny, koho spojuje problematika rozvoje vzdělávání s možností zapojit se do činnosti pracovních skupin, zformovaných v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk.

Pozvánka na třicáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

8.6.2018

Pozvánka na třicáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 18.6.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Po čase opět ve Vimperku – mažoretková soutěž

2.6.2018

Po čase opět ve Vimperku – mažoretková soutěž

Tentokrát se jedná o jednokolovou soutěž, která nese v názvu jméno zakladatele mažoretkového sportu v ČR – Memoriál Jiřího Necida. Vyhlašovatelem a současně hlavním pořadatelem memoriálu je Česká federace mažoretkového sportu se sídlem v Praze.

Aktualita

1.6.2018

Šumavský výletník - 6/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

květen

Šití je lepší než vaření

21.5.2018

Šití je lepší než vaření

14. května jsme měli ve VAVI první workshop pro žákyně ZŠ Smetabova. Šlo o to, aby se seznámily se základy šití a to jak v ruce, tak na stroji.

Program regenerace MPZ Vimperk 2018 - upozornění

17.5.2018

Program regenerace MPZ Vimperk 2018 - upozornění

Pro rok 2018 získala Městská památková zóna Vimperk z prostředků Ministerstva kultury ČR 550.000,-Kč na obnovu vybraných kulturních památek nacházejících se na jejím území. Do každoročně vyhlašovaného dotačního programu města, jehož prostřednictvím se pak prostředky dostávají k jednotlivým vlastníkům památek, se v roce 2018 mimo město Vimperk přihlásili pouze dva zájemci z řad fyzických a právnických osob.

Adresář registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na vimpersku 2018

11.5.2018

Adresář registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na vimpersku 2018

Město Vimperk hledá naléhavě jednotlivce či spolek, který by roznášel Vimperské noviny občanům města

9.5.2018

Město Vimperk hledá naléhavě jednotlivce či spolek, který by roznášel Vimperské noviny občanům města

Vimperské noviny jsou roznášeny jednorázově na přelomu každého měsíce (11x do roka, o prázdninách je dvojčíslo) ve Vimperku a přilehlých osadách v počtu 3000 ks výtisků.

Pozvánka na třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

4.5.2018

Pozvánka na třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 14.5.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2018/1

3.5.2018

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2018/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2018 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

duben

Aktualita

27.4.2018

Šumavský výletník - 5/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

U p o z o r n ě n í

12.4.2018

U p o z o r n ě n í

Město Vimperk upozorňuje obyvatele bydlící na sídlišti Míru, že během realizace stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1.“ bude dočasně zrušena od 18.04.2018 do 30.10.2018 autobusová zastávka Nad Školou.

Pozvánka na třicáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk

6.4.2018

Pozvánka na třicáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 16.4.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

Výběrová řízení na místa ředitele/ky

1.4.2018

Výběrová řízení na místa ředitele/ky

Město Vimperk oznamuje vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268 a ředitele/ky Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180.

březen

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus

29.3.2018

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus

Jízdenku lze zakoupit u všech smluvních dopravců na jejich předprodejních místech (kanceláře na autobusových nádražích a pokladny na železničních stanicích) a vybraná turistická a informační centra.

Aktualita

28.3.2018

Šumavský výletník - 4/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

21.3.2018

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Města Vimperk, zařazeným do Městské policie Vimperk na dobu určitou do konce roku 2018 s možností prodloužení na rok 2019. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete do 28.03.2018 do 17 hod.

Změna v osobě městského kurýra

20.3.2018

Změna v osobě městského kurýra

Když v roce 2003 na popud starostky Stanislavy Chumanové rada města odsouhlasila zřízení funkce městského kurýra, naprosto jsme nevěděli, jak to bude vůbec fungovat, zda je to dobrý nápad, který může být k užitku našeho úřadu i široké veřejnosti.

Starosta obce Malenice vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Malenice

15.3.2018

Starosta obce Malenice vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Malenice

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018. Přihlášky zašlete s uvedenými podklady nejpozději do 16. dubna 2018 na adresu: Obec Malenice, Na Návsi 95, 387 06.

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť

14.3.2018

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť

Pouť se koná ve dnech 2. a 3. června 2018 v parku u VolyňkyRezervování prodejních míst začíná od 03.04.2018 na tel. čísle 388 402 266 případně osobně v kanceláři odboru investic a údržby Města Vimperk.

Pozvánka na třicáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.3.2018

Pozvánka na třicáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 19.3.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Aktualita

5.3.2018

Vypsání volného místa pro jazykové animátory a učitele českého jazyka - Jazykové kompetenční centrum

EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn hledá jazykové animátory a učitele pro výuku češtiny na německých školách a v mateřských školkách.

únor

Aktualita

28.2.2018

Šumavský výletník - 3/2018

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Nabídka kopírovacího stroje

28.2.2018

Nabídka kopírovacího stroje

Město Vimperk nabízí k dalšímu využití použitý zachovalý kopírovací stroj KONICA Minolta Bizhub C220 – pořízený v roce 2010 do nájmu, po jeho ukončení odkoupený.

Rada Jihočeského kraje vyhlášuje konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek

19.2.2018

Rada Jihočeského kraje vyhlášuje konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek

Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do 14. března 2018 do 16.00 hodin (nepostačuje podání ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě) na adresu: Jihočeský kraj – Krajský úřad Odbor školství, mládeže a tělovýchovy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice. Obálku označte slovy Konkurz - neotvírat.

Pozvánka na dvacáté deváté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.2.2018

Pozvánka na dvacáté deváté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 19.2.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

2.2.2018

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městská památková zóna Vimperk byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

Projednání studie regenerace starého sídliště

2.2.2018

Projednání studie regenerace starého sídliště

Ve čtvrtek 1. února 2018 se od 17:00h uskutečnilo v Městském kulturním středisku projednání studie regenerace starého sídliště ve Vimperku, kterého se zúčastnilo zhruba 70 občanů této lokality našeho města.

leden

Uzavření TIS

24.1.2018

Uzavření TIS

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 Turistické informační středisko z provozních důvodů zavřeno.

Aktualita

23.1.2018

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Vážení a milí spoluobčané, tak jako začátkem každého roku i letos Vás seznamujeme s hospodařením Občanského sdružení Stanislavy Chumanové v roce 2017. Především však také chceme poděkovat všem firmám, organizacím a občanům, ...

Místní poplatek ze psů

15.1.2018

Místní poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Nápad na novoroční předsevzetí

12.1.2018

Nápad na novoroční předsevzetí

Nejsem příznivcem ohňostrojů, a to nemám doma žádné zvíře, které by při silvestrovské kanonádě trpělo hlukem. Jednak si myslím, že se dají peníze na nákup světlic a dělobuchů využít daleko účelněji,...

Pozvánka na dvacáté osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

12.1.2018

Pozvánka na dvacáté osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 22.1.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk

11.1.2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk

Nejpozději do pátku 12. 1. 2018 můžete zasílat připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk.

prosinec

PF 2018

29.12.2017

PF 2018

Vše nejlepší do Nového roku.

TZ - SOS-MaS, z.s. - Webové stránky SOS-MaS, z.s. jsou bezbariérové

22.12.2017

TZ - SOS-MaS, z.s. - Webové stránky SOS-MaS, z.s. jsou bezbariérové

Význam informovanosti je v dnešní době doslova nedocenitelný. Vědět, co je nového ve světě kolem, je jednou ze základních potřeb většiny lidí. O funkci internetu, jako zdroje informací, dnes již nikdo nepochybuje a počet jeho uživatelů se neustále zvyšuje

Nový dopravce GW Train Regio a.s na trati Strakonice - Volary

6.12.2017

Nový dopravce GW Train Regio a.s na trati Strakonice - Volary

Vážení cestující, od neděle 10. prosince 2017 na šumavských linkách 194 České Budějovice–Černý Kříž, 197 Číčenice–Nové Údolí a 198 Strakonice–Volary, zajišťuje přepravu osobními vlaky dopravce GW Train Regio a.s.

7. vánoční bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

6.12.2017

7. vánoční bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

V sobotu 2. prosince 2017 proběhl již 7. charitativní vánoční bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Děkujeme všem, kdo se na jeho přípravě a průběhu podíleli!

Pozvánka na dvacáté sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

1.12.2017

Pozvánka na dvacáté sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 11.12.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

listopad

Architektonické osvětlení budovy ZŠ TGM Vimperk č.p.167

29.11.2017

Architektonické osvětlení budovy ZŠ TGM Vimperk č.p.167

. Osvětlení dnes již opravené fasády jižního průčelí této budovy zajišťuje celkem 59 LED svítidel umístěných na parapetech a římsách, které umožňují volbu nastavení nesčetného množství možných variant barevnosti světel a pět reflektorů umístěných na stožárech veřejného osvětlení.

Svoz odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby

16.11.2017

Svoz odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2018 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

8.11.2017

Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst.

Pozvánka na dvacáté šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

3.11.2017

Pozvánka na dvacáté šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 13.11.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Vimperk, osada Lipka – novostavba hřiště

3.11.2017

Vimperk, osada Lipka – novostavba hřiště

Dne 1.8. 2017 se započala výstavba víceúčelového hřiště v osadě Lipka, místní části Vimperka. Jednalo se o stavbu víceúčelového hřiště pro volnočasové aktivity situované na okraji zástavby na jižní straně osady Lipka. Hřiště má celkovou plochu 648 m2 a umělý povrch.

Žádost o provedení ořezu - EON

3.11.2017

Žádost o provedení ořezu - EON

Vlastník (uživatel) pozemku je povinen udržovat dané ochranné pásmo čisté a případné stromy, keře a další porosty odstranit, eventuelně ořezat!

říjen

Aktualita

31.10.2017

Šumavský výletník - 11/2017

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – MěÚ odbor dopravy a SH

12.10.2017

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – MěÚ odbor dopravy a SH

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství

Pozvánka na dvacáté páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

2.10.2017

Pozvánka na dvacáté páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 9.10.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

září

Aktualita

27.9.2017

Šumavský výletník - 10/2017

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Výstavba krytého bazénu se může opět posunout

21.9.2017

Výstavba krytého bazénu se může opět posunout

Od listopadu 2016 předložil Ing. arch. Lejsek již 6 – 7 verzí, jak bude bazén vypadat. Reagoval a reaguje na připomínky zastupitelů a zapracovány byly i připomínky veřejnosti, která si bazén dlouhodobě přeje.

Filmová a fotografická soutěž NaturVision

18.9.2017

Nenechte si ujít - Trabantem napříč kontinenty

Jan Přibáň nejvtipější český cestovatel vyptáví o cestách , jak jste to ještě neslyšeli

Letní tábor pro děti již podvanácté

6.9.2017

Letní tábor pro děti již podvanácté

Celkem 27 dětí se letos v termínu od 26.08. do 2.9.2017 zúčastnilo v Nové Peci letního tábora, který již podvanácté pořádalo a finančně podpořilo město Vimperk. Účastníci tábora, kteří byli vybráni ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí MěÚ Vimperk, si užívali program naplněný sportem, zábavou i poznáváním.

Pozvánka na dvacáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

4.9.2017

Pozvánka na dvacáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 4.09.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

srpen

Zápis z druhého jednání pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník

28.8.2017

Zápis z druhého jednání pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník

Program Zimní stadion - září 2017

21.8.2017

Program Zimní stadion - září 2017

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

21.8.2017

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality.

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2017/2

21.8.2017

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2017/2

Žádosti pro dotaci "Výzva:Podpora sportu 2017/1" bude možno podávat od 20. 9. 2017 do 27. 9. 2017 do 14.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – MěÚ odbor výstavby a územního plánování,

18.8.2017

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – MěÚ odbor výstavby a územního plánování,

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 18.08.2017 do 14.00 hod. na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

červenec

Nabídka přivýdělku - spolupráce s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie

28.7.2017

Nabídka přivýdělku - spolupráce s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie

Pozvánka na dvacáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

27.7.2017

Pozvánka na dvacáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 07.08.2017 od 15:00 hod. v sále MěKS Vimperk.

Aktualita

24.7.2017

Zápis z jednání - hasiči

Předmětem jednání byla změna kategorizace JPO III. Vimperk na JPO V. Vimperk a změna JPO V. Hrabice na JPO III. Hrabice.

Pozvánka na vernisáž Instalace informačních tabulí

19.7.2017

Pozvánka na vernisáž Instalace informačních tabulí

Srdečně vás zveme na vernisáž v sobotu 29.7.2017 v 15 hodin před informačním střediskem.

Tisková zpráva: 17. ročník setkání dřevosochařů ve Vimperku

17.7.2017

Tisková zpráva: 17. ročník setkání dřevosochařů ve Vimperku

17. ročník vimperského setkání dřevosochařů začíná přesně za týden, konkrétně v pondělí 24. července. V 9 hodin ráno zahájí tuto tradiční vimperskou akci zástupci vedení města a pořádajícího odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník

17.7.2017

Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník

Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník se sešla 28.6.2017. První schůzka Pracovní skupiny pro rozvoj areálu Vodník byla informativní a v ní přednesená stanoviska jednotlivých stran nejsou závazná.

Výstava v Turistickém informačním středisku

14.7.2017

Výstava v Turistickém informačním středisku

Ve čtvrtek 13. 7. 2017 ve 14.00 hodin byla v Turistickém informačním středisku ve Vimperku zahájena pohádkovým kancléřem Mgr. Marcelem Goetzem výstava "Nejhezčí turistické pohlednice, kalendáříky a vizitky ČR 2017" a "Pohlednice z filmů Zdeňka Trošky a s logovtipy Jaroslava Kerlese".

Zahájeny práce na stavebních úpravách šaten a zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268

3.7.2017

Zahájeny práce na stavebních úpravách šaten a zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268

Se začátkem letošních školních prázdnin byly zahájeny práce spojené se stavebními úpravami zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk v ulici. 1.máje 268.

Kancelář prezidenta republiky - Poděkování

3.7.2017

Kancelář prezidenta republiky - Poděkování

červen

Zahájena II. etapa celkové obnovy kaple v Křesánově

29.6.2017

Zahájena II. etapa celkové obnovy kaple v Křesánově

Do konce září tohoto roku by měla být na kapli provedena výměna střešní krytiny vč. bednění střechy a souvisejících klempířských prvků, opravena zvonička a fasáda nadstřešních zděných konstrukcí.

Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

22.6.2017

Zpráva o jednání s novými vlastníky BH nemocnice Vimperk

Dne 21.06.2017 proběhla první jednání s novými majiteli BH nemocnice Vimperk a vedením radnice.

Zahájení obnovy fasády na kostele sv. Bartoloměje

21.6.2017

Zahájení obnovy fasády na kostele sv. Bartoloměje

V těchto dnech byla zahájena realizace obnovy fasády na kostele sv. Bartoloměje, který dominuje vimperskému urnovému háji. Kostel pocházející z konce 13. století je považován za jednu z nejstarších staveb na území města Vimperk a jeho historickou hodnotu značným způsobem umocňují velmi cenné pozůstatky gotických nástěnných maleb zdobící jeho interiér.

Na veřejném zasedání zastupitelstva byla představena studie Areálu vodních sportů ve Vimperku

20.6.2017

Na veřejném zasedání zastupitelstva byla představena studie Areálu vodních sportů ve Vimperku

Snímky a video prezentované zastupitelstvu přiloženy pod článkem.

Změny ve výborech zastupitelstva města

20.6.2017

Změny ve výborech zastupitelstva města

Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání 19.06.2017 provedlo změny ve výborech zastupitelstva města.

MEZI PIVOVARY TO ŽILO

19.6.2017

Mezi pivovary to žilo

Vimperk má první velkou akci v samém centru města za sebou a nutno říci, že jak návštěvníci, tak pořadatelé i místní podnikatelé se shodli na jednom. Všechno klaplo na jedničku a rozhodně je třeba se sem vracet.

Zrestaurované ciferníky jsou zpět na městské zvonici

15.6.2017

Zrestaurované ciferníky jsou zpět na městské zvonici

S ohledem na zjištěný špatný stav byly v březnu letošního roku sejmuty z městské zvonice ve Vimperku ručky a plechové ciferníky věžních hodin. Tyto komponenty byly odvezeny do restaurátorské dílny PhDr. Norberta Riegela z Prahy.

Jmenování dalších členů redakční rady VN

15.6.2017

Jmenování dalších členů redakční rady VN

Rada města na svém pondělním zasedání jmenovala Jana Kortuse a Petra Marka za další členy redakční rady Vimperských novin s platností od 12.06.2017.

Program regenerace MPZ Vimperk 2018

14.6.2017

Program regenerace MPZ Vimperk 2018

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2018 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ je nutné oznámit záměr nejpozději do 02.10.2017.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana ve Vimperku

14.6.2017

Prezident republiky při své návštěvě jihočeského kraje zavítal i do Vimperka

V úterý 13. června 2017 v odpoledních hodinách zavítal do Vimperka v rámci návštěvy Jihočeského kraje prezident České republiky pan Miloš Zeman v doprovodu hejtmanky Jihočeského kraje paní Ivany Stráské.

Pozvánka na dvacáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.6.2017

Pozvánka na dvacáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 19.06.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Nová redakční rada Vimperských novin

7.6.2017

Nová redakční rada Vimperských novin

Rada města na svém pondělním zasedání dne 05.06.2017. přijala rezignaci redakční rady Vimperských novin. Ještě týž den byla jmenována nová redakční rada.

Setkání občanů s prezidentem

6.6.2017

Setkání občanů s prezidentem republiky Milošem Zemanem

Zveme vás dne 13. 6. 2017 v 15:40 hodin na setkání občanů města Vimperk a okolních obcí s prezidentem České republiky panem Milošem Zemanem na prostranství před hotelem Zlatá hvězda.

Den dětí se vydařil

2.6.2017

Den dětí se vydařil

Více než šest stovek vimperáků, od batolat po seniory si ve čtvrtek odpoledne našlo cestu do parku u školy aby spolu s Městským kulturním střediskem oslavili svátek dětí.

Aktualita

2.6.2017

Šumavský výletník - 06/2017

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

květen

Opravená běžecká dráha v areálu ZŠ TGM Vimperk

31.5.2017

Opravená běžecká dráha v areálu ZŠ TGM Vimperk

V průběhu měsíce května proběhla oprava poškozeného a dožilého umělého povrchu běžecké dráhy v areálu ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268. Oprava představovala zejména lokální vyspravení poškozených míst v ploše vlastní běžecké dráhy,...

Změny v komisích rady města a dozorčích radách městských společností

30.5.2017

Změny v komisích rady města a dozorčích radách městských společností

Rada města na svém zasedání dne 29.05.2017 provedla tyto změny v komisích rady města a dozorčích radách města k 01.06.2017.

Vimperská pouť

30.5.2017

Vimperská pouť

O uplynulém víkendu ve dnech 27.5 a 28.5.2017 se konala v parku u Volyňky tradiční vimperská pouť, oproti předchozím rokům přálo počasí a to se také odrazilo na zájmu návštěvníků a prodejců.

Změna ve vedení města

16.5.2017

Změna ve vedení města

Na zasedání ZM dne 15.05.2017 bylo zvoleno nové vedení města.

Pozvánka na dvacátéprvní zasedání Zastupitelstva města Vimperk

5.5.2017

Pozvánka na dvacátéprvní zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 15.05.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

3.5.2017

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

VE STŘEDU 10. 05. 2017 DUDE UKONČEN OBOUSMĚRNÝ PROVOZ na místní komunikaci V ULICI 1. MÁJE VE VIMPERKU v úseku od křižovatky Fišerka (křižovatka ulic 1. máje, Sušická a Sklářská) po výjezd od čerpací stanice společnosti Robin Oil.

duben

Strážníci se zaměří na neukázněné pejskaře

27.4.2017

Strážníci se zaměří na neukázněné pejskaře

Hlídky Městské policie Vimperk se v jarních a letních měsících chystají zaměřit na majitele psů. Vedle dodržování vyhlášky č. 1/2010 budou strážníci kontrolovat, zda jsou pejsci řádně přihlášeni.

Kaplička v ulici Karoliny Světlé byla vysvěcena

27.4.2017

Kaplička v ulici Karoliny Světlé byla vysvěcena

Za přítomnosti starostky města, zástupců SŠ a ZŠ Vimperk a partnerské školy Staadliche Berufsschule Bamberg byla dne 27. dubna vysvěcena opravená kaplička v ulici Karoliny Světlé.

Obnova fasády a oken domu čp.5 ve Steinbrenerově ulici

24.4.2017

Obnova fasády a oken domu čp.5 ve Steinbrenerově ulici

Koncem dubna byla zahájena druhá etapa obnovy pláště jedné z budov Městského úřadu Vimperk. Konkrétně se jedná o památkový objekt čp. 5 ve Steinbrenerově ulici. Letošní stavební práce zde navážou na již vloni v létě zrealizovanou opravu nátěrů všech oken a vrat.

Nad územní studií se Vimperští podruhé setkají s architekty

21.4.2017

Nad územní studií se Vimperští podruhé setkají s architekty

Druhé setkání nad vznikající územní studií veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská se uskuteční 10. května 2017 od 16 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk.Tvůrci studie z ateliéru Re:architekti studio představí návrh konečného řešení.

Výsledky ankety k nové podobě areálu vodních sportů

19.4.2017

Výsledky ankety k budoucí podobě areálu vodních sportů

Dotazníkového šetření k nové podobě Areálu vodních sportů Vimperk se zúčastnilo 305 respondentů. Ze zúčastněných bylo 84 % Vimperáků, ostatní většinou bydlí v okolních obcích. Nejčastěji odpovídaly ženy ve věku 30 až 49 let žijící v rodině s dětmi.

V ZŠ Smetanova budou nová hygienická zařízení

18.4.2017

V ZŠ Smetanova budou nová hygienická zařízení

V jednom z pavilonů Základní školy Smetanova Vimperk se ještě letos dočkají nových hygienických zařízení. Vzniknout by tu měly dva sociály pro učitele a jeden bezbariérový pro handicapované a také úklidové prostory.

První část studie veřejných prostranství k náhledu i připomínkám

10.4.2017

První část studie veřejných prostranství k náhledu i připomínkám

Analytickou část studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská ve Vimperku si můžete až do poloviny května prohlédnout na vimperské radnici i na webových stránkách města.

Neznámí vandalové poničili kašnu v parku

10.4.2017

Neznámí vandalové poničili kašnu v parku

Kamennou sochu v kašně v parku poničili neznámí vandalové. Socha zůstává z bezpečnostních důvodů v obalu a kašna bohužel nebude v provozu, dokud se sochu nepodaří opravit. Přesný termín zatím není znám.

Příprava revitalizace prostoru kolem Pasovské ulice pokračuje

10.4.2017

Příprava revitalizace prostoru kolem Pasovské ulice pokračuje

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo odkup pozemků o celkové výměře 233 m2 od soukromého vlastníka, které se nacházejí v Pasovské ulici mezi domy určenými k demolici a řekou Volyňkou.

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk

6.4.2017

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk

Zastupitelé schválili úpravy rozpočtu i nové výdaje

5.4.2017

Zastupitelé schválili úpravy rozpočtu i nové výdaje

Na dubnovém jednání zastupitelstva byla schválena všechna rozpočtová opatření, jimiž se převádí nevyčerpané finanční prostředky na rozpracované investiční akce z minulého roku do letošního rozpočtu.

Vimperk bude dočasně fungovat bez místostarosty i rady města

4.4.2017

Vimperk bude dočasně fungovat bez místostarosty i rady města

Vimperští zastupitelé se na svém dubnovém zasedání nedohodli na novém místostarostovi a pozastavena byla také činnost Rady města Vimperk. Jejími pravomocemi v souladu se zákonem o obcích byla v plném rozsahu dočasně pověřena starostka Jaroslava Martanová.

březen

Vimperk získal dotaci na odstranění zchátralého domu

31.3.2017

Vimperk získal dotaci na odstranění zchátralého domu

Městu Vimperk se podařilo získat dotaci na odstranění chátrajícího domu čp. 45 v Pasovské ulici. Finanční příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2,3 milionu korun by měl pokrýt 80 procent předpokládaných výdajů.

Pozvánka na dvacáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

24.3.2017

Pozvánka na dvacáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 03.04.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Výtahy v městských domech čeká rekonstrukce

22.3.2017

Výtahy v městských domech čeká rekonstrukce

Na opravy osobních výtahů v bytových domech se chce v následujícím období zaměřit Městská správa domů, s. r. o. Letos se chystá rekonstrukce výtahů v čp. 400 až 404 a také zahájení rekonstrukce výtahů v ulici K. Weise.

Vimperští debatovali o areálu vodních sportů

17.3.2017

Vimperští debatovali o areálu vodních sportů

Necelé tři desítky lidí ve středu 15. března debatovaly v městském kulturním středisku o příští podobě areálu vodních sportů ve Vimperku. Architekt Pavel Lejsek přítomným představil rozpracovanou studii tohoto vimperského sportoviště.

Zápis do 8. ročníku Vimperské akademie seniorů

17.3.2017

Zločin a trest ve středověku

Bylo téma již šesté přednášky 8. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla ve čtvrtek 16. března. Přednášejícím byl ředitel Milevského muzea a známý spisovatel pan Vladimír Šindelář.

Peníze z Programu regenerace podpoří obnovu pěti kulturních památek

16.3.2017

Peníze z Programu regenerace podpoří obnovu pěti kulturních památek

Celkem 650 tisíc korun se podařilo získat pro Městskou památkovou zónu Vimperk v letošním roce z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Finanční prostředky budou formou dotace rozděleny mezi pět akcí obnovy.

Město letos opět podpoří sportování dětí a mládeže

14.3.2017

Město letos opět podpoří sportování dětí a mládeže

Rada města vyhlašuje výzvu Podpora sportu 2017/1. Kluby, spolky, družstva i jednotlivci provozující sportovní činnost ve správním území města Vimperk mohou žádat o finanční příspěvky.

Uzavírka v Nádražní ulici

13.3.2017

Uzavírka v Nádražní ulici

Komunikace v Nádražní ulici ve Vimperku bude od 13. března uzavřena pro provoz. Důvodem jsou stavební práce související s nedávno dokončenou stavbou okružní křižovatky na silnici II/145.

Město opět symbolicky podpořilo utlačovaný národ

10.3.2017

Vlajka pro Tibet

Vimperské zastupitelstvo souhlasilo, aby 10. března na radnici opět zavlála tibetská vlajka. Město se tak opakovaně připojuje k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet a symbolicky podporuje utlačovaný národ.

Anketa - areál vodních sportů

10.3.2017

Anketa - areál vodních sportů

Staňte se spolutvůrci areálu vodních sportů v našem městě. Co pro to můžete udělat? Zapojte se do ankety a vyplňte následující dotazník. Vaše zkušenosti a názory přispějí k nové podobě místa pro trávení volného času, sport i relaxaci. Děkujeme.

Veřejná debata nad novou podobou areálu vodních sportů

8.3.2017

Veřejná debata nad novou podobou areálu vodních sportů

Město Vimperk pořádá veřejnou debatu k rozvoji vimperských sportovišť, tentokrát na téma Areál vodních sportů. Koná se 15. března 2017 od 16.30 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk. Pojďme tvořit společně se zástupci města a autorem projektu místo pro zážitky i relaxaci. Jste srdečně zváni.

Zkorodované ciferníky budou sneseny za pomoci lan a zrestaurovány

8.3.2017

Zkorodované ciferníky budou sneseny za pomoci lan a zrestaurovány

Ciferníky věžních hodin na městské zvonici ve Vimperku čeká restaurování. Akce za 195 tisíc korun započne již tento týden a bude finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk 2017 předpokládanou částkou 165 tisíc korun.

Strážníci mají nové kamery

8.3.2017

Strážníci mají nové kamery

Dvě nové kamery pomáhají v tomto roce při práci strážníkům Městské policie Vimperk. Kameru do služebního vozidla se dvěma snímacími body a osobní mikrokameru určenou k připnutí na uniformu pořídila městská policie za celkem 8 tisíc korun.

Uzavření Turistického informačního střediska

6.3.2017

Uzavření Turistického informačního střediska

V úterý 7. března 2017 bude Turistické informační středisko uzavřeno.

Neschválení upraveného rozpočtu brzdí investiční akce

1.3.2017

Neschválení upraveného rozpočtu brzdí investiční akce

Ani napodruhé vimperští zastupitelé neschválili rozpočtová opatření, kterými by se převedlo financování rozpracovaných investičních akcí z loňského rozpočtu města do rozpočtu letošního. Celkem jde o částku dosahující bezmála sedmnácti milionů korun.

únor

Komunitní centrum bude od března fungovat podle pravidel

28.2.2017

Komunitní centrum bude od března fungovat podle pravidel

Rada města schválila pravidla pro užívání prostor Komunitního centra pro seniory a spolky ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku a stanovila poplatky s ním spojené.

Šumavský výletník - 03/2017

28.2.2017

Šumavský výletník - 03/2017

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Zastupitelé odvolali místostarostu

28.2.2017

Zastupitelé odvolali místostarostu

Vimperský místostarosta Ing. Jiří Cais (ODS) byl odvolán ze své funkce rozhodnutím zastupitelů dne 27. 2. 2017.

Pozvánka na devatenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

17.2.2017

Pozvánka na devatenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 27.02.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Uzavření Turistického informačního střediska

15.2.2017

Uzavření Turistického informačního střediska

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 bude Turistické informační středisko z provozních důvodů zavřeno.

Městská policie stále hledá druhého asistenta prevence kriminality

15.2.2017

Městská policie stále hledá druhého asistenta prevence kriminality

Ani po dvou výběrových řízeních se zatím ve Vimperku nepodařilo obsadit druhé místo asistenta prevence kriminality. Celkem se o tuto práci ucházelo již sedm lidí.

Město se chystá opravit kapli Nejsvětějšího srdce Páně

14.2.2017

Město se chystá opravit kapli Nejsvětějšího srdce Páně

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku by se již letos mohla dočkat opravy střechy. Město má zpracovánu projektovou dokumentaci na provedení obnovy celého pláště objektu, tedy střechy i fasády včetně hlavní vstupních dveří.

Hlasujeme pro Rákosníčkovo hřiště

14.2.2017

Hlasujeme pro Rákosníčkovo hřiště

Vimperské maminky soutěží o Rákosníčkovo hřiště pro děti. Pomozme jim vyhrát svými hlasy. Hlasovat je možné každý den až do konce února.

Mezi vlastníky kulturních památek může být letos rozděleno 800 tisíc korun

13.2.2017

Mezi vlastníky kulturních památek může být letos rozděleno 800 tisíc korun

Ještě týden (do 20. února) mají vlastníci kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny k podání žádosti o dotaci z Programu regenerace MPZ Vimperk.

Územní studie krajiny bude hotova do konce roku 2019

10.2.2017

Územní studie krajiny bude hotova do konce roku 2019

Vimperské zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk. Studii zpracuje za 1,95 milionu korun Institut regionálních informací se sídlem v Brně.

Ve škole, kterou dnes vede, chodila už do první třídy

10.2.2017

Ve škole, kterou dnes vede, chodila už do první třídy

Rozhovor s Dagmar Rückerovou, ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka Vimperk, nejen o proměnách školy, se kterou spojila celý svůj život.

Vjezd do města od hranic bude vypadat lépe

9.2.2017

Vjezd do města od hranic bude vypadat lépe

Důstojný příjezd do města od bavorských hranic a příjemný vstup do historické části Vimperka od Pasovské ulice by měl v příštích dvou až třech letech vzniknout revitalizací prostoru, kde dnes chátrají opuštěné domy.

Výtahem bude vybavena poliklinika a v budoucnu i radnice

6.2.2017

Výtahem bude vybavena poliklinika a v budoucnu i radnice

Zdravotní středisko v ulici Nad Stadionem by letos mělo být vybaveno výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do tohoto dvoupodlažního objektu.

Budova bývalých jeslí bude mít nového vlastníka

3.2.2017

Budova bývalých jeslí bude mít nového vlastníka

Městu Vimperk se podařilo najít kupce na nevyužitý objekt s přilehlým pozemkem v Nádražní ulici. Budovu, kde svého času bývaly jesle a později knihovna, koupí za 1,94 milionu korun Evangelická církev metodistická.

Část studie je hotova, s názorem veřejnosti se počítá i nadále

2.2.2017

Část studie je hotova, s názorem veřejnosti se počítá i nadále

Analytická část územní studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská je hotova. Vedení města ji představil David Pavlišta z ateliéru Re:architekti studio. Nyní započne tvorba návrhové části, na kterou mají zpracovatelé 90 dní. Ta již bude obsahovat konkrétní řešení daného prostoru.

leden

Záchytné kotce jsou nadějí pro zatoulané či opuštěné psy

30.1.2017

Záchytné kotce jsou nadějí pro zatoulané či opuštěné psy

Elsa a Bruno měli za sebou opravdu psí život, když byli konečně vysvobozeni z hrozných podmínek, v jakých museli žít u svého původního pána. Půldruhého roku starý příběh nakonec dopadl šťastně.

Program regenerace MPZ Vimperk - Výzva pro rok 2017".

27.1.2017

Program regenerace MPZ Vimperk - Výzva pro rok 2017".

Upozorňujeme vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že dne 23.01.2017 byl vyhlášen dotační program města Vimperk "Program regenerace MPZ Vimperk - Výzva pro rok 2017".

Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk - dopřesnění

26.1.2017

Částečné omezení provozu Městského úřadu Vimperk - dopřesnění

Na městském úřadě Vimperk bude až do pátku 27.01.2017 částečně omezen provoz některých agend vztahujících se k veřejnosti.

Vimperská akademie seniorů pokračovala přednáškou o zdravém životním stylu

24.1.2017

Vimperská akademie seniorů pokračovala přednáškou o zdravém životním stylu

Superpotraviny, vitamíny a minerály bylo téma přednášky RNDr. Jany Krejsové, která se konala 19. ledna v Městském kulturním středisku ve Vimperku. Paní doktorka svým osobitým způsobem nadchla většinu posluchačů, kteří si vyžádali pokračování tohoto tématu v některém z dalších ročníků akademie.

Vimperští debatovali s architekty

20.1.2017

Vimperští debatovali s architekty

Zhruba padesát lidí se sešlo v polovině ledna v Městském kulturním středisku Vimperk, aby zde diskutovali nad budoucí podobou připravované územní studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská.

Chystá se oprava prostoru před vlakovým nádražím

19.1.2017

Chystá se oprava prostoru před vlakovým nádražím

Poškozená plocha před vlakovým nádražím by ještě letos měla získat novou podobu. Místo bude zpevněno, vydlážděno žulovými kostkami a vyspádováno tak, aby se zde po deštích nedržela voda.

Město podalo žádost o dotaci na podzemní kontejnery

18.1.2017

Město podalo žádost o dotaci na podzemní kontejnery

Na dvou místech v historické části Vimperku by ještě letos mohly být instalovány podzemní kontejnery na tříděný odpad. Město již podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by měla pokrýt 85 procent způsobilých výdajů.

Poplatek za komunální odpad

17.1.2017

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2017 ve výši 492 Kč na osobu. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či přechodným pobytem a také vlastníci staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

Ztráty a Nálezy 2017

17.1.2017

Ztráty a Nálezy 2017

Autobus MHD využívá čím dál více lidí

16.1.2017

Autobus MHD využívá čím dál více lidí

Celkem 33 tisíc cestujících využilo v loňském roce městskou hromadnou dopravu ve Vimperku. Jejich počet meziročně stále narůstá. Jen za první půlrok se zvýšil o pět tisíc.

Filmová a fotografická soutěž NaturVision

16.1.2017

Filmová a fotografická soutěž NaturVision

Jako doprovodné akce letošního 16. ročníku Filmového festivalu NaturVision byly opět vyhlášeny dvě soutěže, a to filmová a fotografická. Srdečně zveme k účasti.

Jak se jmenují vimperská miminka? Vloni byl nejoblíbenější Jan

13.1.2017

Jak se jmenují vimperská miminka? Vloni byl nejoblíbenější Jan

V uplynulém roce přibylo ve Vimperku 78 nových občánků, z toho 40 děvčat a 38 chlapců. Rodiče pro své ratolesti nejčastěji volili jméno Jan, které vybrali celkem čtyřikrát.

Uplynulý rok hodnotím jako dobrý, říká starostka

13.1.2017

Uplynulý rok hodnotím jako dobrý, říká starostka

Rozhovor se starostkou Jaroslavou Martanovou o tom, jaký byl rok 2016, co se chystá letos i aktuálních vimperských tématech.

O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

13.1.2017

O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění.

Pozvánka na osmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

13.1.2017

Pozvánka na osmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.1.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Zimní hrad by se už letos mohl začít probouzet

12.1.2017

Zimní hrad by se už letos mohl začít probouzet

Probuzení zimního hradu je název projektu revitalizace části vimperského zámku, na který se Národnímu památkovému ústavu podařilo získat dotační prostředky ve výši přes 120 milionů korun.

Zmapujto

10.1.2017

ZmapujTo chytře!

Město Vimperk se aktivně připojilo k projektu ZmapujTo.

Setkání k územní studii veřejných prostranství ulic 1.máje a Pivovarská

6.1.2017

Setkání k územní studii veřejných prostranství ulic 1.máje a Pivovarská

Město Vimperk a re:architekti studio s. r. o. Vás srdečně zvou na SETKÁNÍ v souvislosti s tvorbou územní studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Uskuteční se v pátek 13. ledna 2017 od 16 hodin v MěKS Vimperk.

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Od nového roku se mění pravidla pro její pořádání

4.1.2017

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Od nového roku se mění pravidla pro její pořádání

Od 1. 1. 2017 nepodléhají tomboly s herní jistinou (tj. násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los) nižší než 100.000 Kč zákonu o hazardních hrách.

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

4.1.2017

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku zašlete do 23.01.2017 do 14 hod na adresu: Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“. Předpokládaný nástup od 1. února 2017.

Ohňostrojem a dobrou zprávou začal nový rok ve Vimperku

3.1.2017

Ohňostrojem a dobrou zprávou začal nový rok ve Vimperku

Novoročním ohňostrojem a také velmi dobrou zprávou začal rok 2017 ve Vimperku. Na revitalizaci zámku se jeho současnému správci, kterým je Národní památkový ústav, podařilo získat dotaci přes 120 milionů korun z evropských fondů.

prosinec

PF 2017

22.12.2016

PF 2017

Město Vimperk Vám přeje radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

Vimperk přivítá nový rok ohňostrojem

21.12.2016

Vimperk přivítá nový rok ohňostrojem

Podívaná plná světelných i zvukových efektů s působivou kulisou vimperského zámku – to je tradiční novoroční ohňostroj. Sledovat ho bude možné 1. ledna od 18 hodin z parkoviště u gymnázia. Pro všechny přihlížející je připraveno teplé občerstvení zdarma. Srdečně zveme!

Vimperská akademie: Pravěké poklady v jižních Čechách

19.12.2016

Vimperská akademie: Pravěké poklady v jižních Čechách

Přednáškou doc. Ondřeje Chvojky, archeologa Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, vyvrcholil ve čtvrtek 15. prosince zimní semestr 8. ročníku Vimperské akademie seniorů.

Vedení města se setkalo se zástupci vimperských sportovců

16.12.2016

Vedení města se setkalo se zástupci vimperských sportovců

Zástupci samostatných sportovních klubů i oddílů zastřešených Tělovýchovnou jednotou Šumavan Vimperk se ve středu 14. prosince sešli na vimperské radnici s vedením města, aby zde zhodnotili činnost v oblasti sportu v roce 2016 a představili své plány v roce příštím.

Jízdní řád MDH se nemění

14.12.2016

Jízdní řád MDH se nemění

Autobusy městské hromadné dopravy ve Vimperku budou v příštím roce jezdit podle stejného jízdního řádu jako letos. Název zastávky Vimperk, Tesla byl změněn na Vimperk, Špidrova.

Rozpočet na rok 2017 schválen. Město plánuje investice a opravy za 54 milionů

13.12.2016

Rozpočet na rok 2017 schválen. Město plánuje investice a opravy za 54 milionů

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém prosincovém zasedání návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet je sestavený jako schodkový. Město bude hospodařit s příjmy 135.955 tis. Kč a výdaji 176.268 tis. Kč.

Nová kanalizace v lokalitě kolem zámku

12.12.2016

Nová kanalizace v lokalitě kolem zámku

V ulici Zámek se v současnosti buduje nová kanalizace. Bude dlouhá 105 metrů a v této etapě se na ni napojí pět objektů včetně Haselburgu. Později budou připojeny ještě další dva.

Vimperáci prostě třídit umí! Opět jsme zvítězili

12.12.2016

Vimperáci prostě třídit umí! Opět jsme zvítězili

Další vítězství v řadě si připsali obyvatelé Vimperku v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeské třídění 2016 v kategorii měst nad 7 tisíc obyvatel. K prvnímu místu náleží šek v hodnotě 24 tisíc korun.

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

12.12.2016

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 12.12.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Tip na dárek pod stromeček: Vimperk – jižní Šumava. Osvobození 1945

9.12.2016

Tip na dárek pod stromeček: Vimperk – jižní Šumava. Osvobození 1945

Zajímavým vánočním dárkem by se mohla stát nová publikace autora Bohuslava Balcara mapující osvobození města Vimperk spojeneckými vojsky. Útlá publikace obsahuje vzpomínky pamětníků doplněné celou řadu unikátních historických fotografií a map.

Křižovatka je hotová, zbývá dokončit poslední napojení

7.12.2016

Křižovatka je hotová, zbývá dokončit poslední napojení

Okružní křižovatka na silnici II/145, která je výpadovou komunikací z Vimperku na Prachatice a České Budějovice, je hotova. Do zimy zbývá ještě dodělat asfaltový povrch na výjezdu do ulice Nádražní a napojení ulic Tovární a Nerudova. Na jaře bude dokončena úprava druhé části ulice Nádražní po silnici I/4.

Do pekla nahlédly stovky Vimperáků

6.12.2016

Do pekla nahlédly stovky Vimperáků

Již podruhé otevřelo své brány Vimperské peklo. V pátek 2. prosince se začala kolem 16. hodiny tvořit vskutku pekelná fronta před starou radnicí na náměstí, v jejímž sklepení se čerti ubytovali. Letos peklo navštívilo přes osm stovek lidí.

Setkání spolků a organizací s vedením města

4.12.2016

Setkání spolků a organizací s vedením města

Zástupci bezmála dvou desítek vimperských spolků a organizací působících ve společenské a kulturní sféře se sešli na sklonku roku se starostkou Jaroslavou Martanovou.

Lyžovačka na Vodníku je i pro veřejnost

2.12.2016

Lyžovačka na Vodníku je i pro veřejnost

Na Vodníku se už lyžuje. Kromě tréninků Fischer Ski klubu Šumava Vimperk je technický sníh v dolní části sportovně rekreačního areálu k dispozici i veřejnosti. Větší skupiny lyžařů by se ale měly předem ohlásit. Podle sdělení Karla Hudečka, předsedy Ski klubu Šumava Vimperk si od příštího týdne na Vodník můžete přijít zalyžovat i večer.

listopad

Aktualita

30.11.2016

Šumavský výletník - 12/2016

Zpravodaj pro milovníky Šumavy, zážitků a cestování.

Adventní Vimperk ozdobilo několik unikátů

30.11.2016

Adventní Vimperk ozdobilo několik unikátů

Pravý anděl snášející se rok co rok z večerní oblohy od městské zvonice a přinášející zvoneček pro zahájení adventu je jednou z vimperských výjimečností. Nechyběl zde ani letos. Dalším letošním unikátem je vimperské náměstí ozdobené devíti vánočními stromy.

K nemocnici se už chodí po bezpečné cestě

28.11.2016

K nemocnici se už chodí po bezpečné cestě

Stavební práce v Pivovarské ulici jsou prakticky hotovy. Nový chodník již slouží svému účelu. Do zimy zbývá ještě osadit zábradlí u lávky přes potok.

Rozsvícení vánočního stromu na ZŠ TGM

25.11.2016

Rozsvícení vánočního stromu na ZŠ TGM

Dne 4.12.2016 od 15:30 jste zváni na rozsvícení vánočního stromu u ZŠ TGM.

Vimperský betlém bude k vidění v infocentru

23.11.2016

Vimperský betlém bude k vidění v infocentru

Před letošními Vánocemi bude opět k vidění Vimperský mechanický betlém. Prohlédnout si ho můžete přijít po dobu adventu a mezi svátky do turistického informačního centra na náměstí Svobody.

Adventní trhy s bohatým programem budou na náměstí Svobody

23.11.2016

Adventní trhy s bohatým programem budou na náměstí Svobody

V sobotu 26. listopadu od 13 do 19 hodin ožije náměstí Svobody ve Vimperku adventními trhy. Připraveny tu budou stánky s vánoční tématikou, punč, bohatý výběr občerstvení i kulturní program, o který se postarají děti z místních základních a mateřských škol.

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Od nového roku se mění pravidla pro její pořádání

21.11.2016

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Od nového roku se mění pravidla pro její pořádání

Od 1. 1. 2017 nebude provozovatel tomboly s herní jistinou nižší než 100.000 Kč podléhat zákonu o hazardních hrách.

Díky pravidelné deratizaci nejsou s hlodavci ve městě problémy

18.11.2016

Díky pravidelné deratizaci nejsou s hlodavci ve městě problémy

Ve Vimperku se dvakrát do roka pravidelně provádí deratizace. Letošní podzimní probíhá od 1. listopadu do 10. prosince. I když je zvýšená pozornost namístě, chovatelé domácích mazlíčků nemusejí mít o své čtyřnohé kamarády obavy.

Talent okresu 2016

15.11.2016

Talent okresu 2016

V pondělí 14. listopadu se ve společenském sálu Národního domu v Prachaticích konalo slavnostní vyhlášení ankety Talent okresu 2016. Již po třinácté tak mohly školy v prachatickém okresu nominovat své žáky a studenty, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných úspěchů.

Tradiční BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB

11.11.2016

Tradiční BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB

Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá v sobotu 12. 11. 2016 ve vestibulu ZŠ Smetanova 405 tradiční BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB.

Městská policie Vimperk přijme dva nové kolegy

11.11.2016

Městská policie Vimperk přijme dva nové kolegy

Práce městského strážníka není žádná nuda. Každý den je jiný a přináší nové situace, které musíte vyhodnotit a řešit. Proto se neobejdete bez zdravého úsudku, dobré fyzické kondice, respektu k pravidlům a umění komunikovat a naslouchat. Chcete vědět více? Čtěte dál.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

11.11.2016

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

Za chvíli se nám přehoupne listopad do své druhé poloviny a pomalu nastane adventní čas. A na co si v následujícím měsíci dát největší pozor? Rady spotřebitelům při nákupech v předvánočním čase.

Na Šumavěnku a k úpravně vody po nové cestě

10.11.2016

Na Šumavěnku a k úpravně vody po nové cestě

Nový asfaltový povrch byl v těchto dnech položen na 1200 metrech oblíbené výletní cesty vedoucí na Šumavěnku a k úpravně vody v Brlohu. Akci za 6 milionů korun provedla firma VKB Stavby. Investorem byly Městské lesy Vimperk.

Slunečná ulice se bude moci dostavět

9.11.2016

Slunečná ulice se bude moci dostavět

Možnost vybudování chodníku a osvětlení ve Slunečné ulici a otevřený přístup ke dvěma stavebním parcelám, to je výsledek úspěšného završení mnohaletých jednání města Vimperk s vlastníky pozemků v uvedené lokalitě.

Inspirace pro Vimperk. Přednáška a diskuze k rozvoji města

9.11.2016

Inspirace pro Vimperk. Přednáška a diskuze k rozvoji města

Přednáška Věslava Michalíka a panelová diskuze na téma rozvoj města za účasti starostky Jaroslavy Martanové, místostarosty Jiřího Caise a vimperských zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. od 18.00 hodin v sále MěKS Vimperk.

9.11.2016

Inspirace pro Vimperk – přednáška a diskuze k rozvoji města

Přednáška Věslava Michalíka a panelová diskuze na téma rozvoj města za účasti starostky Jaroslavy Martanové, místostarosty Jiřího Caise a vimperských zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. od 18.00 hodin v sále MěKS Vimperk.

Přerušení dodávky tepla

8.11.2016

Přerušení dodávky tepla

V pátek 11.11.2016 v době od 10:00 do 24:00 dojde k plánované odstávce a přerušení dodávky tepla a teplé vody dodavatelem Energie AG u objektů na Sídlišti Míru, v ulicích Čelakovského, K. Weise, Sklářská, 1. máje, Nad Stadionem.

Omezení provozu v Mateřské škole, Vimperk, 1. máje 180

8.11.2016

Omezení provozu v Mateřské škole, Vimperk, 1. máje 180

Dne 11.11.2016 bude provoz v Mateřské škole, Vimperk, 1. máje 180 zkrácen na dobu od 6:00 hodin do 13:00 hodin. Důvodem zkrácení provozu je přerušení dodávky tepelné energie.

Den veteránů světových válek ve Vimperku

7.11.2016

Den veteránů světových válek ve Vimperku

U příležitosti 98. výročí ukončení 1. světové války a Mezinárodního dne veteránů pořádá město Vimperk 11. listopadu v 11 hodin dopoledne před městskou zvonicí vzpomínkový akt na památku všech padlých, kteří za nás ve všech válkách a válečných konfliktech bojovali a položili své životy.

Aktualita

1.11.2016

Šumavský výletník - 11/2016

Zpravodaj pro milovníky Šumavy,zážitků a cestování

Ocenění mladých reprezentantek města

1.11.2016

Ocenění mladých reprezentantek města

Slavnostní úvod mělo včerejší zasedání zastupitelstva. Vedení města ocenilo úspěšné mladé reprezentantky - Mažoretky Klapeto a Barboru Havlíčkovou.

říjen

Další porucha na kanalizaci v ulici 1.máje byla opravena

31.10.2016

Další porucha na kanalizaci v ulici 1.máje byla opravena

Propadlé betonové potrubí o délce 6 metrů opravovali v polovině října pracovníci společnosti ČEVAK a.s., která se stará o vodohospodářský majetek města Vimperk. V krátké době to byla již třetí porucha na hlavním kanalizačním řadu.

Pozvánka na šestnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

31.10.2016

Pozvánka na šestnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 31.10.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Neprůjezdná Pivovarská

26.10.2016

Neprůjezdná Pivovarská

Město Vimperk oznamuje, že v sobotu 29. 10. 2016 od 7:30 do 17:00 hodin bude neprůjezdná ulice Pivovarská z důvodu pokládky asfaltové směsi. Komunikace bude uzavřena v úseku od gymnázia k točně u nemocnice. Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení kolem stavby okružní křižovatky

25.10.2016

Dopravní omezení kolem stavby okružní křižovatky

Také v listopadu se řidiči projíždějící Vimperkem musí ozbrojit trpělivostí, neboť výstavba kruhové křižovatky a s ní související další investice si vyžádají pokračující dopravní omezení.

Aktualita

23.10.2016

koncert - Ondřej Havelka

Aktualita

21.10.2016

Setkání bývalých zaměstnanců - Jihočeské lesy

Setkání s vedením města

20.10.2016

Setkání s vedením města

Je Sídliště Míru příjemným a bezpečným místem pro život? Na toto téma můžete diskutovat s vedením města, pokud se zúčastníte Setkání se starostkou, které se koná 26. října od 16 hodin v Pivnici Na Pekárně. Jste srdečně zváni.

Staré sídliště bude připojeno k teplovodům

20.10.2016

Staré sídliště bude připojeno k teplovodům

Na starém sídlišti ve Vimperku začala v těchto dnech první etapa prací na připojení desítek zdejších bytů k síti teplovodů. Obyvatelům lokality by tato akce měla přinést hned několik výhod.

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

20.10.2016

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu: Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“ do 18.11.2016 do 14 hod

Hokejisté mají vylepšené zázemí na zimním stadionu

18.10.2016

Hokejisté mají vylepšené zázemí na zimním stadionu

Vimperští hokejisté zahájili novou sezónu na zimním stadionu ve vylepšených šatnách. Po třech letech byla dokončena rekonstrukce topení. Šatny jsou také nově vybaveny a po kompletní rekonstrukci je i hygienické zázemí.

Město Vimperk a Občanské sdružení Stanislavy Chumanové z.s. společně otevírají nové Komunitní centrum pro seniory a spolky

17.10.2016

Město Vimperk a Občanské sdružení Stanislavy Chumanové z.s. společně otevírají nové Komunitní centrum pro seniory a spolky

Nově otevřené Komunitní centrum má novou společenskou místnost, a počítačovou místnost s vybaveným kuchyňským koutem. Současně s Komunitním centrem byla zbudována a vybavena místnost pro pečovatelky Oblastní charity Vimperk.

Aktualita

17.10.2016

1. Svatohubertská mše

Centrum pro seniory bylo slavnostně otevřeno

17.10.2016

Centrum pro seniory bylo slavnostně otevřeno

Nové komunitní centrum pro seniory bylo ve čtvrtek 13. října slavnostně otevřeno ve Sklářské ulici ve Vimperku. Stavební úpravy, které stály zhruba milion korun, financovalo město Vimperk. O vybavení prostor za bezmála půl milionu korun se postaralo Sdružení Stanislavy Chumanové prostřednictvím svých sponzorů.

Strážníci mají přístroj, který pomůže zachraňovat životy

13.10.2016

Nový přístroj pomůže strážníkům zachraňovat životy

Nový defibrilátor má od října k dispozici Městská policie Vimperk. Přenosné zařízení může pomoci zachránit život v případě zástavy srdeční činnosti. Přístroj v hodnotě třicet tisíc korun darovala městu společnost ČEVAK.

Umění přilákalo sedmdesát dříve narozených „žáků“

13.10.2016

Umění přilákalo sedmdesát dříve narozených „žáků“

Celkem 70 účastníků ve věkové kategorii 55plus z Vimperku a okolí začalo v těchto dnech navštěvovat Základní uměleckou školu ve Vimperku v rámci Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku. Na projektu škola spolupracuje s Jihočeským krajem. Příští dva roky tak mají dříve narození „žáci“ příležitost vzdělávat se v několika uměleckých oborech

Výstavka připomene historii sklářství ve Vimperku

13.10.2016

Výstavka připomene historii sklářství ve Vimperku

Historii vimperského sklářství a 200 let od založení sklárny Adolf připomene výstavka v Kavárně Ve Skále, která zde bude ke zhlédnutí od 15. do 17. října. Vernisáž s přednáškou historičky a spisovatelky PhDr. Jitky Lněničkové „O založení Adolfova a další příběhy“ se uskuteční 15. října od 16. hodin.

Aktualita

12.10.2016

Příští autobus pro dárce krve vyjíždí 1. listopadu

Svozový autobus vyjíždí 1.11. v 6:30 od Pomníku padlých ve Čkyni, v 6:45 z autobusového nádraží ve Vimperku (u Penny marketu), přes Chlumany (7:00), Vlachovo Březí (7:05) a Husinec (7:10). Je také možné domluvit si zastávku po cestě.

Úpravnu vody si prohlédla stovka návstěvníků

11.10.2016

Úpravnu vody si prohlédla stovka návštěvníků

Tajemství výroby pitné vody, jež každý den teče z vodovodních kohoutků, poodhalila ve středu 5. října více než stovka obyvatel Vimperku a okolí.

Jak jsme volili ve Vimperku

10.10.2016

Jak jsme volili ve Vimperku

Kdyby o výsledcích voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje rozhodovali pouze voliči z Vimperku, vyhrála by ČSSD s celkem 252 hlasy. Na druhém místě by Vimperští voliči nejraději viděli koalici PRO JIŽNÍ ČECHY s celkem 241odevzdanými hlasy.

Moderní technologická linka zajistí stále kvalitní pitnou vodu

4.10.2016

Moderní technologická linka zajistí stále kvalitní pitnou vodu

Generální výměna technologií a také sanace akumulačních nádrží, či zateplení objetu. To byly dva roky prací na rozsáhlé modernizaci Úpravny vody v Brlohu. Nyní je vodárna v ročním zkušením provozu a Vimperští mají příležitost si ji s odborným komentářem prohlédnout ve středu 5. října.

Turistická sekce stránek města Vimperk v novém

4.10.2016

Turistická sekce stránek města Vimperk v novém

V nové grafické podobě se v těchto dnech představuje turistický portál oficiálních webových stránek města Vimperk včetně úvodní stránky www.vimperk.cz.

3.10.2016

Moderní technologická linka zajistí stále kvalitní pitnou vodu

Generální výměna technologií a také sanace akumulačních nádrží, či zateplení objetu. To byly dva roky prací na rozsáhlé modernizaci Úpravny vody v Brlohu Nyní je vodárna v ročním zkušením provozu a Vimperští mají příležitost si ji s odborným komentářem prohlédnout ve středu 5. října.

září

Den otevřených dveří v Úpravně vody Brloh

30.9.2016

Den otevřených dveří v Úpravně vody Brloh

Přijďte se podívat na místo, kde se vyrábí pitná voda pro Vimperk. Den otevřených dveří v Úpravně vody Brloh pořádá město Vimperk ve spolupráci se společnostmi ČEVAK a ENVI-PUR. Koná se ve středu 5. 10. od 15.00 hodin.

Provoz kolem stavby okružní křižovatky budou řídit semafory

26.9.2016

Provoz kolem stavby okružní křižovatky budou řídit semafory

Dopravu v prostoru kolem stavby okružní křižovatky budou od 30. září řídit semafory. V místě bude platit úplná uzavírka ulice Nádražní v úseku Sklářská a Tovární a částečná uzavírka silnice II/145, neprůjezdný bude úsek u nájezdu k parkovišti u Lidlu, k obchodnímu domu povede náhradní vjezd. Ostatní provoz zůstává nezměněn.

Ošetření stěn v kostele ochrání vzácné malby

26.9.2016

Ošetření stěn v kostele ochrání vzácné malby

Stavební práce v současnosti probíhají uvnitř nejstarší vimperské sakrální památky. V interiéru kostela Sv. Bartoloměje jsou na zdivo aplikovány chemické clony a sanační omítky, které by měly ochránit vzácné malby. Zakázku za 385 tisíc korun provádí firma Sabbia, s. r. o.

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

23.9.2016

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

V Pivovarské se bude stavět lávka

23.9.2016

V Pivovarské se bude stavět lávka

V Pivovarské ulici pokračují práce na stavbě chodníku a úpravě komunikace. Investiční akci za zhruba 6,5 milionu korun provádí firma Kvint Vlachovo Březí. Termín dokončení je v druhé polovině listopadu.

Letošní sezóna na koupališti byla standardní

20.9.2016

Letošní sezóna na koupališti byla standardní

Celkem 4 200 platících návštěvníků zavítalo v létě do vimperského areálu vodních sportů. Vloni vzhledem k neobvykle teplému počasí bylo toto číslo třikrát vyšší. Podle Jana Krále, jednatele Městských služeb Vimperk, koupaliště má za sebou standardní sezónu. Tržby činily zhruba 140 tisíc korun.

Efektivně využívaná voda v areálu letních sportů

20.9.2016

Voda z "Malé Šumavy" slouží k zalévání hřišť

Za objektem šaten u fotbalového hřiště v areálu letních sportů byly během prázdnin vybudovány nové nádrže na vodu. Pojmou přes 30 m3 vody, což je dostatečné množství k zavlažování obou travnatých hřišť.

Aktualita

17.9.2016

6. šumavský fotomaraton

V Družstevní ulici je nový chodník

16.9.2016

V Družstevní ulici je nový chodník

V Družstevní ulici byla dokončena výstavba chodníku v délce přes 200 metrů. K nové komunikaci pro pěší, která ještě čeká na kolaudaci, náleží devět stožárů veřejného osvětlení.

Prvňáčci se učili za asistence strážníků bezpečně přecházet přes silnici

16.9.2016

Prvňáčci se učili bezpečně přecházet přes silnici

Bezpečnému chování při přecházení silnice se ve čtvrtek 15. září učili žáci prvních tříd ze Základní školy T. G. Masaryka ve Vimperku. Tuto již tradiční a velmi potřebnou instruktáž pro nejmladší školáky připravuje Městská policie Vimperk.

Aktualita

15.9.2016

Bazárek pro maminky a děti

Areál vodních sportů bude ještě otevřen. Vstup zdarma.

13.9.2016

Areál vodních sportů bude ještě otevřen. Vstup zdarma.

Po dobu trvání horkých zářijových dnů bude vimperské koupaliště ještě otevřeno pro veřejnost. Vykoupat se můžete přijít od 12 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Areál vodních sportů se uzavře, až teploty klesnou.

Zastupitelstvo - sdělení

13.9.2016

Zastupitelstvo - sdělení

Vzhledem k tomu, že 15. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 12.09.2016, bylo rozhodnutím zastupitelstva přerušeno, sdělujeme veřejnosti, že bude pokračovat dne 14.09.2016 (ve středu) od 17,00 v Městském kulturním středisku.

Aktualita

13.9.2016

Benefiční běh - Vimperk 13.9. 2016

Průjezd veteránů částečně uzavře náměstí Svobody

8.9.2016

Průjezd veteránů částečně uzavře náměstí Svobody

V sobotu 10. září bude v době od 13.30 do 16.00 hodin uzavřena horní část náměstí Svobody. Řidiče, kteří mají v této části náměstí zaparkovaná vozidla a budou v uvedeném čase potřebovat odjet, žádáme o přeparkování. Centrem města projedou ve svých nablýskaných strojích účastníci sedmého ročníku mezinárodní setinové rallye South Bohemia Classic. Přihlížející budou svědky testu přesnosti.

Na hřbitově přibudou kamenné sloupky na vodu a chodníčky

8.9.2016

Na hřbitově přibudou kamenné sloupky na vodu a chodníčky

Na vimperském hřbitově bude do konce října osazeno pět kamenných sloupků, odkud bude možno čerpat vodu na zalévání. Prostor kolem nich a nové chodníčky, které zde vzniknou, budou vydlážděny lámaným kamenem. Zakázku za 195 tisíc korun provede firma Kvint z Vlachova Březí.

Chci rozvíjet současný trend školy, říká nový ředitel

7.9.2016

Chci rozvíjet současný trend školy, říká nový ředitel

Školní rok na Základní škole Smetanova ve Vimperku začíná pod vedením nového ředitele. Žádné velké turbulence však žáky ani pedagogický sbor nečekají. Vladan Pokorný zde působí už 25 let a poslední čtyři roky byl zástupcem ředitele.

Letní tábor pro děti plný zážitků již po jedenácté

5.9.2016

Letní tábor pro děti plný zážitků již po jedenácté

Celkem 24 dětí se letos na konci srpna zúčastnilo v Nové Peci týdenního letního tábora, který již po jedenácté pořádalo a finančně podpořilo město Vimperk. Účastníci tábora vybíraní ve spolupráci se školami a odborem sociálních věcí MěÚ Vimperk si užívali program naplněný sportem, zábavou i poznáváním.

Pozvánka na patnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

2.9.2016

Pozvánka na patnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 12.09.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Ve Vimperku zasedlo do lavic 78 prvňáčků

1.9.2016

Ve Vimperku zasedlo do lavic 78 prvňáčků

Celkem 78 prvňáčků dnes zasedlo do lavic vimperských základních škol. V ZŠ Smetanova a v ZŠ T. G. Masaryka bylo otevřeno po dvou prvních třídách. Novým školákům a jejich pedagogům i rodičům přišli popřát hodně zdaru starostka a místostarosta města Vimperk. Pro vzpomínku na první školní den dostali žáci prvňáci pamětní list a skleněný hrneček.

Úprava interiéru školní budovy je již téměř hotova

1.9.2016

Úprava interiéru školní budovy je již téměř hotova

Po devíti letech postupně prováděné obnovy je letos téměř dokončena úprava interiéru v památkově chráněném objektu základní školy T. G. Masaryka v parku. Díky rozhodnutí zastupitelstva škola na realizaci zbývajících oprav získala 3,5 milionu korun z rozpočtu města.

srpen

Co s místem po bývalé strojovně? Odpoví studie.

31.8.2016

Co s místem po bývalé strojovně? Odpoví studie.

Stále znepřístupněný prostor vzniklý po demolici bývalé prodejny nábytku a staré strojovny zimního stadionu v ulici 1. máje, vyvolává časté dotazy, co s místem bude dále. V současnosti se řeší přetrasování kanalizační přípojky ze šaten zimního stadionu. Město podalo žádost o stavební povolení na tuto akci včetně oplocení pozemku.

Městská zámecká slavnost 27. srpna

23.8.2016

Městská zámecká slavnost 27. srpna

Bohatý kulturní program, tvořivé dílny, dobré jídlo a pití, spousta zážitků a zábavy pro děti i dospělé – to bude letošní Městská zámecká slavnost ve Vimperku. V předvečer opět zaplanou ohně, v sobotu pak ožijí obě nádvoří, arkády i zahrady. Přijďte se bavit s celou rodinou! Těšíme se na Vás.

Aktualita

18.8.2016

Propagační chovatelská výstava drobného zvířectva

Studie ukazují budoucnost i postupné kroky k rozvoji lokalit ve městě

18.8.2016

Studie ukazují budoucnost i postupné kroky k rozvoji lokalit ve městě

Obyvatelé Vimperku měli letos několikrát příležitost vyjádřit se ke vznikající studii regenerace panelového sídliště. Větší spolupráci s veřejností by si vedení města přálo při zpracování studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarská.

Ulici 1. máje a park budou monitorovat nové digitální kamery

15.8.2016

Ulici 1. máje a park budou monitorovat nové digitální kamery

Město Vimperk pokračuje v rozšiřování a modernizaci kamerového systému. Letos například pořídí digitální kamerové body na objekt bývalé lesnické školy pro snímání ulice 1. máje a nové kamery budou také monitorovat dění v parku z budovy školy.

Obnova požární nádrže v Lipce

15.8.2016

Obnova požární nádrže v Lipce

V těchto dnech započnou ve vimperské osadě Lipka práce na obnově požární nádrže. Hotovo by mělo být na podzim. Obnovu nádrže provede firma REKON INSTA za vysoutěženou cenu 336 tisíc korun včetně DPH.

Likvidace černých skládek stojí město tisíce korun

15.8.2016

Likvidace černých skládek stojí město tisíce korun

Vimperk disponuje propracovaným systémem sběru komunálního a recyklovatelného odpadu, přesto každý rok musí vydávat tisíce korun na likvidaci černých skládek. Ty se opakovaně objevují na území města i v jeho okolí.

Aktualita

13.8.2016

Koncert Hutka

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství

8.8.2016

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství

Aktualita

6.8.2016

Bitva na Winterbergu

Letos se opravuje 46 metrů městských hradeb

5.8.2016

Letos se opravuje 46 metrů městských hradeb

Ve Vimperku pokračují opravy historického městského opevnění.Letos se to týká celkem 46m dlouhého úseku hradeb nad Pivovarskou ulicí. Práce za 409 tisíc korun provádí firma TVInvest z Vlachova Březí.

Poliklinika bude vybavena výtahem

4.8.2016

Poliklinika bude vybavena výtahem

Město Vimperk vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na instalaci osobního výtahu v budově zdravotního střediska. Klientům zde umístěných ambulancí by tak měl být poskytnut větší komfort a zajištěn bezbariérový přístup do dvoupodlažní budovy. Předpokládané výdaje na realizaci výtahu činí 1,3 milionu korun.

Aktualita

4.8.2016

Dny zdraví ve Vimperku

O parcely Pod Hrabicemi je zájem

3.8.2016

O parcely Pod Hrabicemi je zájem

Městu se podařilo prodat všech sedm zainventovaných stavebních parcel, které nabízelo v lokalitě Pod Hrabicemi. V současnosti se připravují k podpisu poslední kupní smlouvy. O pozemky se zvýšil zájem od nového roku, kdy zastupitelé odsouhlasili jejich zlevnění z původních 900 Kč za metr čtrvereční na 592 Kč bez DPH.

Senioři budou mít svou klubovou místnost již na podzim

3.8.2016

Senioři budou mít svou klubovou místnost již na podzim

Ke vzájemnému setkávání a získávání potřebných informací by měla vimperským seniorům již na podzim sloužit klubová místnost, která vznikne úpravou prostor bývalé prodejny v bytovém domě čp. 399 ve Sklářské ulici. Stavební práce provede firma Rekon Insta s. r. o. Volary za milion korun.

červenec

V historické budově v centru města budou opraveny dvě desítky oken

31.7.2016

V historické budově v centru města opraví dvě desítky oken

Památkově chráněný objekt čp. 5 ve Steinbrenerově ulici, kde sídlí část Městského úřadu Vimperk, bude mít opravená dřevěná okna. Truhlářské i zednické práce za 189 tisíc korun právě v těchto dnech provádí firma Sabbia Prachatice.

Aktualita

29.7.2016

Divadelní léto na zámku

Šumavský MTB maraton uzavře ulice ve Vimperku

27.7.2016

Šumavský MTB maraton uzavře ulice ve Vimperku

V sobotu 30. července se koná další ročník Šumavského MTB maratonu České spořitelny. Nejdelší maratonská trať vede tradičně Vimperkem. V souvislosti s tím budou od 11 do 17 hodin pro motorová vozidla uzavřeny ulice Zlatá Stezka, Kostelní, Svornosti, část ulice Pivovarská, Steinbrenerova, Podzámčí, Zámek, Purkártova a náměstí Svobody.

Logo sdružení Stanislavy Chumanové

26.7.2016

Dar Rohde & Schwarz Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. – NENECHTE SI ZKAZIT DOVOLENOU

26.7.2016

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. – NENECHTE SI ZKAZIT DOVOLENOU

Setkání dřevosochařů – 16. ročník

25.7.2016

Setkání dřevosochařů – 16. ročník

Městský park ve Vimperku se od pondělí do pátku promění ve dřevosochařskou dílnu. Již pošestnácté zde mají své setkání mistři řezbářského řemesla. Letos budou tvořit na téma „Posezení v umění“.

Rozptylová loučka na hřbitově je hotova

25.7.2016

Rozptylová loučka na hřbitově je hotova

Na vimperském hřbitově pod kostelem Nejsvětějšího srdce Páně vznikla nová rozptylová loučka. Úpravy pietního místa posledního odpočinku provedla firma Kvint Vlachovo Březí za necelých 470 tisíc korun. Město Vimperk získalo na realizaci loučky šedesátitisícovou dotaci z Jihočeského kraje.

Aktualita

25.7.2016

Setkání dřevosochařů

V Družstevní ulici bude nový chodník

20.7.2016

V Družstevní ulici bude nový chodník

Chodník v délce 212 metrů se v těchto dnech buduje v Družstevní ulici ve Vimperku. Stavbu za 1,2 milionu korun zajišťuje Stavení firma HUKO. K novému chodníku přibude také devět stožárů veřejného osvětlení.

Oprava kaple Čtrnácti svatých pomocníků

20.7.2016

Oprava kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Nový kabát dostává v těchto dnech kaple Čtrnácti svatých pomocníků na starém vimperském hřbitově. Kromě opravy stávajících vnitřních i vnějších sanačních omítek čeká kapličku i nový nátěr fasády. Práce si vyžádají zhruba 290 tisíc korun. Celkem 150 tisíc pokryje dotace z Jihočeského kraje, kterou se městu podařilo na obnovu památky získat.

Výzva: Podpora sportu 2016/2

19.7.2016

Výzva: Podpora sportu 2016/2

Rada města Vimperk vyhlašuje výzvu k podání žádostí o dotaci pro podporu sportovních klubů v roce 2016 „Výzva: Podpora sportu 2016/2“, která je určena k podpoře sportovních klubů, spolků, družstev a jednotlivců provozující sportovní činnost ve správním území města Vimperk. Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné výkonnostní aktivity v oblasti sportu a sportovních činností dětí a mládeže do 20 let.

Aktualita

15.7.2016

Vimperský frňák

Aktualita

15.7.2016

Den národního parku Šumava

O prázdninách se ve Vimperku chystá 14 svateb

7.7.2016

O prázdninách se ve Vimperku chystá 14 svateb

Letní měsíce jsou oblíbenou dobou, kdy si zamilované páry vybírají termín pro svou svatbu. Ve Vimperku je zatím do konce prázdnin plánováno 14 svatebních obřadů. V místním matričním obvodu, kam spadají i okolní obce, které matriku nemají, bývá ročně uzavřeno kolem 50 sňatků. Letos si zde své ano řekla již necelá dvacítka manželských párů.

Kaplička v Brantlově ulici se dočká opravy

7.7.2016

Kaplička v Brantlově ulici se dočká opravy

Lepší časy zřejmě čekají zdevastovanou kapličku v Brantlově ulici ve Vimperku. Sakrální památka byla dosud v soukromých rukou, zastupitelé na svém posledním zasedání souhlasili s přijetím daru v podobě kapličky a pozemku pod ní do majetku města.

Aktualita

4.7.2016

Spolek Slunečnice

Přechod v Mírové ulici bude bezpečnější

4.7.2016

Přechod v Mírové ulici bude bezpečnější

Přechod na Sídlišti Míru nad základní školou Smetanova bude osvětlen. Díky tomu se zvýší bezpečnost chodců, tedy zejména dětí, na tomto frekventovaném místě. Nejvýhodnější cenu, necelých 200 tisíc korun, za realizaci díla nabídla společnost KVINT Vlachovo Březí. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace z Jihočeského kraje ve výši 166 tisíc korun.

červen

Aktualita

27.6.2016

Vimperská rokle

Děti se dozvěděly, co předchází sklenici medu

27.6.2016

Děti se dozvěděly, co předchází sklenici medu

Jak vzniká med a proč jsou včely pro přírodu tak důležité se dozvěděli žáci první třídy ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku přímo od včelařů v pátek 24. června. Pracovníci Městských lesů Vimperk se ve svém volném čase již čtyři roky starají o včelíny, které na dvou místech instalovali ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Vimperk.

Aktualita

25.6.2016

Pevnost Arkadia

Areál Vodník je nově napojen na kanalizaci

22.6.2016

Areál Vodník je nově napojen na kanalizaci

Celkem 374 metrů je dlouhá nová kanalizace, kterou je lokalita Vodník již napojena na městský kanalizační řad. Kanalizace vede od umývárny ve sportovně rekreačním areálu na severozápadním okraji města až k nemocnici. Akci za 2,3 milionu korun včetně DPH realizovala firma KVINT z Vlachova Březí.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí – vodoprávní úřad

15.6.2016

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí – vodoprávní úřad

Koupaliště bude otevřeno od 18. června do konce prázdnin

15.6.2016

Koupaliště bude otevřeno od 18. června do konce prázdnin

Už v sobotu můžete přijít relaxovat na koupaliště ve Vimperku. Otevřeno bude do konce prázdnin každý den od 7 do 19 hodin. Ranní hodiny jsou jako vloni určeny kondičnímu plavání. Vstupné je lidové – dospělí 50 Kč, děti, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP 30 Kč. Rodinná vstupenka pro dvě děti a dva dospělé 120 Kč.

Aktualita

13.6.2016

Vernisáž Václava Málka

Aktualita

12.6.2016

Lichožrouti

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 20.06.2016

10.6.2016

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 20.06.2016

Zveme vás na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 20.06.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Znalecký posudek potvrdil, že o vimperské lesy bylo řádně pečováno

8.6.2016

Znalecký posudek potvrdil, že o vimperské lesy bylo řádně pečováno

Hodnota lesního majetku města Vimperk vzrůstá, o lesy je řádně pečováno, hospodaření lesního podniku je efektivní. To jsou závěry dokumentu, který hodnotí desetileté období hospodaření Městských lesů Vimperk s. r. o. na lesním majetku města.

Město chce modernizovat a rozšířit kamerový systém

8.6.2016

Město chce modernizovat a rozšířit kamerový systém

Zastupitelstvo města souhlasilo s realizací projektu na rozšíření a modernizaci kamerového systému. Rozpočtové náklady činí 503 tisíc korun, za ty by měly být pořízeny například nové digitální kamerové body pro ulici 1. máje a jejich optické napojení na budovu Městské policie Vimperk.

Aktualita

6.6.2016

Spolek Slunečnice

Vimperk se podělil o své dobré zkušenosti z činnosti asistentů prevence kriminality

6.6.2016

Vimperk se podělil o své dobré zkušenosti z činnosti asistentů prevence kriminality

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk uspořádaly krajský seminář k prezentaci práce asistentů prevence kriminality, který se konal na začátku června ve Vimperku. Pro několik desítek účastníků to byla možnost, jak si vyměnit zkušenosti a načerpat podněty pro další činnost v rámci tohoto úspěšného projektu.

Finanční odbor povede od 1. července Jan Tůma

6.6.2016

Finanční odbor povede od 1. července Jan Tůma

Novým vedoucím finančního odboru Městského úřadu Vimperk bude od 1. července 2016 Ing. Jan Tůma, MPA. Dosavadní vedoucí Ing. Jana Králová odchází 30. června do důchodu.

Kontrolní výbor je již kompletní

2.6.2016

Kontrolní výbor je již kompletní

Zastupitelka MVDr. Šárka Janásková byla čtrnácti hlasy zvolena předsedkyní kontrolního výboru. Jména dalších čtyř členů výboru jsou již známa – Jiří Horák, Ing. Libor Bezděk, Hana Sovová a Ing. Milan Straka. Ti byli zvoleni na květnovém zasedání zastupitelstva.

Školy na území SO ORP Vimperk navázaly spolupráci a společně plánují další rozvoj vzdělávání

1.6.2016

Školy na území SO ORP Vimperk navázaly spolupráci a společně plánují další rozvoj vzdělávání

Na území Vimperska se začalo strategicky plánovat v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Zástupci vedení mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, zástupci zřizovatelů, neformálního a zájmového vzdělávání i zástupci rodičů díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk

Aktualita

1.6.2016

Den dětí

květen

Aktualita

31.5.2016

červen patří dětem

S Janem Králem o letním areálu, koupališti i plánech

30.5.2016

S Janem Králem o letním areálu, koupališti i plánech

Areál letních sportů získává postupně novou, přívětivější tvář. Vloni bylo otevřeno koupaliště, vznikají tu relaxační plochy, na malém fotbalovém hřišti bude již po prázdninách možné zahrát si na kvalitním travnatém povrchu, odvodnit a modernizovat by se měla atletická dráha. Projekty města Vimperk se tu setkávají s projekty současného provozovatele areálu Městských služeb Vimperk, s.r.o.

Kam o víkendu? Na vimperskou pouť

27.5.2016

Kam o víkendu? Na vimperskou pouť

Slunečno, atrakce pro děti i odrostlé, stánky s cukrovou vatou, perníkem a vším možným, co ke správné pouti patří, vás čeká již tento víkend ve Vimperku na nábřeží Volyňky. A pokud ruch pouťové zábavy budete chtít vyměnit za klidnější zážitky, vystoupejte nahoru k zámku.

Aktualita

26.5.2016

cesta kolem světa

Aktualita

23.5.2016

Evropský festival duchovní hudby

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 01.06.2016

23.5.2016

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 01.06.2016

Zveme vás na třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční ve středu 01.06.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Kaplička už má nové omítky

20.5.2016

Zachráněná kaplička už má nové omítky

Kaplička ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku dostává v těchto dnech novou fasádu. Oprava drobné sakrální památky započala v loňském roce a byla vyvolána neustále zvětšujícím se náklonem kapličky do ulice.

Před bytovkou v Boubínské ulici jsou opraveny komunikace

20.5.2016

Před bytovkou v Boubínské ulici jsou opraveny komunikace

Příjemnější přístup a příjezd ke svému domu mají obyvatelé bytovky čp.17 v Boubínské ulici ve Vimperku. Nový povrch příjezdové komunikace a chodníku včetně obrubníků zajistila firma VKB stavby, která za realizaci nabídla nejnižší cenu. Město zaplatilo 573 tisíc korun.

Oprava kapličky v ulici Karolíny Světlé

18.5.2016

Oprava kapličky v ulici Karolíny Světlé

Do konce června by měla být ukončena oprava kapličky v ulici Karolíny Světlé. Díky úzké spolupráci se ZŠ a SŠ Nerudova Vimperk a také díky dotaci z Jihočeského kraje město za obnovu sakrální památky nakonec zaplatí zhruba 140 tisíc korun. Osud dříve velmi zanedbané kapličky se změnil po té, co se podařilo dohledat majitele a převést kapličku do městského majetku.

Aktualita

13.5.2016

Farářova tajná komnata

Na Fišerce se plánuje druhá okružní křižovatka

12.5.2016

Na Fišerce se plánuje druhá okružní křižovatka

Především vyšší bezpečnost chodců by měla zajistit okružní křižovatka, kterou Jihočeský kraj a město Vimperk plánují na křížení silnice II/145 (ulice Sušická, Sklářská) s ulicí 1. máje. Zamýšlené dopravní řešení, jehož realizace se předpokládá nejdříve v roce 2018, bylo při veřejném projednání představeno veřejnosti.

Vimperští přivítali nové občánky

12.5.2016

Vimperští přivítali nové občánky

Osm nových občánků bylo ve čtvrtek 12. května slavnostně přivítáno v obřadní síni radnice ve Vimperku. Mezi pěti kluky a třemi holčičkami nechybělo ani první letošní vimperské miminko Adam Švec, který se narodil 6. ledna.

Myslivci se sešli s dětmi u krmelce

11.5.2016

Myslivci se sešli s dětmi u krmelce

Program pro děti z mateřských škol už třetím rokem připravuje Myslivecký spolek Šumava Vimperk. Ve středu 11. května se myslivci Bohumil Cais a Ladislav Levanský sešli s předškoláky z MŠ Klostermannova u krmelce v Hrabicích.

Město chce pořídit hlásiče pro osady

10.5.2016

Město chce pořídit hlásiče pro osady

Město Vimperk chystá rozšíření stávajícího varovného a informačního systému do svých osad a modernizaci software pro digitální povodňový plán. K tomuto účelu připravuje žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelstvo rozhodlo o uvolnění více než milionu korun z rezervy města na předfinancování akce.

Aktualita

9.5.2016

Disco ples

Aktualita

9.5.2016

český den proti rakovině

Aktualita

8.5.2016

den matek

Aktualita

7.5.2016

Oslava osvobození

Vimperk slaví 71 let od konce války

6.5.2016

Vimperk slavil 71 let od konce války

Uctěním památky obětí 2. světové války započaly ve Vimperku oslavy 71. výročí osvobození města americkou armádou. Pietní akt se uskutečnil v pátek 6. května na náměstíčku U Jelena. Oslavy pokračovaly v sobotu na náměstí Svobody.

Pod Hrabicemi bude pět stavebních pozemků už prodáno

5.5.2016

Pod Hrabicemi bude pět stavebních pozemků už prodáno

Z šesti stavebních parcel, které město nabízelo v lokalitě Pod Hrabicemi, se podařilo již dvě prodat. Další tři rovněž mají své budoucí majitele a momentálně se připravují k podpisu kupní smlouvy. O pozemky se zvýšil zájem od nového roku, kdy zastupitelé odsouhlasili jejich zlevnění z původních 900 Kč za metr2 na 592 Kč bez DPH.

Aktualita

4.5.2016

slunečnice

Zajímavý projekt plní umělecké touhy dříve narozených lidí

4.5.2016

Zajímavý projekt plní umělecké touhy dříve narozených lidí

Je vám 55+ a máte umělecké vlohy, které jste zatím nestihli plně rozvinout? Nebo si prostě chcete vyzkoušet kumšt na vlastní kůži? Právě pro vás je určena Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku Vimperk, zajímavý projekt Jihočeského kraje a Základní umělecké školy Vimperk.

Na hřišti v parku přibude herní sestava pro malé děti i lanová pyramida pro větší

4.5.2016

Na hřišti v parku přibude herní sestava pro malé děti i lanová pyramida pro větší

Přes milion korun zaplatí město Vimperk za víceúčelovou herní sestavu pro děti předškolního věku, lanovou pyramidu pro školáky a zemní práce včetně úpravy dispozičního řešení stávajících prvků na dětském hřišti v parku. Původních 620 tisíc vyčleněných z rozpočtu pro pořízení nové herní sestavy se zastupitelé rozhodli navýšit o dalších 405 tisíc z rezervy města.

Zastupitelé zvolili čtyři nové členy kontrolního výboru

3.5.2016

Zastupitelé zvolili čtyři nové členy kontrolního výboru

Jiří Horák, Ing. Libor Bezděk, Hana Sovová a Ing. Milan Straka – to jsou jména čtyř členů nového kontrolního výboru, kteří byli zvoleni na včerejším jednání zastupitelstva. Pro tyto navržené kandidáty hlasovalo deset, resp. devět zastupitelů.

Aktualita

2.5.2016

setkání zaměstnaců np šumavan

Veřejné WC je otevřeno až do konce září

2.5.2016

Veřejné WC je otevřeno až do konce září

Od 1. května je opět otevřeno veřejné WC pod schody do parku. Záchody budou v provozu po celou turistickou sezónu až do konce září. Poplatek činí 5 Kč. Otevřeno je ve všední dny od 9 do 17 hodin (s půlhodinovou polední přestávkou) a v sobotu do 12 hodin.

Aktualita

1.5.2016

IX. šumavský baťa

duben

Od konce druhé světové války uplyne 71 let

27.4.2016

Od konce druhé světové války uplyne 71 let

Město Vimperk si uctěním památky obětí druhé světové války v pátek 6. května v 15.00 hodin na náměstíčku „U Jelena“ slavnostně připomene osvobození města americkou armádou. Oslavy budou pokračovat v sobotu 7. května na náměstí Svobody ve 14.00 hodin ukázkou zbraní a techniky při bojových akcích. Jste srdečně zváni.

Atmosféra u vody je víc než úlovek, říkají vimperští rybáři

27.4.2016

Atmosféra u vody je víc než úlovek, říkají vimperští rybáři

Letos vimperští rybáři oslaví 65 let od založení své organizace v našem městě. O rybaření, vztahu k přírodě i vodě a také činnosti místní organizace Českého rybářského svazu ve Vimperku jsme si povídali s Jiřím Fialou a Jiřím Šimkem, současným, resp. bývalým předsedou.

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2016

26.4.2016

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2016

Na hřbitově bude rozptylová loučka

25.4.2016

Na hřbitově bude rozptylová loučka

Na vimperském hřbitově pod kostelem Nejsvětějšího srdce Páně vzniká rozptylová loučka. Úpravy pietního místa posledního odpočinku provede firma Kvint Vlachovo Březí za necelých 470 tisíc korun. Město Vimperk získalo na realizaci rozptylové loučky šedesátitisícovou dotaci z Jihočeského kraje.

Aktualita

25.4.2016

Den tance

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 02.05.2016

22.4.2016

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 02.05.2016

Zveme vás na dvanácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.05.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Rozhovor s Barborou Havlíčkovou o sportovní rodině, škole i plánech

20.4.2016

Rozhovor s Barborou Havlíčkovou o sportovní rodině, škole i plánech

Vimperská lyžařka Bára Havlíčková má za sebou mimořádně úspěšnou sezónu. Podařilo se ji nominovat na světové zimní olympijské hry mládeže v Norsku, kde ve dvou závodech skončila v první desítce mezi mladším dorostem. Na své konto si rovněž připsala šest individuálních mistrovských titulů ČR v běžeckém lyžování. Není však jen výbornou závodnicí v běhu na lyžích.

„Vybydlené“ domy by měly přestat hyzdit příjezd do města

20.4.2016

„Vybydlené“ domy by měly přestat hyzdit příjezd do města

Vimperští zastupitelé rozhodli o demolici dvou objektů, které hyzdí příjezd do města při hlavním tahu od Strážného, resp. Strakonic. Domy čp. 150 v Pasovské ulici a čp. 17 ve Výškovicích jsou ve špatném technickém stavu a nikdo je neobývá. Objekty by mohly být zbourány již v příštím roce.

Most přes Pravětínský potok je uzavřen

20.4.2016

Most přes Pravětínský potok je uzavřen

Po mostu mezi prodejnami Lidl a Penny již neprojedete. Objížďka ve směru od Prachatic vede přes křižovatku Fišerka a silnici I/4. Pozor na obousměrný provoz v ulici 1. máje k napojení na silnici I/4.

Omezení provozu hřbitova

20.4.2016

Omezení provozu hřbitova

Z důvodu realizace stavby ROZPTYLOVÉ LOUČKY v období od 21.04.2016 do konce měsíce června.

Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

19.4.2016

Staveniště bylo předáno, stavba roku začíná

Předáním staveniště byla 18. dubna oficiálně zahájena výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Hlavním investorem stavby je Jihočeský kraj. Celkové náklady činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí finančního odboru

15.4.2016

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí finančního odboru

Aktualita

15.4.2016

čarodějnický rej

Zchátralý objekt uvolnil prostor pro vybudování chodníku a úpravy komunikace

15.4.2016

Zchátralý objekt uvolnil prostor pro vybudování chodníku a úpravy komunikace

Jen hromada kamení zůstala v Pivovarské ulici na místě, kde stával domek čp. 77. Odkup a demolice zchátralého objektu předcházely chystanému vybudování nového chodníku a úpravám komunikace vedoucí k nemocnici.

Aktualita

14.4.2016

Jarní koncert ZUŠ - Vimperk

Představení projektu okružní křižovatky „Fišerka“

12.4.2016

Představení projektu okružní křižovatky „Fišerka“

Město Vimperk a Jihočeský kraj Vás srdečně zvou na veřejné projednání a představení projektu Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje „Fišerka“. Koná se 21. dubna od 15.30 v sálu MěKS Vimperk. Těšíme se na setkání s Vámi.

Aktualita

12.4.2016

Jarní koncert ZUŠ - Čkyně

Řidiči ve Vimperku by se měli připravit na objížďky a dílčí změny v systému dopravy

8.4.2016

Řidiči ve Vimperku by se měli připravit na objížďky a dílčí změny v systému dopravy

Výstavba okružní křižovatky na silnici II/145 v prostoru mezi prodejnou LIDL a autobusovým nádražím bude zahájena 18. dubna. V souvislosti se stavebními pracemi se chystá uzavírka mostu a lávky přes Pravětínský potok.

ARCHITEKTURA V PROSTORU tentokrát k územní studii veřejného prostranství ulic 1. máje a Pivovarské

8.4.2016

ARCHITEKTURA V PROSTORU tentokrát k územní studii veřejného prostranství ulic 1. máje a Pivovarské

Územní studie veřejných prostranství ulic 1. máje a Pivovarské bude hlavním tématem přednášky Ing. arch. Miroslava Vodáka z pásma ARCHITEKTURA V PROSTORU. Pořádá spolek Prostor Vimperk v Kavárně Ve Skále ve čtvrtek 14. dubna od 18.30 hodin.

Jihočeský kraj městu přispěje na jeho projekty

8.4.2016

Jihočeský kraj městu přispěje na jeho projekty

Celkem 402 tisíc korun se podařilo získat městu Vimperk a jeho organizacím z dotačních programů Jihočeského kraje na chystané projekty. Včera o tom rozhodlo krajské zastupitelstvo. Z dotačních prostředků bude například 150 tisíci korunami podpořena oprava kaple Čtrnácti svatých pomocníků na starém hřbitově.

Systém chodníčků a lávek zajistí pohodlnější i bezbariérový pohyb po sídlišti

8.4.2016

Systém chodníčků a lávek zajistí pohodlnější i bezbariérový pohyb po sídlišti

Nový systém komunikací pro pěší, řešení veřejných prostranství mezi bytovými domy a úpravy stávajících dětských i sportovních hřišť a zeleně na Sídlišti Míru představil vimperským občanům architekt Jaromír Kročák.

Aktualita

7.4.2016

Den otevřených dveří

Program rozvoje města: co a jak ve Vimperku do roku 2022

6.4.2016

Program rozvoje města: co a jak ve Vimperku do roku 2022

Jak by se mělo město Vimperk v příštích sedmi letech rozvíjet v osmi důležitých oblastech? Jaké investice potřebuje a jakým způsobem lze pomoci zajistit dobré podmínky pro život obyvatel a trvale udržitelnou dlouhodobou prosperitu? Na tyto otázky odpovídá Program rozvoje města Vimperk pro roky 1916 -1922.

Aktualita

5.4.2016

Záměr č. 17/8/2016

Jarní koncerty pořádané pod záštitou Občanského sdružení Stanislvy Chumanové z.s.

5.4.2016

Jarní koncerty pořádané pod záštitou Občanského sdružení Stanislavy Chumanové z.s.

KONCERT UČITELŮ VIMPERSKÉ ZUŠ a KONCERT VERONIKY SPIEGELOVÉ

Aktualita

2.4.2016

Jan Tláskal - Z muzikantských toulek

Aktualita

2.4.2016

Koncert Veroniky Spiegelové

březen

Aktualita

31.3.2016

Koncert učitelů ZUŠ Vimperk

Aktualita

30.3.2016

Regenerace panelového sídliště

Veřejné projednání projektu Regenerace panelového sídliště

30.3.2016

Veřejné projednání projektu Regenerace panelového sídliště

Druhé veřejné projednání připravovaného projektu Regenerace panelového sídliště se uskuteční v úterý 5. dubna od 16.00 hodin v sálu Městského kulturního střediska ve Vimperku.

Aktualita

25.3.2016

Alois Pitrmann - Pašije

Vimperský zámek je památka v rozpuku, říká kastelán Vojtěch Brož

22.3.2016

Vimperský zámek je památka v rozpuku, říká kastelán Vojtěch Brož

Na seznam národních kulturních památek byl zámek zapsán v roce 2010. Od 1. ledna 2015 jeho správu převzal Národní památkový ústav, který v současnosti připravuje projekt revitalizace této zanedbané památky. Mělo by jít o investici za více než sto milionů korun. Vojtěch Brož v roli kastelána vimperského zámku má před sebou druhou sezónu. Ta letošní začíná už o Velikonocích.

Město podpořilo sportování dětí a mládeže

21.3.2016

Město podpořilo sportování dětí a mládeže

Částkou 600 tisíc korun podpořilo pro tento rok město Vimperk sportování dětí a mládeže do 20 let. Dotace byla rozdělena dle návrhu sportovní komise mezi devět oddílů a klubů, které o ni požádaly a použijí poskytnuté finanční prostředky na podporu své činnosti v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě 1/2016: Podpora sportu 2016.

Aktualita

19.3.2016

Hodina Země 2016

MHD si ve Vimperku cestující pochvalují

18.3.2016

MHD si ve Vimperku cestující pochvalují

Městská hromadná doprava funguje ve Vimperku od září 2014. Denně ji využívá více než stovka cestujících. Nejvytíženější jsou tři ranní a dva odpolední spoje. Počet přepravovaných autobusy MHD má vzrůstající tendenci.

V Lipce se dočkají nového bezúdržbového hřiště

17.3.2016

V Lipce se dočkají nového bezúdržbového hřiště

Ve vimperské osadě Lipka ještě letos bude vybudováno bezúdržbové hřiště na míčové hry. Sportoviště vyroste na soukromém pozemku. Město se s majitelem dohodlo na symbolickém nájemném v hodnotě 1 Kč ročně na příštích dvacet let. Zastupitelé schválili na realizaci uvolnění zhruba dvou milionů korun.

Vzkaz v láhvi pro budoucí generaci

10.3.2016

Vzkaz v láhvi pro budoucí generaci

Při bourání bývalé strojovny zimního stadionu byl nalezen "Odkaz naší budoucí generaci" těch, kteří zimní stadion tenkrát stavěli.

Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám

10.3.2016

Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám

Zajímáte se o úspory energií a chcete získat dotaci na investice do vašeho bydlení? Pak si nenechte ujít seminář o programu Nová zelená úsporám. Koná se ve čtvrtek 17. března od 16 hodin v sále MěKS Vimperk.

Město symbolicky podpořilo utlačovaný národ

10.3.2016

Město symbolicky podpořilo utlačovaný národ

Vyvěšením tibetské vlajky 10. března na budově radnice město Vimperk vyjádřilo podporu utlačovanému tibetskému národu a připojilo se tak k uctění památky tisíců Tibeťanů, kteří zahynuli při povstání proti čínské okupaci jejich země.

Vnitřní opravy ve školní budově v parku by měly být letos hotovy

9.3.2016

Vnitřní opravy ve školní budově v parku by měly být letos hotovy

Po devíti letech budou tento rok zřejmě dokončeny vnitřní opravy v budově Základní školy T. G. Masaryka v parku. Škola díky rozhodnutí zastupitelstva získala pro letošek více než 3,5 milionu korun. Bude třeba dokončit výměnu oken a několika dveří, rekonstrukci elektroinstalace na chodbách, stavební práce v suterénu a v někdejším školnickém bytě. Završením pak bude výmalba chodeb.

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 14.03.2016

4.3.2016

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 14.03.2016

Zveme vás na jedenácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 14.03.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Pozvánka na přednášku Seniorem bez rizika

3.3.2016

Pozvánka na přednášku Seniorem bez rizika

Město Vimperk a Městská policie Vimperk Vás srdečně zvou na dopravně bezpečnostní přednášku Seniorem bez rizika, která se koná ve čtvrtek 10. března od 14.00 hodin v sále MěKS. Účastníci získají nové informace o povinnosti chodců nosit reflexní prvky, naučí se základům první pomoci při fyzickém napadení a dozví se více o dostupných sociálních službách ve městě.

Červený kříž a výstava U šaška přiblíží arteterapii a dotkne se i tématu domácího násilí

3.3.2016

Červený kříž a výstava U šaška přiblíží arteterapii a dotkne se i tématu domácího násilí

The woman whose interior is blossoming aneb Rozkvétající žena, to je název březnové výstavy v Galerii U Šaška v Městském kulturním středisku Vimperk. Příchozím představí nejen tvorbu klientek, které navštěvují terapeutickou skupinu, její součástí jsou také informace o možnostech pomoci lidem ohroženým domácím násilím, o domácím násilí u seniorů nebo fotografie z již realizovaných akcí projektu.

Senioři získají prostory pro vzájemné setkávání

2.3.2016

Senioři získají prostory pro vzájemné setkávání

Ještě letos by pro vimperské seniory měla být připravena nová klubová místnost, která bude starším občanům sloužit především ke vzájemnému setkávání a získávání potřebných informací. Město pro tento účel nechá stavebně upravit prostory bývalé prodejny v bytovém domě čp. 399 ve Sklářské ulici. Vedle společenské místnosti zde vznikne také zázemí pro pečovatelskou službu.

Dotační prostředky z Programu regenerace MPZ Vimperk pomohou obnově památek

2.3.2016

Dotační prostředky z Programu regenerace MPZ Vimperk pomohou obnově památek

Celkem devět žádostí o dotaci bylo v letošním roce podáno do Programu regenerace městské památkové zóny Vimperk. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 1,23 milionu korun. Ministerstvo kultury ČR přispěje 750 tisíci. Dalších 200 tisíc je vyčleněno v rozpočtu města na pokrytí povinných příspěvků poskytovaných podpořeným akcím obnovy.

únor

Aktualita

26.2.2016

Maškarní karneval na ledě

Pozor na podomní prodejce!

24.2.2016

Pozor na podomní prodejce!

V současné době se po městě a osadách opět rozmáhá podomní prodej. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost zakázanou vyhláškou, prosíme, na pohyb těchto prodejců upozorněte Městskou policii Vimperk přes bezplatné číslo 156. Děkujeme, pomůžete ochránit sebe i své sousedy před případnými podvodníky.

Změna na postu vedoucího na odboru školství, kultury a cestovního ruchu

24.2.2016

Změna na postu vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Miloš Beneš, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk, odchází do důchodu, na základě výsledků výběrového řízení ho od 1. března ve funkci nahradí dosavadní pracovník odboru Zdeněk Kuncl.

logo Chumanová_malé

22.2.2016

Akce jaro 2016 - Tisková zpráva pro média

Zubní pohotovost březen 2016

19.2.2016

Zubní pohotovost březen 2016

Město Vimperk vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky Základní školy Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

19.2.2016

Město Vimperk vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky Základní školy Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

Úhradu poplatku za komunální odpad je možné provést i platební kartou

10.2.2016

Úhradu poplatku za komunální odpad je možné provést i platební kartou

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2016 ve výši 492 Kč na osobu. Úhradu lze provést převodem na účet, poštovní poukázkou, v hotovosti a nově též platební kartou na finančním odboru MěÚ Vimperk. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2016.

Bioodpad ve Vimperku sváží nový vůz, připraveny budou také další kompostéry

10.2.2016

Bioodpad ve Vimperku sváží nový vůz, připraveny budou také další kompostéry

Nový nákladní vůz sváží bioodpad ve Vimperku. Město uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a získalo 4,8 milionu korun na nákup vozu, deseti velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a také stovku kompostérů.

Noví občánci dostanou 2000 korun a drobný věcný dar

10.2.2016

Noví občánci dostanou 2000 korun a drobný věcný dar

Dva tisíce korun v hotovosti a další drobný věcný dar budou dostávat noví občánci města Vimperk, kteří se zúčastní slavnostního vítání na radnici. V letošním roce město přivítá prvních šestnáct nových občánků již 23. a 25. února.

Na sídlišti by se mohlo jezdit v jednosměrném provozu a přibudou parkovací místa

8.2.2016

Na sídlišti by se mohlo jezdit v jednosměrném provozu a přibudou parkovací místa

Jednosměrný provoz na Sídlišti Míru a několik stovek nových parkovacích míst, to byly hlavní body konceptu studie dopravního řešení, který byl představen veřejnosti na prvním projednání v pátek 5. února.

Příspěvky na kulturu byly navýšeny o 50 tisíc. Žádat lze na akce i činnost.

6.2.2016

Příspěvky na kulturu byly navýšeny o 50 tisíc. Žádat lze na akce i činnost.

Celkem 250 tisíc korun může být letos rozděleno mezi organizace, spolky i jednotlivce podílející se na kulturním životě ve Vimperku. Částka, jíž bude dotována v roce 2016 kulturní činnost, byla oproti loňsku navýšena o padesát tisíc korun.

Aktualita

6.2.2016

Masopust 2016 - pozvánka

Bourací práce na strojovně byly dočasně zastaveny

5.2.2016

Bourací práce na strojovně byly dočasně zastaveny

V ulici 1. máje se v těchto dnech dokončuje demolice někdejší prodejny nábytku. Zadní objekt bývalé strojovny zimního stadionu, který dosud brání komunikačnímu propojení letního sportovního areálu s centrem města, tu však ještě chvíli zůstane.

Činnost asistentů prevence kriminality město chválí, v projektu chce pokračovat

5.2.2016

Činnost asistentů prevence kriminality město chválí, v projektu chce pokračovat

Již třetím rokem pomáhají hlídat pořádek v našem městě romští asistenti prevence kriminality. Karel Ferenc a Josef Bledý, který vloni nahradil Jana Bílého, jsou v ulicích města ve svých černých uniformách nepřehlédnutelní. Jejich činnost byla dosud finančně podporována z dotačních prostředků EU a z Ministerstva vnitra ČR.

Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016

3.2.2016

Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016

Termín pro podávání žádostí končí dnem 18.02.2016. Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek, jejichž akce obnovy byly zařazeny do Anketního dotazníku Ministerstva kultury k Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016.

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2016/1

2.2.2016

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2016/1

Žádosti pro dotaci "Podpora sportu 2016/1" možno podávat od 8. 2. 2016 do 29. 2. 2016 do 12.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6.

Mezi vimperskými miminky vloni vládly Anety, Kristýny a Jakubové

1.2.2016

Mezi vimperskými miminky vloni vládli Jakubové

Celkem 82 nových občánků přibylo v loňském roce ve Vimperku. Co do počtu vedla děvčátka, kterých se narodilo 44. Z dívčích jmen byla mezi vimperskými rodiči nejoblíbenější Aneta, Kristýna a Nela vybrané třikrát a mezi kluky vloni vládla čtveřice Jakubů následovaná trojicemi Adamů a Lukášů.

Zubní pohotovost únor 2016

1.2.2016

Zubní pohotovost únor 2016

leden

Aktualita

29.1.2016

Systém dopravy na regenerovaném sídlišti bude veřejně projednán

V rámci projektu Regenerace panelového sídliště se dne 5. února 2016 od 17.00 hodin uskuteční v sálu MěKS Vimperk veřejné projednání za účasti vedení města a zpracovatele projektu Ing. Arch. Jaromíra Kročáka. Tématem k diskuzi bude řešení systému dopravy.

Lukáš Sýs k odvolání kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk

29.1.2016

Lukáš Sýs k odvolání kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk

Výluka železniční přepravy

29.1.2016

Výluka železniční přepravy

V období od 22.-25.2. 2016 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 198 v úsecích Volyně-Vimperk (22.-23.2.) a Strakonice - Volyně ( 24.- 25.2.).

Lukáš Sýs k odvolání kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk

27.1.2016

Tiskové prohlášení k odvolání kontrolního výboru a komentář starostky města

Strážníci získali přístroj na měření alkoholu

27.1.2016

Strážníci získali přístroj na měření alkoholu

Strážníci Městské policie Vimperk mají k dispozici nový alkohol tester v hodnotě 45 tisíc korun. Digitální detektor alkoholu dosud v jejich výbavě scházel. Získali ho díky sponzorskému daru společnosti ČEVAK, která zaplatila 40 tisíc korun. Zbytek byl uhrazen z rozpočtu městské policie.

Výstavba okružní křižovatky bude letos největší investicí města

27.1.2016

Výstavba okružní křižovatky bude letos největší investicí města

Již na jaře by mohla začít výstavba dlouho očekávané okružní křižovatky, která významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na vytížené výpadové komunikaci II/145 v prostoru křížení ulic Sklářská a Nádražní u Lidlu a Penny. Město Vimperk pro tuto akci vyčlenilo ze svého letošního rozpočtu 11 milionů korun. Hlavním investorem stavby za 56 milionů bude Jihočeský kraj.

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 25.01.2016

25.1.2016

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 25.01.2016

Zveme vás na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 25.01.2016 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Zastupitelstvo odvolalo kontrolní výbor

25.1.2016

Zastupitelstvo odvolalo kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Vimperk rozhodlo většinou jedenácti hlasů odvolat kontrolní výbor v současném složení jako celek. Starostka Jaroslava Martanová uvedla, že důvodem odvolání všech členů KV je především nekompetentní práce tohoto poradního orgánu zastupitelstva, která se projevila hlavně v uměle vyvolané "kauze" hospodaření Městských lesů Vimperk.

Většina medailí mířila do Vimperku

19.1.2016

Většina medailí mířila do Vimperku

Pět titulů Mistra ČR a celkem devět medailí, tak zabodovali svěřenci Ski Klubu Šumava Vimperk na Mistrovství republiky v běhu na lyžích dorostu a dospělých v Novém Městě na Moravě. Vimperští „skiklubáci“ opanovali trať, která co nevidět bude hostit světový pohár.

Bezplatná insolvenční poradna

15.1.2016

Bezplatná insolvenční poradna

Nezvládáte splácet dluhy? Vyhněte se oddlužovacím agenturám! Poradíme vám!

Zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

14.1.2016

Zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

Lesní hospodářské osnovy pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vimperk na desetileté období od 1. ledna 2017 zpracuje firma Lesinfo CZ, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení. Lesní hospodářské osnovy se budou týkat téměř čtyř tisíc hektarů lesa.

Zubní pohotovost leden 2016

13.1.2016

Zubní pohotovost leden 2016

Poplatek za komunální odpad

13.1.2016

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2016 ve výši 492 Kč na osobu. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či přechodným pobytem a také vlastníci staveb určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.

Výzva na čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění ...

8.1.2016

Výzva na čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“.

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji."

Setkání se starostkou

8.1.2016

Setkání se starostkou

Hospodaření městských lesů prověřil nezávislý auditor

6.1.2016

Hospodaření městských lesů prověřil nezávislý auditor

Vimperští zastupitelé mají od 6. ledna k dispozici Zprávu nezávislého auditora týkající se přezkoumání hospodaření Městských lesů Vimperk, s. r. o. Zadáním mimořádného auditu byl radou města pověřen jednatel společnosti ve spolupráci s dozorčí radou na základě požadavku zastupitelstva, které tak reagovalo na podnět kontrolního výboru.

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Vimperk

6.1.2016

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Vimperk

Změna v jízdním řádu MHD

4.1.2016

Změna v jízdním řádu MHD

Cestující autobusy Městské hromadné dopravy ve Vimperku mohou nově spojem číslo 4 pokračovat z autobusového nádraží dále až Nad Pekárnu a zpět. Změnu přinesl nový jízdní řád MHD Vimperk platný od 1. 1. 2016.

Vimperská pouť

1.1.2016

Vimperská pouť

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť, která se koná ve dnech 28.května a 29. května 2016 v parku u Volyňky.

prosinec

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

30.12.2015

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Aktualita

30.12.2015

Silvestrovské vlaky

Novoroční ohňostroj

28.12.2015

Novoroční ohňostroj

Působivá světelná podívaná se tradičně chystá na Nový rok ve Vimperku. Ohňostroj s magickou kulisou vimperského zámku podmalovaný filmovou hudbou bude možné sledovat od 18.00 hodin z parkoviště u gymnázia.

PF 2016

21.12.2015

PF 2016

Město Vimperk přeje všem lidem dobré vůle radostné Vánoce a hodně zdraví, spokojenosti a dobrých zpráv v roce 2016.

Aktualita

19.12.2015

Keramika ve Slunečnici

Aktualita

18.12.2015

Pěvecký sbor Canto

Město snížilo cenu staveních parcel v lokalitě Pod Hrabicemi

17.12.2015

Město snížilo cenu stavebních parcel v lokalitě Pod Hrabicemi

Šest stavebních parcel, které v lokalitě Pod Hrabicemi nabízí město Vimperk k prodeji, od nového roku vyjde zájemce o koupi levněji. Zastupitelé rozhodli o snížení ceny z původních 900 Kč za m2 na 592 Kč bez DPH. Reagovali tak na dosavadní nezájem o tyto pozemky.

Aktualita

17.12.2015

Moje město můj byt

Aktualita

11.12.2015

Tvořivou dílnu vánoční ozdoba na stromeček

Vimperské arboretum poničili vandalové

10.12.2015

Vimperské arboretum poničili vandalové

Vytrhané květiny, rozdupané keře, polámané stromky, rozbité prvky na dětském hřišti, poškozený dendrofon a poničená dřevěná plastika. Škoda odhadovaná na padesát tisíc korun zůstala na počátku prosince po řádění vandalů ve vimperském arboretu.

Vimperští senioři podruhé trénovali svou paměť

10.12.2015

Senioři podruhé trénovali svou paměť

Město Vimperk již podruhé připravilo pro své seniory speciální desetihodinový kurz tréninku paměti. Deset jeho účastníků 9. prosince převzalo od starostky města Jaroslavy Martanové osvědčení o absolvování kurzu.

Aktualita

9.12.2015

Česko zpívá koledy

Rozpočet schválen. Město plánuje investice za 40 milionů korun.

9.12.2015

Rozpočet schválen. Město plánuje investice za 40 milionů korun.

Vimperští zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2016. Město bude hospodařit s příjmy 125.958 tis. Kč a výdaji 154.724 tis. Kč. Rozpočet je sestavený jako schodkový, schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 28.766 tis. Kč bude kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu.

Miliony investované do vodohospodářského majetku navýší cenu vody

8.12.2015

Miliony investované do vodohospodářského majetku navýší cenu vody

Za kubík vody se ve Vimperku bude v příštím roce platit zhruba o šest korun více. Zastupitelé schválili navýšení ceny vodného a stočného z původních 65,8 Kč za m3 na 70,8 Kč bez DPH (15%). Město Vimperk plánuje v následujícím období pokračovat v důležitých a nezbytných investicích do vodohospodářského majetku.

Aktualita

8.12.2015

Domácí násilí

Aktualita

7.12.2015

DDM - kreativní kurz NOVOROČENKA 2016

Aktualita

7.12.2015

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016

Aktualita

5.12.2015

Trošku popletená pohádka

Kostel a kaple na hřbitově by mohly být v příštím roce opraveny. Rozhodnou dotace.

4.12.2015

Kostel a kaple na hřbitově by mohly být v příštím roce opraveny. Rozhodnou dotace.

Kostel sv. Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých pomocníků na starém vimperském hřbitově by se v příštím roce mohly dočkat opravy. Rekonstrukce těchto památkových objektů v roce 2016 je však podmíněna získáním dotačních prostředků, o které bude město Vimperk žádat prostřednictvím dotačních programů Jihočeského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - kopírovacích strojů MěÚ Vimperk

4.12.2015

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - kopírovacích strojů MěÚ Vimperk

Aktualita

3.12.2015

Vimperské peklo

Návštěvní doba knihovny bude v příštím roce o šest a půl hodiny týdně delší

3.12.2015

Návštěvní doba knihovny bude v příštím roce o šest a půl hodiny týdně delší

Změny ve výpůjční době chystá pro příští rok Městská knihovna Vimperk. V oddělení pro dospělé čtenáře bude otevřeno o šest a půl hodiny týdně déle, než dosud. Nová organizace výpůjční doby se dotkne i oddělení pro děti a mládež, i když počet hodin pro veřejnost zde zůstane stejný.

Aktualita

2.12.2015

Dárcovství krve

Aktualita

2.12.2015

Kavárna ve skále

listopad

Tisková zpráva 30. listopadu 2015

30.11.2015

Tisková zpráva 30. listopadu 2015

Dne 28. 11. 2015 se konal již 5. charitativní bazar Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, zejména Střední škole a Základní škole Vimperk za zapůjčení jídelny v Rožmberské ulici a paní Vladimíře Martanové za poskytnuté občerstvení.

Aktualita

29.11.2015

Adventní odpoledne

Aktualita

28.11.2015

VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY

Aktualita

28.11.2015

Vánoce ve Vimperku

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 07.12.2015

27.11.2015

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 07.12.2015

Zveme vás na deváté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 07.12.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Aktualita

25.11.2015

ADVENTNÍ VĚNCE

Vimperské zvony - nové DVD od soboty v prodeji

25.11.2015

Vimperské zvony - nové DVD od soboty v prodeji

DVD Vimperské zvony si můžete od soboty 28. listopadu zakoupit v Turistickém informačním středisku ve Vimperku. Zhruba čtyřicetiminutový dokument představuje příběh vimperských zvonů a zrození jednoho z nich, zvonu Inocenc, od nápadu, přes odlití, až po první zvonění. Součásti DVD je seznam dárců, kteří na odlití zvonu přispěli.

Veřejné projednání Programu rozvoje města Vimperk

25.11.2015

Veřejné projednání Programu rozvoje města Vimperk

Aktualita

25.11.2015

Zagorová Rezek

Zubní pohotovost prosinec 2015

25.11.2015

Zubní pohotovost prosinec 2015

Nákup rolby je dalším krokem k rozvoji areálu Vodník

23.11.2015

Nákup rolby je dalším krokem k rozvoji areálu Vodník

Nová rolba k úpravě sněhu je pro nadcházející zimu připravena ve sportovně rekreačním areálu Vodník. Jakmile napadne sníh nebo budou příhodné podmínky pro umělé zasněžování, v dolní části Vodníku se začne lyžovat v dokonalé bílé stopě.

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2015

20.11.2015

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2015

Na konci kalendářního roku 2015 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku - 23.12.2015 do 14:00, 31.12.2015 do 11:30.

Lidé ze sousedství nonstop baru chtějí v noci klid, jednali s provozovateli

19.11.2015

Lidé ze sousedství nonstop baru chtějí v noci klid, jednali s provozovateli

Příslibem několika nápravných opatření ze strany majitelů nonstop podniku PizzaBar Westlife skončilo včerejší veřejné jednání v Městském kulturním středisku. Vedení města sem přizvalo asi desítku obyvatel z Pivovarské a přilehlých ulic, aby zde společně s majiteli výše uvedeného zařízení hledali řešení problémů, které v ulici způsobují podnapilí návštěvníci baru.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - varuje

18.11.2015

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - varuje

Aktualita

18.11.2015

Charitativní bazar

Nový chodník k nemocnici povede bezpečným zeleným pásem

16.11.2015

Nový chodník k nemocnici povede bezpečným zeleným pásem

V Pivovarské ulici začaly přípravné stavební práce na vybudování nového chodníku a rekonstrukci asfaltového povrchu komunikace v úseku od areálu bývalého pivovaru k autobusové točně u nemocnice. Stavba, po které vimperští několik let volali, bude od podzimu 2016 sloužit svému účelu. Město za ni zaplatí 6,5 milionu korun.

Zastupitelé se rozhodli pro smysluplný projekt a upřednostnili ho před vyšší nabídkou

13.11.2015

Zastupitelé se rozhodli pro smysluplný projekt a upřednostnili ho před vyšší nabídkou

Vimperští zastupitelé na svém listopadovém zasedání rozhodli dvanácti hlasy o prodeji městského pozemku o výměře 3964 m2 místní firmě VAVI s. r. o. za 1,08 milionu korun. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva lze najít na stránkách města.

Pozvánka na vzpomínkový akt u příležitosti mezinárodního dne veteránů světových válek

11.11.2015

Pozvánka na vzpomínkový akt u příležitosti Mezinárodního dne veteránů světových válek

U příležitosti 97. výročí ukončení první světové války si Město Vimperk připomene 11. listopadu 2015 Mezinárodní den veteránů světových válek.

Vzpomínka na válečné veterány

11.11.2015

Vzpomínka na válečné veterány

Pietním aktem u Městské zvonice na náměstí Svobody si město Vimperk 11. listopadu připomnělo Den veteránů světových válek. Vedení města, místostarosta partnerského města Freyung a zástupci Sdružení válečných veteránů položili věnce pod pamětní desku věnovanou padlým vojákům, obyvatelům Vimperka.

Aktualita

10.11.2015

Domácí násilí a první pomoc při fyzickém napadení

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2016 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

10.11.2015

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2016 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Aktualita

10.11.2015

O dobrovolnictví a práci s uprchlíky

Komunitní plán sociálních služeb zohledňuje skutečné potřeby místních obyvatel

9.11.2015

Komunitní plán sociálních služeb zohledňuje skutečné potřeby místních obyvatel

Vimperští zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili Komunitní plán sociálních služeb na období 2015 – 2018. Schválený dokument je důležitý mimo jiné i pro získávání dotací a příspěvků ze státního nebo krajského rozpočtu pro organizace poskytující služby v sociální oblasti.

Oblíbená herní sestava není již bezpečná, musí být odstraněna

9.11.2015

Oblíbená herní sestava není již bezpečná, musí být odstraněna

Hlavní herní sestava se skluzavkou a průlezkami na dětském hřišti v parku u Základní školy T. G. Masaryka ve Vimperku bude muset být odstraněna. Důvodem je napadení dřevěné konstrukce hnilobou. Prokázala to pravidelná kontrola. Demontáž bude provedena v úterý 10. listopadu.

ZS Vimperk - program listopad 2015

2.11.2015

ZS Vimperk - program listopad 2015

Aktualita

2.11.2015

Podzimní koncert

Zubní pohotovost listopad 2015

1.11.2015

Zubní pohotovost listopad 2015

říjen

Aktualita

27.10.2015

Zateplení šaten zimního stadionu, Vimperk

Aktualita

26.10.2015

Upozornění Úřadu práce ČR

Aktualita

26.10.2015

Dálkový pochod

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 02.11.2015

23.10.2015

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk 02.11.2015

Zveme vás na osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.11.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Formulář - Registrace stánkového místa

23.10.2015

Formulář - Registrace stánkového místa

DÁRCI KRVE MOHOU VYUŽÍT ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

16.10.2015

Dárci krve mohou využít Český červený kříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka a Vimperska.

Městské lesy Vmperk s.r.o. vyhlašují ve spolupráci Stavební poradnou s.r.o., České Budějovice, zadávací řízení na služby - Přezkoumání hospodaření Městských lesů Vimperk s.r.o.

7.10.2015

Městské lesy Vmperk s.r.o. vyhlašují ve spolupráci Stavební poradnou s.r.o., České Budějovice, zadávací řízení na služby - Přezkoumání hospodaření Městských lesů Vimperk s.r.o.

Aktualita

6.10.2015

Vrba Vimperk

Anketa názorů pro strategický plán rozvoje města Vimperk

3.10.2015

Anketa názorů pro strategický plán rozvoje města Vimperk

Na základě zmonitorování potřeb města Vimperk, priorit jeho představitelů a názorových skupin ve městě, včetně Výboru pro rozvoj města, jsme sestavili přehled všech projektů a cílů, které by někdy v budoucnosti mělo, nebo chtělo, město a jeho obyvatele řešit a naplňovat. Přes 160 projektů předkládáme veřejnosti, aby pomohla určit priority tzv. bodovým hodnocením.

Aktualita

1.10.2015

Povečerní veršování

DEN ARCHITEKTURY VE VIMPERKU

1.10.2015

DEN ARCHITEKTURY VE VIMPERKU

Prostor Vimperk vás zve na celodenní událost zaměřenou na architekturu a urbanismus ve Vimperku. Událost je součástí celorepublikového projektu nesoucí název Den Architektury, který se ve Vimperku poprvé uskuteční v sobotu 3.10.2015

Aktualita

1.10.2015

Zdravotník ČČK Junior

září

Aktualita

30.9.2015

Den otevřených dveří

Aktualita

29.9.2015

Oslava založení TGM

Výměna zastupitele

29.9.2015

Výměna zastupitele

Dne 15.09.2015 předal Ing. Jaroslav Zámečník (KSČM) svou písemnou rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Vimperk paní starostce.

Zubní pohotovost říjen 2015

25.9.2015

Zubní pohotovost říjen 2015

Aktualita

24.9.2015

SPOLEK SLUNEČNICE VIMPERK POŘÁDÁ PUTOVNÍ VÝSTAVY

Probační a mediační služba Prachatice

22.9.2015

Probační a mediační služba Prachatice

Pomoc a řešení vždy existuje. Můžete ji najít v blízkosti svého bydliště.

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích

21.9.2015

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích

Denní stacionář nabízí tyto služby: aktivizační činnosti, sportovní aktivity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ...

E-ON - rekonstrukce sítí VN a NN a trafostanice

21.9.2015

E-ON - rekonstrukce sítí VN a NN a trafostanice

Aktualita

21.9.2015

VRBA - TISKOVÁ ZPRÁVA

Aktualita

20.9.2015

HC Vimperk - nábor hokejistů

Aktualita

15.9.2015

Benefiční běh - plakát

Aktualita

14.9.2015

Den branné přípravy

Aktualita

5.9.2015

Charitativní koncert

Anketa ke strategickému plánu

4.9.2015

Anketa ke strategickému plánu

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje města. Poslouží nám jako vodítko k tomu, abychom věděli, jak se chovat. Chceme dostat impuls k tomu, abychom věděli, co si Vy, občané Vimperka přejete.

Aktualita

4.9.2015

Naturvision 2015

Aktualita

4.9.2015

Informace o možnosti rušení televizního příjmu provozem sítí LTE

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 14.09.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

4.9.2015

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 14.09.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Aktualita

1.9.2015

Výstava drobného zvířectva

srpen

Aktualita

29.8.2015

Městská zámecká slavnost

ZS Vimperk - program září 2015

28.8.2015

ZS Vimperk - program září 2015

Zubní pohotovost září 2015

26.8.2015

Zubní pohotovost září 2015

Letní tábor pro děti

25.8.2015

Letní tábor pro děti

Ve dnech 16.08. – 23.08.2015 se uskutečnil v Nové Peci již desátý ročník tábora pro děti. Letos se tábora zúčastnilo 28 dětí. Cílem letního tábora, který byl pořádán a finančně podpořen Městem Vimperk , byla nabídka řešení nedostatečné volnočasové náplně pro vybrané skupiny dětí a mládeže.

Hrabický okruh u Vimperka byl slavnostně otevřen

24.8.2015

Hrabický okruh u Vimperka byl slavnostně otevřen

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 byl slavnostně otevřen "Hrabický okruh" u Vimperka - téměř čtyřkilometrová stezka, která vychází z vimperské ulice K Rokli, pokračuje přes Hrabice a končí v "Parku nad pekárnou"

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Město Vimperk - zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations)“

20.8.2015

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Město Vimperk - zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations)“

Od začátku srpna ve Vimperku pracuje nový asistent prevence kriminality

19.8.2015

Od začátku srpna ve Vimperku pracuje nový asistent prevence kriminality

Městská policie Vimperk má od začátku srpna novou posilu. Na pozici asistenta prevence kriminality nastoupil 32letý Josef Bledý, jenž vystřídal svého předchůdce, který se z Vimperka odstěhoval.

Aktualita

14.8.2015

Mucha

Beseda na zámku o jeho současnosti a především budoucnosti

14.8.2015

Beseda na zámku o jeho současnosti a především budoucnosti

Ve středu 12.8.2015 se uskutečnila na zámku beseda s ředitelem územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) p. Pavelcem za přítomnosti kastelána zámku p. Brože a starostky města Vimperk pí Martanové.

Toulavá kamera se dnes natáčela ve Vimperku

13.8.2015

Toulavá kamera se dnes natáčela ve Vimperku

Televizní štáb populárního pořadu České televize Toulavá kamera, dnes natáčel přímo ve Vimperku jednu za svých atraktivních reportáží.

Aktualita

10.8.2015

Hrabický okruh - otevření

Aktualita

2.8.2015

O zvědavém slůněti

červenec

Vimperský bazén navštívilo během měsíce téměř šest tisíc lidí

31.7.2015

Vimperský bazén navštívilo během měsíce téměř šest tisíc lidí

Nově zrekonstruovaný Areál vodních sportů ve Vimperku je otevřený první měsíc, za tu dobu ho navštívilo téměř šest tisíc lidí.

Dřevosochaři vytvořili sochy TGM, hlemýždě, skláře a vrhače ohně

31.7.2015

Dřevosochaři vytvořili sochy TGM, hlemýždě, skláře a vrhače ohně

Vimperk má ode dneška čtyři nové sochy ze dřeva. Během tohoto pracovního týdne je v městském parku vytvářela čtveřice dřevosochařů Janek Paďour (socha hlemýždě zahradního), Radek Smejkal (busta T. G. Masaryka), Tomáš Indra (socha prvního skláře) a Milan Klement (socha vrhač ohně).

Výbor pro rozvoj města Vimperk pomáhá s dalším směřováním města

31.7.2015

Výbor pro rozvoj města Vimperk pomáhá s dalším směřováním města

Ve Vimperku již půl roku funguje Výbor pro rozvoj města Vimperk. Úkolem jeho členů je vymýšlet strategické nápady týkající se rozvoje klíčových oblastí ve městě. Má 8 členů, každého člena nominovala strana zastoupená v zastupitelstvu města Vimperk.

Ve Vimperku odhalili pamětní desku připomínající největší požár v dějinách města

28.7.2015

Ve Vimperku odhalili pamětní desku připomínající největší požár v dějinách města

Na den přesně 111 let od nejničivějšího požáru v dějinách Vimperka byla včera 27. července odhalena pamětní deska připomínající toto hrozné neštěstí.

Program regenerace MPZ Vimperk 2016

27.7.2015

Program regenerace MPZ Vimperk 2016

Upozorňujeme vlastníky nemovitých kulturních památek v MPZ Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2016 je nutné oznámit záměr do 30.9.2015 na odboru investic a údržby.

Umělec sochá v parku bustu T. G. Masaryka ze dřeva

27.7.2015

Umělec sochá v parku bustu T. G. Masaryka ze dřeva

Ode dneška (pondělí 27. července) do pátku 31.července budou ve vimperském městském parku pracovat 4 dřevosochaři – Radek Smejkal z Pardubic, Janek Paďour z Jaroměře, Milan Klement z Křivsoudova na Benešovsku a Tomáš Indra z Plzně.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 07. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

24.7.2015

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 07. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Do Vimperka přijedou příští týden dřevosochaři a na zámku se bude válčit

23.7.2015

Do Vimperka přijedou příští týden dřevosochaři a na zámku se bude válčit

Týden od pondělí 27. července do neděle 1. srpna bude ve Vimperku nabitý zajímavými kulturními událostmi.

Stavební práce v Základní škole Smetanova Vimperk jsou z více než tří čtvrtin hotové

21.7.2015

Stavební práce v Základní škole Smetanova Vimperk jsou z více než tří čtvrtin hotové

Ze tří čtvrtin už je hotové zateplení Základní školy Smetanova na sídlišti Míru.

Uprostřed Vimperka vzniká louka plná květů

20.7.2015

Uprostřed Vimperka vzniká louka plná květů

U Volyňky, na trase z autobusového nádraží ve Vimperku směrem k městskému parku, kvete člověkem zasetá květnatá louka.

Aktualita

18.7.2015

Charita - Labyrint

Aktualita

17.7.2015

KRAUSBERRY

Na Vodníku se začíná připravovat biatlonový areál

15.7.2015

Na Vodníku se začíná připravovat biatlonový areál

Zastupitelé města schválili rozvoj areálu na Vodníku. Teď bude důležité určit etapy rozvoje celého areálu a vytipovat finanční zdroje. Projekt areálu bude směřovaný k rozmanitějšímu sportovnímu vyžití, měl by tu vzniknout i biatlonový areál. Celková délka nových tratí bude 3 kilometry, zhruba 1,2 kilometru bude asfalt, jako prodloužení stávající in-line dráhy. Garantem projektu je Fischer Ski klub Šumava.

Aktualita

15.7.2015

Stopařúv průvodce šumavskými hřbitovy

Aktualita

10.7.2015

Informace o výběrovém řízení na asistenty prevence kriminality

Aktualita

10.7.2015

MORDORS gang

Fotbalisté Šumavanu budou mít nové branky a trávník

9.7.2015

Fotbalisté Šumavanu budou mít nové branky a trávník

Na nové brány a kvalitnější trávník se mohou od této sezóny těšit fotbalisté TJ Šumavanu Vimperk.

Letáky „Léto pod Boubínem“ se rozváží do každé restaurace po celé Šumavě

7.7.2015

Letáky „Léto pod Boubínem“ se rozváží do každé restaurace po celé Šumavě

V každé restauraci, na každém obecním úřadě, v každém informačním středisku či jiných hojně navštěvovaných provozovnách už jsou nebo se během tohoto týdne objeví informační letáky propagující kulturní program, který je ve Vimperku naplánovaný během celých prázdnin až do poloviny října.

Aktualita

5.7.2015

Jak se Jíra mlynářem stal

Městská zvonice bude mít po prázdninách novou fasádu

3.7.2015

Městská zvonice bude mít po prázdninách novou fasádu

Novou fasádu bude mít po prázdninách městská zvonice ve Vimperku, která je společně s kostelem Navštívení Panny Marie dominantou starého města.

Aktualita

1.7.2015

Dřevosochaři - 2015

Tisková zpráva SOS MaS, z.s. - Jak postupovat při uplatnění nároků z vad zájezdu

1.7.2015

Tisková zpráva SOS MaS, z.s. - Jak postupovat při uplatnění nároků z vad zájezdu

červen

Aktualita

30.6.2015

Beseda o zámku

Aktualita

30.6.2015

Areál vodních sportů

Aktualita

30.6.2015

Výstava obrazů Valentina Horby

nový bazén

30.6.2015

Dnes se pro veřejnost slavnostně otevřel nový vimperský bazén

Těsně před začátkem letních prázdnin se ve Vimperku otevřel nový 25 metrů dlouhý bazén. Stavba první etapy Areálu vodních sportů vyšla na zhruba 30 milionů korun, dotace pokryla více než 22 milionů korun z této částky.

Léto pod Boubínem láká návštěvníky na kvalitní koncerty i výstavu dřevosochařů

30.6.2015

Léto pod Boubínem láká návštěvníky na kvalitní koncerty i výstavu dřevosochařů

Hned první prázdninový víkend nabízí ve Vimperku řadu zajímavých kulturních akcí. Jaké bude letošní Léto pod Boubínem? Na léto se ve Vimperku chystá Setkání dřevosochařů, Bitva na Winterbergu, Vimperská zámecká slavnost, Vimperský kašpárek.

Aktualita

29.6.2015

Dřevo, hlína, kámen

Zubní pohotovost červenec 2015

26.6.2015

Zubní pohotovost červenec 2015

Aktualita

26.6.2015

Žalman a spol - koncert

30. června se pro veřejnost slavnostně otevře nový vimperský bazén

25.6.2015

30. června se pro veřejnost slavnostně otevře nový vimperský bazén

Jeden den před začátkem letních prázdnin se otevírá zcela nový bazén v Sušické ulici ve Vimperku. Slavnostní otevření se chystá na 30. června 2015 v 15 hodin.

Práce na Hrabickém okruhu

23.6.2015

Práce na Hrabickém okruhu

Jeden z letošních největších projektů Občanského sdružení Stanislavy Chumanové - "Hrabický okruh" začíná dostávat svoji budoucí podobu. Zatím zde pracuje především mužská část členů našeho sdružení a jeho sympatizantů.

Aktualita

22.6.2015

Dětská diskotéka

Vimperská Vrba bude pomáhat obětem domácího násilí

22.6.2015

Vimperská Vrba bude pomáhat obětem domácího násilí

Obětem domácího násilí bude ve Vimperku nově pomáhat Krizové a poradenské centrum Vrba. Nezisková organizace, jejímž garantem je Český červený kříž, se pro oběti domácího násilí i pro ty, kteří by takovým obětem chtěli pomáhat, slavnostně otevřela v pondělí 22. června.

Aktualita

21.6.2015

Setkání s přírodou

Aktualita

20.6.2015

Keltský slunovrat na Vodníku

Aktualita

19.6.2015

Bláha a Vrchlická - divadelní představení

Pozvánka na šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 29.06.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

19.6.2015

Pozvánka na šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 29.06.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Centrum Vimperka zdobí unikátní květník

19.6.2015

Centrum Vimperka zdobí unikátní květník

Ulici Sadová mezi budovou České pošty a hotelem Anna zdobí unikátní obří květináč.

Aktualita

17.6.2015

Houština slov

Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice mají svůj osadní výbor

16.6.2015

Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice mají svůj osadní výbor

V sobotu 13. června se konaly volby do osadního výboru Hrabice pro vimperské osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice, které svou polohou spadají pod město Vimperk.

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

15.6.2015

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Dne 10. 6. 2015 předali zástupci Občanského sdružení Stanislavy Chumanové věcný dar Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice

14.6.2015

Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice

Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice pro osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice.

Přijďte si prohlédnout kotelnu na biomasu

11.6.2015

Přijďte si prohlédnout kotelnu na biomasu

Ve středu 17. června od 16 hodin se otevře pro veřejnost brána kotelny na biomasu v ulici 1. máje.

Ve Vimperku se zbavují hlodavců. Deratizace potrvá do 20. června

11.6.2015

Ve Vimperku se zbavují hlodavců. Deratizace potrvá do 20. června

Až do 20. června bude ve Vimperku působit deratizátor Václav Štrobl. Na vytipovaných lokalitách klade návnady hubící potkany a systematicky snižuje počet těchto škůdců ve městě.

Aktualita

10.6.2015

GIANT ŠUMAVSKÝ TROJBOJ

Vimperští deváťáci vysadili stromy absolventů

9.6.2015

Vimperští deváťáci vysadili stromy absolventů

Celkem tři duby zasadili žáci devátých tříd z obou vimperských základních škol – ZŠ Smetanova a ZŠ TGM – v aleji absolventů, hned pod supermarketem LIDL u Volyňky. Vysazené stromy se stanou vzpomínkou a místem, kam se budou absolventi z obou základních škol vracet.

Městská správa domů snížila svým nájemníkům zálohy na služby a energie

4.6.2015

Městská správa domů snížila svým nájemníkům zálohy na služby a energie

Městská správa domů s.r.o. jako správce městských bytů v současné době snížila nájemcům bytů zálohy na služby. Reaguje tak na výsledek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2014.

Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

4.6.2015

Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

Za téměř 12,5 milionu korun nakoupí město Vimperk a společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. dva automobily pro svoz odpadu. Z 90% investice pokryjí dotace získané ze Státního fondu životního prostředí.

Aktualita

3.6.2015

Vernisáž fotografií Václava Málka

Ceduli rozbili kamenem

1.6.2015

Ceduli rozbili kamenem

Dva roky sloužila kolemjdoucím jako zajímavý zdroj informací o tom, jak se v průběhu 20. a 21. století měnil vzhled zdejší aleje, přípravy na letošní vimperskou pouť ale nepřežila.

Zubní pohotovost červen 2015

1.6.2015

Zubní pohotovost červen 2015

Úpravna vody pro Vimperk bude v říjnu hotová

1.6.2015

Úpravna vody pro Vimperk bude v říjnu hotová

Již více než jeden rok trvají práce související s generální výměnou technologií v úpravně vody v Brlohu. Rozsáhlá modernizace začala již v březnu minulého roku a skončí letos v říjnu.

květen

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí

26.5.2015

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí

Vimperkem se prohnali „běžci míru“

26.5.2015

Vimperkem se prohnali „běžci míru“

Dnes (v úterý 26. května) Vimperkem proběhli účastníci tzv. „Mírového běhu“. Jedná se o štafetový běh putující napříč různými kontinenty.

Ve Vimperku se bude od června soutěžit o nejhezčí květinovou výzdobu

26.5.2015

Ve Vimperku se bude od června soutěžit o nejhezčí květinovou výzdobu

Město Vimperk - odbor životního prostředí vyhlašuje další ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2015.

Nová výjezdní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

25.5.2015

Nová výjezdní poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Za vimperskými skláři na rádiu Vltava

20.5.2015

Za vimperskými skláři na rádiu Vltava

Pořad se bude vysílat ve středu 20. 5. 2015 na stanici Vltava ČRo ve 22.00 h. V jižních Čechách frekvence 96,1 FM, pak bude pořad na internetu stanice Vltava – Radiodokument.

O klid a pořádek ve Vimperku se již dva roky starají asistenti prevence kriminality

20.5.2015

O klid a pořádek ve Vimperku se již dva roky starají asistenti prevence kriminality

Dva roky pomáhají vimperským strážníkům asistenti prevence kriminality. Jejich úkolem je nejen likvidovat problémy, které ve Vimperku vzniknou, ale hlavně jim předcházet.

Aktualita

18.5.2015

Absolvenský koncert - Tereza Procházková

Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence, patrona města

16.5.2015

Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence, patrona města

Prachu a všech nečistot jsou po dlouhých létech zbavené ostatky svatého Inocence, který leží v kostele Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody ve Vimperku.

Aktualita

15.5.2015

Majáles 2015

Aktualita

15.5.2015

ZŠU - ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ

Vimperští sportovci musí nově žádat o grant

14.5.2015

Vimperští sportovci musí nově žádat o grant

Radní města Vimperk schválili nová pravidla týkající se podpory činnosti sportovních oddílů ve městě. Sportovní oddíly budou nově žádat o granty na svou činnost.

Vimperští senioři trénují paměť při speciálních kurzech

14.5.2015

Vimperští senioři trénují paměť při speciálních kurzech

Trénink paměti – nový kurz, který pro vimperské seniory zorganizovalo Město Vimperk. Kurz má pět lekcí a navštěvuje ho maximální počet, tedy 10 seniorů.

McDonald´s Cup vyhráli malí fotbalisté Vimperka a Prachatic

14.5.2015

McDonald´s Cup vyhráli malí fotbalisté Vimperka a Prachatic

Poslední dvě středeční dopoledne patřila na vimperském hřišti McDonald´s Cupu, což je náš největší fotbalový turnaj pro hráče z prvního stupně základních škol.

Starostka zve na Hamajdu

13.5.2015

Starostka zve na Hamajdu

Jaroslava Martanová, starostka Vimperka zve všechny Vimperáky ke společnému popovídání do restaurace Stadion.

Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

12.5.2015

Do konce srpna musí Jihosepar zlepšit skladování odpadu

Na základě upozornění občanů Vimperka řešil Městský úřad ve Vimperku situaci, ke které došlo v třídírně odpadů firmy Jihosepar ve Špidrově ulici.

Vimperk znovu osvobodili američtí vojáci

7.5.2015

Vimperk znovu osvobodili američtí vojáci

V úterý se před vimperskou radnicí odehrála bitva mezi americkou a německou armádou. Zhruba dvacet vojáků na každé straně svedlo bitvu o radnici.

Aktualita

4.5.2015

Absolvenstká výstava

Aktualita

3.5.2015

Výstava fotografií Klára Drenčeni

Aktualita

1.5.2015

Beseda - Šimon Hrubec

duben

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

30.4.2015

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Stavební práce na objektech Základní školy Smetanova pokračují podle plánu. Stavaři jsou ve škole první měsíc, vyměnili okna v tělocvičně, prvním pavilonu školy, nyní tyto objekty zateplují.

Zubní pohotovost květen 2015

28.4.2015

Zubní pohotovost květen 2015

HRABICKÝ OKRUH

28.4.2015

Hrabický okruh

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové představuje prezentaci Hrabického okruhu s instalací mobiliáře.

CHARITATIVNÍ DISCOPLES 24. DUBNA 2015

28.4.2015

Charitativní discoples 24. dubna 2015

V pátek 24. dubna 2015 jsme se společně dobře bavili již na čtvrtém charitativním Discoplese Občanského sdružení Stanislavy Chumanové v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

Vimperkem projela kolona historických vozidel z 2. světové války

27.4.2015

Vimperkem projela kolona historických vozidel z 2. světové války

Do Vimperka dnes dopoledne dorazila kolona historických vozidel, která je součástí akce s názvem The Czech FURY související s připomínkou 70. výročí konce 2. světové války.

V pondělí Vimperk osvobodí americké tanky

23.4.2015

V pondělí Vimperk osvobodí americké tanky

V pondělí 27. dubna a v úterý 5. května čekají Vimperk dvě slavnosti osvobození související se 70. výročím konce 2. světové války. Na akci se připravují i vimperští podnikatelé. Dopravu ve městě čekají některá omezení.

Aktualita

21.4.2015

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

U Volyňky stojí atypická odpočinková lavice

21.4.2015

U Volyňky stojí atypická odpočinková lavice

U Volyňky při cestě z parku na autobusové nádraží stojí od tohoto týdne nová odpočinková lavice atypického tvaru.

Vimperští senioři v rámci své Akademie navštívili čkyňskou synagogu

20.4.2015

Vimperští senioři v rámci své Akademie navštívili čkyňskou synagogu

Vimperská akademie seniorů pokračovala tento týden návštěvou čkyňské synagogy. Zúčastnilo se jí více než 70 důchodců. Celý šestý ročník Akademie bude slavnostně zakončen v květnu.

Rada města Vimperk jmenuje nové členy komisí

17.4.2015

Rada města Vimperk jmenuje nové členy komisí

Rada města se rozhodla jmenovat na svém pondělním zasedání nové členy komisí.

Nová informační cedule odkazuje na bohatou historii Základní školy T. G. Masaryka

17.4.2015

Nová informační cedule odkazuje na bohatou historii Základní školy T. G. Masaryka

Nová informační cedule stojí před budovou Základní školy T. G. Masaryka ve vimperském parku. Tento týden ji tam nechali nainstalovat pracovníci Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku.

Na kole okolo Vimperka aneb vaše problémy na mou hlavu

16.4.2015

Na kole okolo Vimperka aneb vaše problémy na mou hlavu

Místostarosta Vimperka Jiří Cais zve všechny na společné cyklovýlety okolím Vimperka. Při těchto vyjížďkách se budou diskutovat problémy, které zdejší lidi trápí.

Rekonstrukce trafostanic v našem městě

14.4.2015

Rekonstrukce trafostanic v našem městě

Společnost E.ON naplánovala v našem městě v květnu 2015 investiční akci v hodnotě 1,2 mil. Kč

Aktualita

13.4.2015

Disco ples

Vimperští senioři se učí ovládat počítač

13.4.2015

Vimperští senioři se učí ovládat počítač

První lekci základního kurzu ovládání počítače pro seniory uspořádalo minulý týden město Vimperk. Kapacita výukové místnosti byla naplněna. Výukový program trval od osmi do devíti hodin a bude pokračovat příští týden. Je to jeden z mnoha programů pro seniory, které pořádá město Vimperk. Ve čtvrtek je například naplánovaná další přednáška Vimperské akademie seniorů.

Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

9.4.2015

Spolek Slunečnice ve Vimperku pomáhá tělesně i mentálně postiženým

Práce s tělesně i mentálně postiženými lidmi, snaha zapojit je do normálního života – to je hlavní náplň činnosti občanského spolku Slunečnice, který od února funguje ve Vimperku.

Výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí

7.4.2015

Výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí

Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

7.4.2015

Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

Rozptylová loučka na vimperském hřbitově a nové chodníky v urnovém háji. Takové plány má město Vimperk s pietním místem posledního odpočinku.

V lesích v okolí Vimperka popadaly stovky stromů

1.4.2015

V lesích v okolí Vimperka popadaly stovky stromů

Pracovníci společnosti Městské lesy Vimperk v těchto hodinách monitorují škody, které v 1360 hektarech lesa, o které se starají, způsobil noční vítr. Špička stromu poničila plot v městském psinci, padající strom zasáhl pergolu u LDN.

březen

Zubní pohotovost duben 2015

31.3.2015

Zubní pohotovost duben 2015

Aktualita

30.3.2015

Osvobození 2015

Z Vimperka mizí staré cedule

30.3.2015

Z Vimperka mizí staré cedule

Městský úřad Vimperk začal odstraňovat cedule a reklamní tabule, které dlouhá léta hyzdí město. Starostka žádá obyvatele Vimperka, aby pomohli vytipovat další zbytečné cedule.

Přednáška pro seniory

25.3.2015

Přednáška pro seniory

Senior jako oběť trestného činu – tak se jmenuje přednáška, kterou na 30.března uspořádalo Město Vimperk společně s Probační a mediační službou Prachatice.

Prezident českého biatlonu Jiří Hamza bude podporovat biatlon ve Vimperku

25.3.2015

Prezident českého biatlonu Jiří Hamza bude podporovat biatlon ve Vimperku

Prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza navštívil toto úterý (24.3.2015) Vimperk.

Ve Vimperku začíná jarní úklid ulic a chodníků

25.3.2015

Ve Vimperku začíná jarní úklid ulic a chodníků

Město Vimperk stála zimní údržba ulic a chodníků méně, než se čekalo. Za vše může poměrně teplá zima. Ve Vimperku začíná jarní úklid. V osadách budou přistaveny kontejnery na železný, nebezpečný a objemný odpad.

Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

25.3.2015

Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

Město Vimperk na letní měsíce letošního roku naplánovalo opravu městské zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně. Jedná se o zásadnější rekonstrukci pláště objektu, zvonice se naposledy opravovala před 15 lety.

Kvalifikace mažoretek – Blatná 21. 3. 2015

24.3.2015

Kvalifikace mažoretek – Blatná 21. 3. 2015

Mažoretky Klapeto Vimperk kadetky a seniorky zahájily letošní soutěžní sezónu v Blatné. Svěřenkyně Alžběty Rückerové ( seniorky ) a Dagmar Rückerové ( kadetky ) se na kvalifikaci představily dohromady 12 krát.

V arboretu vznikne geopark pro výuku dětí

23.3.2015

V arboretu vznikne geopark pro výuku dětí

Více než půl milionu korun chce Městský úřad Vimperk investovat do arboreta (zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin), které leží nedaleko vimperského zámku. Vznikne zde geopark a učebna ve volné přírodě.

Aktualita

21.3.2015

Velikonoční řemeslné trhy

Aktualita

20.3.2015

Country bál

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo - knihovnice

20.3.2015

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo - knihovnice

V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

20.3.2015

V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

Na Základní škole Smetanova ve Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken a dveří

Město Vimperk o třicet procent snížilo nájemné u některých nebytových prostor

18.3.2015

Město Vimperk o třicet procent snížilo nájemné u některých nebytových prostor

O třicet procent nižší nájemné nabízí město Vimperk na vybrané nebytové prostory v atraktivních lokalitách v centru města. Jedná se například o místnosti v budově bývalého Domu služeb.

Město Vimperk hledá zájemce o dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu

16.3.2015

Město Vimperk hledá zájemce o dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu

Město Vimperk hledá zájemce na odkoupení dřevěného kiosku na zimním stadionu ve Vimperku.

V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

11.3.2015

V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo záměr na směnu dvou důležitých nemovitostí ve Vimperku. Případná změna by dobře posloužila všem obyvatelům Vimperka, výborná zpráva je to zejména pro sportovce.

Vlajku pro Tibet vyvěšují ve Vimperku od roku 1997

10.3.2015

Vlajku pro Tibet vyvěšují ve Vimperku od roku 1997

Na budově vimperského městského úřadu vlaje vlajka pro Tibet. Na svém včerejším jednání její vyvěšení schválili zastupitelé.

Vimperk bude opravovat základní školu a postaví nové chodníky

10.3.2015

Vimperk bude opravovat základní školu a postaví nové chodníky

Město Vimperk investuje v tomto roce téměř 78 milionů korun. Největší investiční akcí je oprava Základní školy Smetanova a dokončení úpravny vody v Brlohu.

Aktualita

8.3.2015

Maškarní karneval na ledě

Aktualita

7.3.2015

Velikonoční foukání

Aktualita

6.3.2015

Cesta zpracování vlny

Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

6.3.2015

Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

Městský úřad Vimperk se omlouvá za krátké opomenutí související se zveřejněním termínu zastupitelstva na webu města. Řádný termín konání ani platnost přijatých usnesení v žádném případě není ohrožena.

Aktualita

5.3.2015

Velikonoce na zámku

Městský úřad Vimperk varuje před podomními prodejci

5.3.2015

Městský úřad Vimperk varuje před podomními prodejci

Městská policie Vimperk řeší zvýšené množství případů podomních prodejců, kteří v těchto dnech nabízí alternativu v dodávkách elektrické energie. Podomní prodej je ve Vimperku zakázaný od roku 2013.

Aktualita

5.3.2015

Vernisáž obrazů -Vácslav Jan Černý

Uctění památky obětí střelby

4.3.2015

Uctění památky obětí střelby

Dne 05.03.2015 ve 12.00 h v souladu s dnešním rozhodnutím vlády dojde k aktivaci sirén, signál PIETA k uctění památky obětí střelby.

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

4.3.2015

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

Zveme vás na čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 09.03.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Zubní pohotovost březen 2015

1.3.2015

Zubní pohotovost březen 2015

únor

Aktualita

26.2.2015

Ivan Hlas

Aktualita

24.2.2015

Kurs kresby a malby

Aktualita

15.2.2015

Maškarní ples

Aktualita

14.2.2015

Masopust

Aktualita

13.2.2015

Ples města 2015

Aktualita

9.2.2015

Jarní Prázdniny - DDM

Aktualita

7.2.2015

Knoflíková válka

Aktualita

6.2.2015

Cesta kolem světa

Zubní pohotovost únor 2015

1.2.2015

Zubní pohotovost únor 2015

leden

Aktualita

30.1.2015

Růžičkový ples

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk pro školní rok 2015/2016

30.1.2015

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk pro školní rok 2015/2016

. Při zápisu paní učitelky sledovaly, jak si děti poradí s úkoly, které prověří jejich školní zralost a připravenost ke vstupu do základní školy. Úvodní rozhovor proběhl prostřednictvím vlastní oblíbené hračky dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla správná výslovnost hlásek v přednesené básničce či zpívané písničce, znalost barev, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a číselné řady.

Aktualita

24.1.2015

Zápis do 1. třídy - TGM

Aktualita

19.1.2015

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové - tisková zpráva

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

16.1.2015

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

Zveme vás na třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 26.01.2015 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

Setkání se starostkou

13.1.2015

Setkání se starostkou

První setkání se uskuteční dne 15.1.2015 od 18 hodin v restauraci Lotte

Předání zámku Vimperk do správy NPÚ

9.1.2015

Předání zámku Vimperk do správy NPÚ

V pátek 9. 1. 2015 ve 12.00 hod. bylo za přítomnosti médií podpisem stvrzeno předání zámku Vimperk, národní kulturní památky, do správy Národního památkového ústavu České Budějovice.

Zahájení výstavy – VN 20 let

6.1.2015

Zahájení výstavy – VN 20 let

V Městském kulturním středisku ve Vimperku byla 5. 1. 2015 zahájena výstava , která připomíná dvacetileté výročí Vimperských novin. Průvodní slovo při vernisáži měl Karel Beránek.

Ministerstvo pro místní rozvoj již rozhodlo o Územním plánu Vimperk

4.1.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj již rozhodlo o Územním plánu Vimperk

Ve čtvrtek 30.12. 2014 obdrželo město Vimperk rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, kterým ruší opatření obecné povahy, jímž byl vydán dne 29. června 2011 ÚP Vimperk.

Novoroční ohňostroj 2015

2.1.2015

Novoroční ohňostroj 2015

Dne 1. 1. 2015 od 18:00 hod. mohla široká veřejnost spatřit novoroční ohňostroj odpalovaný již tradičně z vimperského zámku

Novoroční ohňostroj

1.1.2015

Novoroční ohňostroj

Město Vimperk oznamuje, že 1. 1. 2015 od 18:00 hod. bude moci široká veřejnost spatřit „Novoroční ohňostroj“, odpalovaný již tradičně z vimperského zámku.

prosinec

Aktualita

26.12.2014

Tříkrálová sbírka 2015

Aktualita

20.12.2014

advedtní koncert - Moravská mše F dur

Zubní pohotovost leden 2015

19.12.2014

Zubní pohotovost leden 2015

Šumava hudební – naši hudební velikáni na Šumavě

12.12.2014

Šumava hudební – naši hudební velikáni na Šumavě

Šumava hudební – naši hudební velikáni na Šumavě bylo téma třetí přednášky 6. ročníku Vimperské akademie seniorů, která proběhla dne 11. prosince 2014. Průvodcem tohoto tématu byl všem dobře známý Mgr. Jan Tláskal.

Setkání na radnici

11.12.2014

Setkání na radnici

Na 10. 12. 2014 pozvala starostka města Vimperk ing. Jaroslava Martanová a místostarosta města Vimperk ing. Jiří Cais na přátelské posezení na radnici u příležitosti končícího kalendářního roku zástupce sportovních organizací působících na území města.

Aktualita

10.12.2014

Koncert Jaroslav Svěcený

Aktualita

9.12.2014

Den otevřených dveří pro dárce krve i zájemce o dárcovství

Den otevřených dveří pro dárce krve i zájemce o dárcovství

9.12.2014

Den otevřených dveří pro dárce krve i zájemce o dárcovství

Ve středu 17.12. od 8 do 16h proběhne v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice v budově polikliniky každoroční setkání pro bezpříspěvkové dárce krve i zájemce o dárcovství krve.

Aktualita

9.12.2014

Vánoční foukání

Upozornění na změnu v registru vozidel od 01.01.2015

8.12.2014

Upozornění na změnu v registru vozidel od 01.01.2015

Tisková zpráva

5.12.2014

Tisková zpráva

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě charitativního bazaru konaného dne 29. 11. 2014

Upozornění na nabídky katalogových společností

5.12.2014

Upozornění na nabídky katalogových společností

V návaznosti na stále opakující se stížnosti na nabídky katalogových společností byla na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ...

Situace v dodávkách elektrické energie – VÝSTRAHA

4.12.2014

Situace v dodávkách elektrické energie – VÝSTRAHA

V současné době dochází k námrazám a pádům stromů na silová zařízení elektrické energie na území celé Šumavy. Tímto dochází k závažným poruchám a trvalým výpadkům elektrické energie.

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

4.12.2014

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

Na středu 3. prosince pozvali starostka ing. Jaroslava Martanová a místostarosta ing. Jiří Cais na přátelské posezení zástupce kulturních a zájmových organizací působících na území města.

Rozsvícení stromu u ZŠ TGM

1.12.2014

Rozsvícení stromu u ZŠ TGM

Vánoční trhy ve Vimperku jsou minulostí

1.12.2014

Vánoční trhy ve Vimperku jsou minulostí

V sobotu 29.11. proběhly tradiční vánoční trhy v Rožmberské a Kaplířově ulici.

listopad

Společné prohlášení

28.11.2014

Společné prohlášení

Zastupitelé za SNK ED, VPM, KDU ČSL a ODS se shodli na textu „Iniciativa pro město Vimperk 2014“, kde prezentují pravidla, programové priority a investice na příští volební období 2014 – 2018.

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

28.11.2014

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 8.12.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Vánoční strom pro letošní rok je na svém místě

26.11.2014

Vánoční strom pro letošní rok je na svém místě

Aktualita

25.11.2014

Vimperský advent a vánoce 2014

Zubní pohotovost prosinec 2014

21.11.2014

Zubní pohotovost prosinec 2014

Aktualita

21.11.2014

Česko zpívá koledy

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2014

18.11.2014

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2014

Na konci kalendářního roku 2014 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku.

Vzpomínkový akt u příležitosti mezinárodního dne veteránů světových válek

11.11.2014

Vzpomínkový akt u příležitosti mezinárodního dne veteránů světových válek

U příležitosti 96. výročí vyhlášení ukončení první světové války si Město Vimperk připomnělo 11. listopadu 2014 Mezinárodní den veteránů světových válek.

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu

11.11.2014

Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu

Aktualita

6.11.2014

diskotéka

Nově zvolené vedení města

6.11.2014

Nově zvolené vedení města

starostka Ing. Jaroslava Martanová, místostarosta Ing. Jiří Cais

Informace k dění kolem ÚP Vimperk

3.11.2014

Informace k dění kolem ÚP Vimperk

Ohledně vimperského územního plánu bylo v poslední době vyřčeno a napsáno mnohé. Je velmi složité veřejnosti jednoduše a srozumitelně popsat a vysvětlit všechny legislativní procesy a postupy, které se k jednotlivým úkonům ve vztahu k ÚP vážou, přesto, nebo právě proto, se pokusím zásadní věci objasnit.

říjen

Rezervace stánkového místa pro Vánoční trhy

29.10.2014

Rezervace stánkového místa pro Vánoční trhy

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vimperk,

29.10.2014

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vimperk,

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční ve čtvrtek 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále Městského kulturního střediska Vimperk.

Aktualita

27.10.2014

ČHMÚ vydává vše o „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“

Tisková zpráva

27.10.2014

Tisková zpráva

SNK ED vedla povolební vyjednávání se všemi uskupeními, která uspěla v komunálních volbách ve Vimperku. Výsledkem těchto jednání je návrh na obsazení rady města.

Redakční rada Vimperských novin

22.10.2014

Redakční rada Vimperských novin

Vzhledem k nepřítomnosti pracovníka pověřeného příjmem inzerce a příspěvků do Vimperských novin v pondělí 27. 10. 2014, prosíme o doručení příspěvků a inzerce do pátku 24. 10. 2014.

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

22.10.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci říjnu

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o Územním plánu města Vimperk

20.10.2014

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o Územním plánu města Vimperk

Město Vimperk obdrželo v pátek 17.10.2014 v odpoledních hodinách rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, v kterém je uvedeno, že ruší opatření obecné povahy, jímž byl dne 29.6.2011 vydán ÚP Vimperk.

Rodopis - koníček na celý život

16.10.2014

Rodopis - koníček na celý život

Rodopis - koníček na celý život byl název přednášky, kterou byl zahájen 6. ročník Vimperské akademie seniorů (VAS). Přednášky se ujala paní Helena Voldánová.

Předání opravené cesty na hřbitově městu Vimperk

16.10.2014

Předání opravené cesty na hřbitově městu Vimperk

Dne 16.10.2014 v 10:00 hodin byla městu Vimperk předána do užívání opravená cesta na hřbitově.

Pozvánka na otevření a předání nové cesty na hřbitově

15.10.2014

Pozvánka na otevření a předání nové cesty na hřbitově

Informace k II. kolu voleb do Senátu Parlamentu ČR

14.10.2014

Informace k II. kolu voleb do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Aktualita

12.10.2014

Po stopách Zlaté stezky

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstev obcí 2014 - Vimpersko

11.10.2014

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstev obcí 2014 - Vimpersko

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných 10.-11.10.2014, spadající pod správní obvod Vimperka.

POSLEDNÍ LETOŠNÍ AUTOBUS PRO DÁRCE KRVE VYJÍŽDÍ 4. LISTOPADU

10.10.2014

POSLEDNÍ LETOŠNÍ AUTOBUS PRO DÁRCE KRVE VYJÍŽDÍ 4. LISTOPADU

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice za podpory Jihočeského kraje zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB a.s. svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Vimperska.

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva města Vimperk 2014

10.10.2014

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva města Vimperk 2014

Výsledky podle stran (počet získaných mandátů); Seznam zvolených zastupitelů

Malování v parku 4. 10. 2014

8.10.2014

Malování v parku 4. 10. 2014

V sobotu 4. října 2014 - na Mezinárodní den zvířat - pořádalo Občanské sdružení Stanislavy Chumanové "Malování v parku" pro děti. Akce proběhla v nedávno naším sdružením zbudovaném Parku nad pekárnou.

Zubní pohotovost říjen 2014

7.10.2014

Zubní pohotovost říjen 2014

září

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

29.9.2014

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Aktualita

29.9.2014

Hřbitovy zaniklého pohraničí

Aktualita

29.9.2014

Malování v parku

ZS Vimperk - program na měsíc říjen 2014

29.9.2014

ZS Vimperk - program na měsíc říjen 2014

Aktualita

29.9.2014

Sportovní hry seniorů

Upozornění občanům - bezproudí

25.9.2014

Upozornění občanům - bezproudí

V měsíci září a říjnu 2014 budou v našem městě probíhat periodické revize silových elektrických zařízení společností E-ON ČR a.s.. Pro veškerou veřejnost to znamená častá bezproudí v různých lokalitách města.

Výluka na železniční trati Strakonice - Volary

24.9.2014

Výluka na železniční trati Strakonice - Volary

V období od 6. října do 30.října proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 198 v různých úsecích. Z tohoto důvodu budou všechny vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Farmářské trhy letos naposledy

22.9.2014

Farmářské trhy letos naposledy

Poslední letošní farmářské trhy se konaly v sobotu 20. září v Rožmberské ulici. K poslechu hrála kapela Brnky boys z Vimperka.

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

22.9.2014

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci září

Vimperská akademie seniorů – pátá přednáška

19.9.2014

Zápis do 6. ročníku Vimperské akademie seniorů

Zápis do tohoto ročníku se bude konat dne 18. září 2014 od 10:00 do 11:00 hod. v předsálí Městského kulturního střediska.

Reakce na článek o dětském centru Šumavous

11.9.2014

Reakce na článek o dětském centru Šumavous

Petice - Řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

11.9.2014

Petice - Řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

Hraničářská ulice s ulicí Pod Homolkou slouží svým obyvatelům i veřejnosti

10.9.2014

Hraničářská ulice s ulicí Pod Homolkou slouží svým obyvatelům i veřejnosti

Podrobnější informace o celé rekonstrukci těchto ulic budou zveřejněny po dokončení III. etapy oprav v této lokalitě.

Aktualita

9.9.2014

Benefiční běh

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

4.9.2014

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

Zasedání zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 8.09.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Aktualita

3.9.2014

Nový studijní obor Univerzity třetího věku

Autobusová doprava sídliště Míru, k nemocnici a Rhode&Schwarz

2.9.2014

Autobusová doprava na sídliště Míru, k nemocnici a Rohde&Schwarz

Od 1. září jezdí v pracovní dny autobusová doprava několikrát denně na sídliště Míru, k nemocnici a Rohde&Schwarz.

Zubní pohotovost září 2014

1.9.2014

Zubní pohotovost září 2014

srpen

VIMPERSKÝ FRŇÁK

31.8.2014

VIMPERSKÝ FRŇÁK

Aktualita

29.8.2014

Vimperská zámecká slavnost

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové - tisková zpráva

29.8.2014

Předání PARKU NAD PEKÁRNOU Občanským sdružením Stanislavy Chumanové veřejnosti dne 28. 8. 2014

Počasí nám ve čtvrtek přálo, a tak byl park v 16 hodin zaplněný opravdu hodně - což je ostatně vidět i z fotografií.

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové - tisková zpráva

28.8.2014

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové vybudovalo a věnuje obyvatelům Vimperka nový park

Na vimperském sídlišti chyběl prostor, kde by maminky a jejich děti mohly společně trávit volný čas. Když Občanské sdružení Stanislavy Chumanové zvažovalo, jaký projekt v roce 2014 uskuteční, ukázalo se, že na sídlišti v ulici Mírová je nad místní pekárnou zanedbané asfaltové hřiště

Podzimní volby 2014

26.8.2014

Podzimní volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

22.8.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu

Letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 2014

21.8.2014

Letní tábor pro děti

Ve dnech 10.08. – 17.08.2014 se uskutečnil v Nové Peci již devátý ročník tábora pro děti. Letos se tábora zúčastnilo 23 dětí.

Srpnové farmářské trhy se nekonají

13.8.2014

Srpnové farmářské trhy se nekonají

V červenci byla na farmářských trzích rekordní nabídka 22 trhovců. Po opětovném oslovení těchto trhovců jsme obdrželi informace, kdy převážná část trhovců je na dovolené nebo na jiných jednorázových akcích, a proto se nemohou zúčastnit trhů ve Vimperku v srpnový termín

Aktualita

13.8.2014

Divadelní představení - Tlusté prase

Aktualita

13.8.2014

O červené Karkulce

Aktualita

12.8.2014

Otevření parku nad Pekárnou

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - Nákladní automobil, sklápěcí MULTICAR M 2510

12.8.2014

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - Nákladní automobil, sklápěcí MULTICAR M 2510

Přestaňte kouřit, pojďte topit!

12.8.2014

Poslední šance na podání žádosti o dotaci na změnu vytápění

Termín pro podání žádostí do programu "Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk" končí 30.září 2014

Využití grantů Jihočeského kraje

1.8.2014

Využití grantů Jihočeského kraje

Kalendář "Vimperk 2015"

1.8.2014

Kalendář "Vimperk 2015"

V Turistickém informačním středisku Vimperk můžete již nyní zakoupit nový nástěnný kalendář „Vimperk 2015“, a to za cenu 65 Kč.

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2014

1.8.2014

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2014

Ve dnech 3. - 15. září 2014 bude probíhat letecké cvičení armád ČR a NATO.

červenec

Po 22 letech se mění ředitelka

28.7.2014

Po 22 letech se mění ředitelka

Ve funkci ředitelky mateřské školy v Klostermannově ulici končí paní Ludmila Pešková.

Aktualita

25.7.2014

Druhý Mezinárodní sklářský workshop probíhá

Přijměte pozvání na právě probíhající workshop na téma "Dialog skla a kovu". Přijít můžete od 23. do 27. července.

Vimperský kašpárek 2014

23.7.2014

Vimperský kašpárek 2014

Vimperské farmářské trhy

21.7.2014

Farmářské trhy opět v Rožmberské

Třetí letošní farmářské trhy se konaly v sobotu 19.7. opět v Rožmberské ulici.

Aktualita

16.7.2014

Wabi Daněk

Vimperské farmářské trhy

15.7.2014

Vimperské farmářské trhy

Třetí ročník Vimperských farmářských trhů pokračuje v sobotu 19. července. Místem konání je opět Rožmberská ulice v centru města.

Aktualita

15.7.2014

Druhý mezinárodní sklářský workshop

Aktualita

14.7.2014

Lety vrtulníkem

Setkání dřevosochařů zahájeno

7.7.2014

Setkání dřevosochařů zahájeno

Od pondělí 7. 7. 2014 do pátku 11. 7. 2014 Vás v městském parku ve Vimperku přivítají dřevosochaři Radek, Tomáš, Milan a Václav.

červen

Aktualita

30.6.2014

Červen patří dětem

Aktualita

29.6.2014

Vimperský Kašpárek 2014

Aktualita

28.6.2014

Sejdeme se na Rynku

Aktualita

25.6.2014

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ DEN

Farmářské trhy opět v Rožmberské

23.6.2014

Farmářské trhy opět v Rožmberské

Druhé letošní farmářské trhy se konaly opět v Rožmberské ulici. K poslechu hrála kapela Brnky boys z Vimperka, která trhům dodala tu pravou atmosféru.

Aktualita

21.6.2014

Keltský slunovrat na Vodníku

Zubní pohotovost červenec 2014

18.6.2014

Zubní pohotovost červenec 2014

Aktualita

11.6.2014

Obnova drobných kamenných památek vimperska

Aktualita

11.6.2014

Areál vodních sportů Vimperk

V roce 2013 obdrželo město Vimperk rozhodnutí o přidělení dotace z ROP Jihozápad na realizaci I.etapy výstavby areálu vodních sportů Vimperk. Přidělená dotace umožní vybudování venkovního bazénu s nezbytným technologickým zázemím a prvky.

Pozvánka na třicáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

9.6.2014

Pozvánka na třicáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zubní pohotovost červen 2014

3.6.2014

Zubní pohotovost červen 2014

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí – vodoprávní úřad

2.6.2014

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru životního prostředí – vodoprávní úřad

Aktualita

1.6.2014

Vimperská pouť

květen

Aktualita

25.5.2014

Vimperk se opět chystá přivítat mažoretky

V letošním roce již po jedenácté se do Vimperku sjedou skupiny mažoretek, aby porovnaly své dovednosti v disciplínách „Defilé“ a „Pódiová choreografie“.

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

20.5.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci květnu

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - vozidel

19.5.2014

Město Vimperk vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na odkoupení nepotřebného majetku - vozidel

Aktualita

18.5.2014

Fullmoon meeting

Aktualita

17.5.2014

Setkání zaměstnanců

Uctění památky obětí 2. světové války

16.5.2014

Uctění památky obětí 2. světové války

Město Vimperk si dne 7. 5. 2014 v 15:00 hodin připomnělo před pamětní deskou na malém náměstí U Jelena 69. výročí konce 2. světové války.

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství

16.5.2014

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - referent v přestupkové agendě na odboru dopravy a silničního hospodářství

Město Vimperk vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365

13.5.2014

Město Vimperk vyhlašuje konkurz na funkci ředitele/ky Mateřské školy Vimperk, Klostermannova 365

Lampiónový průvod a slet čarodělnic na Vodníku

11.5.2014

Lampiónový průvod a slet čarodělnic na Vodníku

30. dubna se konal lampiónový průvod a slet čarodělnic na Vodníku

Aktualita

7.5.2014

69. výroží osvobození města

Redakční rada Vimperských novin

5.5.2014

Redakční rada Vimperských novin

V květnovém vydání Vimperských novin byl chybně uveden termín zastupitelstva města Vimperk. Příští zasedání zastupitelstva proběhne dne 16. června 2014 od 15:30 hod.

Aktualita

1.5.2014

Výstava - Jaroslav Šafr

Aktualita

1.5.2014

Rekonstrukce místní komunikace Vimperk, ulice Pod Homolkou

duben

Zubní pohotovost květen 2014

30.4.2014

Zubní pohotovost květen 2014

Uctění památky obětí 2. světové války

28.4.2014

Uctění památky obětí 2. světové války

Město Vimperk si dne 7. 5. 2014 v 15:00 hodin připomene před pamětní deskou na malém náměstí U Jelena 69. výročí konce 2. světové války. Doprovodný program zajistí vimperská dechovka a mažoretky.

Discoples v Hotelu Zlatá Hvězda

28.4.2014

Discoples v Hotelu Zlatá Hvězda

V pátek 25. dubna 2014 proběhla tradiční akce našeho občanského sdružení - Discoples. Akci jsme věnovali vzpomínce na naši kamarádku a starostku Vimperka, Stáňu Chumanovou.

Aktualita

25.4.2014

Disco ples

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

23.4.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci dubnu

Aktualita

23.4.2014

Podoby sonetů, podoby lásky

Volby do Evropského parlamentu 2014

22.4.2014

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014. V pátek 23. května 2014 se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Aktualita

20.4.2014

velikonoční hody na zámku

Aktualita

20.4.2014

Velikonoce na zámku

Rozjímání nad Janovými pašiemi

11.4.2014

Rozjímání nad Janovými pašiemi

Pozvánka na třicáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

7.4.2014

Pozvánka na třicáté třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 7.04.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Aktualita

5.4.2014

Tisková zpráva Občanského sdružení Stanislavy Chumanové.

Stanovisko rady města k obvinění Městského úřadu Vimperk z korupce

3.4.2014

Stanovisko rady města k obvinění Městského úřadu Vimperk z korupce

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR

2.4.2014

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR

březen

Zubní pohotovost -duben

31.3.2014

Zubní pohotovost -duben

Aktualita

29.3.2014

Charitativní koncert dechového orchestru ZUŠ

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva

28.3.2014

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva

Zvukový záznam je zveřejňován na webových stránkách města nejdéle do 15 dnů od skončení zasedání zastupitelstva města po dobu nejméně 6 měsíců.

Pozvánka na třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

24.3.2014

Pozvánka na třicáté druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk, se uskuteční v pondělí 24.03.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Aktualita

20.3.2014

Nikola a Adam Langerovi:Peru

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

18.3.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci březnu

Aktualita

13.3.2014

Monology

Omluva dárcům krve

11.3.2014

Omluva dárcům krve

Vážení dárci krve, prosím, přijměte omluvu za komplikace, které Vám byly způsobeny dne 10.3.2014.

Aktualita

8.3.2014

1. Ročník turnaje veteránů

Park nad pekárnou má již reálnou podobu

6.3.2014

Park nad pekárnou má již reálnou podobu

Obyvatelé byli seznámeni již s finální podobou Parku, ve které jsou promítnuty jejich připomínky a požadavky. Projekt a návrh Parku, který si mohl každý odnést, se obyvatelům líbil.

Zubní pohotovost -Březen

1.3.2014

Zubní pohotovost -Březen

Aktualita

1.3.2014

Masopust

Aktualita

1.3.2014

Maškarní karneval na ledě

únor

Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

28.2.2014

Pomožte vyhrát „Evropu“ dubu z Čech

Vísku, osadu Obce Višňová u Frýdlantu v Čechách v Libereckém kraji postihla v roce 2010 ničivá povodeň. Z 65 domů jich bylo 42 pod vodou, stržen byl silniční most nad řekou Smědá, vytrhána byla komunikace, zbořen jeden hrázděný dům. Zkáza mohla být ale daleko větší nebýt dubu ...

Místní bezdomovec si ustlal u brány hasičů

27.2.2014

Místní bezdomovec si ustlal u brány hasičů

Městskou policii požádali o pomoc

Hlasujte pro Rásníčkovo hřiště

24.2.2014

Hlasujte pro Rásníčkovo hřiště

O tom, kde hřiště vyrostou, rozhodne veřejnost v hlasování od 3. do 28. února 2014. Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek, facebooku nebo SMS.

Aktualita

19.2.2014

Maškarní s klauny

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

18.2.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci únoru

Setkání s občany

14.2.2014

Setkání s občany

na téma: Využití bývalé hospody v Hrabicích

Poplatek ze psů

12.2.2014

Poplatek ze psů

Poplatníkem poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města.

Aktualita

12.2.2014

Přesdnáška - I. světová válka, legie, okupace

Aktualita

12.2.2014

Masopustní Hody

Aktualita

11.2.2014

11. 2. 2014 - Evropský den linky tísňového volání 112

Městské koupaliště ve Vimperku

6.2.2014

Městské koupaliště ve Vimperku

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

6.2.2014

Park pod pekárnou dostává reálnou podobu

Dne 5. 2. 2014 se sešli zástupci OS Stanislavy Chumanové, Města Vimperk a příslušných odborů s obyvateli sídliště, aby se společně domluvili na budoucí podobě parku. Přítomen byl i projektant, který požadavky obyvatelů zapracuje do projektové dokumentace.

Program Zimního stadionu Vimperk - únor 2014

1.2.2014

Program Zimního stadionu Vimperk - únor 2014

leden

Edita Adlerová

30.1.2014

Edita Adlerová

Prázdninová diskotéka

30.1.2014

Prázdninová diskotéka

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

30.1.2014

Pozvánka na Zastupitelstvo města Vimperk

Zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 03.02.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk.

Dobytí severního pólu

25.1.2014

Dobytí severního pólu

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové - tisková zpráva

22.1.2014

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové - tisková zpráva

Vážení a milí spoluobčané, s počínajícím novým rokem bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak Občanské sdružení Stanislavy Chumanové naložilo s finančními prostředky během minulého roku i jaké jsou naše plány pro rok 2014.

Soutěž Parádní web

22.1.2014

Soutěž Parádní web

Dne 21.1.2014 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků soutěže Parádní web. Do této soutěže jsme přitom byli vybráni komisí, která hodnotila weby obcí.

Aktualita

20.1.2014

Svobodní Zednáři v Čechách a na Šumavě

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

20.1.2014

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci lednu

4. přednáška 5. ročníku VAS - zvonařství

17.1.2014

4. přednáška 5. ročníku VAS - zvonařství

Ve čtvrtek 16. ledna 2014 proběhla čtvrtá přednáška 5. ročníku Vimperské akademie seniorů a tématu „Historie zvonařství a tóny zvonů“ se ujal odborník na slovo vzatý pan Petr Rudolf Manoušek.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014-2015 - Základní škola Smetanova

17.1.2014

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2014-2015 - Základní škola Smetanova

Sbírka “Zvon pro Vimperk“

9.1.2014

Sbírka “Zvon pro Vimperk“

Novoroční ohňostroj 2014

2.1.2014

Novoroční ohňostroj 2014

Dne 1.1. 2014 od 18:00 hod. mohla široká veřejnost spatřit novoroční ohňostroj odpalovaný již tradičně z vimperského zámku.

Zubní pohotovost

2.1.2014

Zubní pohotovost - Leden 2014

Informace o výběrovém řízení na asistenty prevence kriminality

2.1.2014

Informace o výběrovém řízení na asistenty prevence kriminality

prosinec

Zrušení akustické zkoušky sirén dne 1. 1. 2014

18.12.2013

Zrušení akustické zkoušky sirén dne 1. 1. 2014

Novoroční ohňostroj

11.12.2013

Novoroční ohňostroj

Třetí bazar se povedl

6.12.2013

Třetí bazar se povedl

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

4.12.2013

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

MĚSTA OSLAVILA PRVNÍ DEKÁDU PARTNERSTVÍ

4.12.2013

MĚSTA OSLAVILA PRVNÍ DEKÁDU PARTNERSTVÍ

Za účasti představitelů samospráv Vimperka a Freyungu i kulturních a společenských spolků či institucí obou měst

Omezení provozu Úřadu práce ČR

4.12.2013

Omezení provozu Úřadu práce ČR

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk".

2.12.2013

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk".

Vánoční prázdniny a školní docházka

2.12.2013

Vánoční prázdniny a školní docházka

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2013

1.12.2013

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2013

listopad

Zubní pohotovost srpen 2014

30.11.2013

Zubní pohotovost srpen 2014

Zubní pohotovost - Únor 2014

30.11.2013

Zubní pohotovost - Únor 2014

ADVENT VE VIMPERKU OHLÁSIL NOVÝ ZVON

30.11.2013

ADVENT VE VIMPERKU OHLÁSIL NOVÝ ZVON

Trhy v Rožmberské ulici i v sále kulturního střediska, zvonkový průvod, vánoční strom, ale i anděl a hlas zvonu.

Zubní pohotovost - prosinec 2013

27.11.2013

Zubní pohotovost - prosinec 2013

INOCENC JE VE ZVONICI

27.11.2013

INOCENC JE VE ZVONICI

Ve čtvrtek dopoledne byl nový vimperský zvon vyzdvižen do věže. Poprvé se pak rozezní v sobotu 30. listopadu.

Aktualita

26.11.2013

PŘIVÍTEJME VÁNOCE VE VIMPERKU

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – listopad 2013

26.11.2013

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – listopad 2013

Vimperský vánoční strom je na svém místě

26.11.2013

Vimperský vánoční strom je na svém místě

Dne 26.11. v dopoledních hodinách přivezly a instalovaly Městské lesy Vimperk vánoční strom.

Program Zimního stadionu prosinec 2013

25.11.2013

Program Zimního stadionu prosinec 2013

Biskup Pavel Posád vysvětil nový zvon

23.11.2013

Biskup Pavel Posád vysvětil nový zvon

V neděli 24. listopadu, během bohoslužby, která zakončila letošní liturgický rok i Rok víry vyhlášený papežem Benediktem XIV. Požehnal světící biskup Pavel Posád zvon Inocenc

ZVON INOCENC JE VE VIMPERKU

21.11.2013

ZVON INOCENC JE VE VIMPERKU

V pátek pár minut po deváté hodině přivezl bez jednoho kilogramu devět metrických centů vážící zvon zvonař Rudolf Manoušek a po krátké manipulaci za použití těžké techniky, byl umístěn před ambon ve farním kostele.

Pozvání na další putování vimperského zvonu

20.11.2013

Pozvání na další putování vimperského zvonu

V pátek 22. listopadu mezi 9 a 10 hodinou dopoledne by měl dorazit vimperský zvon Inocenc do svého domovského města. Zvon přiveze zvonař pan Manoušek a bude umístěn do kostela na náměstí.

LISTOPADOVÁ AKADEMIE NA VLNĚ STARÝCH ČASŮ

19.11.2013

LISTOPADOVÁ AKADEMIE NA VLNĚ STARÝCH ČASŮ

Listopadová vimperská akademie seniorů byla pozváním do minulosti Vimperka a to prostřednictvím projekce starých fotografií s komentářem Romana Hajníka.

Setkání sportovních spolků

19.11.2013

Setkání sportovních spolků

Byl Vimperk první?

18.11.2013

Byl Vimperk první?

Vimperk a počátky knihtisku v Čechách - přednáška s besedou.

Městský rozhlas

12.11.2013

Městský rozhlas

V současné době probíhá zkušební provoz, zaškolování a seznamování s obsluhou projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk".

VZPOMÍNKOVÝ AKT U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE VETERÁNŮ SVĚTOVÝCH VÁLEK

10.11.2013

VZPOMÍNKOVÝ AKT U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE VETERÁNŮ SVĚTOVÝCH VÁLEK

U příležitosti 95. výročí vyhlášení ukončení první světové války si Město Vimperk připomnělo 11. listopadu 2013 Mezinárodní den veteránů světových válek.

Hotel Vltava má nový způsob svého využití

7.11.2013

Hotel Vltava má nový způsob svého využití

Česká pošta s.p., pobočka Vimperk - změna hodin pro veřejnost

7.11.2013

Česká pošta s.p., pobočka Vimperk - změna hodin pro veřejnost

Město Vimperk zřídilo profil na sociální síti Facebook

6.11.2013

Město Vimperk zřídilo profil na sociální síti Facebook

Pokud chcete sledovat aktuální dění ve městě přes tuto sociální síť, staňte se fanouškem naší stránky.

Aktualita

4.11.2013

Advent ve Vimperku 2013

říjen

Inocenc

31.10.2013

Odlévání zvonu Inocenc

V pátek, na svátech Všech svatých, se krátce po čtrnácté hodině v holanském Astenu uskutečnilo lití téměř tunového zvonu Inocenc, určeného pro vimperskou zvonici.

Uzavření Turistického informačního centra - 31.10.2013

29.10.2013

Uzavření Turistického informačního centra - 31.10.2013

Zubní pohotovost - listopad 2013

29.10.2013

Zubní pohotovost - listopad 2013

Program zimního stadionu listopad 2013

28.10.2013

Program zimního stadionu listopad 2013

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

22.10.2013

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

Pivo Inocenc pro žehnání vimperského zvonu Inocenc

18.10.2013

Pivo Inocenc pro žehnání vimperského zvonu Inocenc

Ve Vimperku bude v neděli 24.11.2013 v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody žehnáno novému vimperskému zvonu Inocenc. A čím lepším než pro tuto příležitost speciálně uvařeným pivem

Vimperk získal ocenění veřejného průzkumu Město pro byznys 2013

17.10.2013

Vimperk získal ocenění veřejného průzkumu Město pro byznys 2013

V pondělí 14. října v prostorách hotelu Paříž v Praze převzal starosta města Vimperk ocenění za prvenství v celostátním testu elektronické komunikace s úřady v rámci výzkumu Město pro byznys 2013.

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ ZAČALA

15.10.2013

VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ ZAČALA

Známý šumavský fotograf Vladimír Hošek otevřel ve čtvrtek dopoledne  cestopisnou přednáškou  již pátý ročník vimperské akademie seniorů.

září

Vimperk obdivoval vzácné knihy

30.9.2013

Vimperk obdivoval vzácné knihy

Po 530 letech se ve Vimperku sešly dvě vzácné a v tomto městě vytištěné knihy. Albertus Magnus: Summa de Eucharistiae Sacramento přivezený z českobudějovické vědecké knihovny doplnil exponát stejné knihy ze sbírek zdejšího muzea.

Zubní pohotovost - říjen 2013

25.9.2013

Zubní pohotovost - říjen 2013

Vimperské farmářské trhy letos naposledy

21.9.2013

Vimperské farmářské trhy letos naposledy

Dne 21.9.2013 se ve Vimperku v Rožmberské ulici uskutečnily poslední letošní farmářské trhy.

Festival NaturVision slavnostně zakončen

20.9.2013

Festival NaturVision 2013 je minulostí

V pátek 20. září 2013 byl galavečerem zakončen již 12. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.

Všímavost obyvatel se vyplatí

17.9.2013

Všímavost obyvatel se vyplatí

Za paraple pro paraple

16.9.2013

Za paraple pro paraple

VZP otevře novou úřadovnu ve Vimperku

16.9.2013

VZP otevře novou úřadovnu ve Vimperku

Poslední původní historický majetek města Vimperk se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví.

12.9.2013

Poslední původní historický majetek města Vimperk se téměř po 60 letech vrací zpět do jeho vlastnictví.

Vimperské farmářské trhy

12.9.2013

Vimperské farmářské trhy

Druhý ročník Vimperských farmářských trhů bude zakončen v sobotu 21.9. Tři farmářské trhy má Vimperk za sebou a s nimi i odpověď na otázku, jak se osvědčí jejich přestěhování ze zámku do Rožmberské ulice v centru města. Změnu si jak kupující, tak prodejci pochvalují.

Jakou kulturu ve Vimperku postrádáte?

9.9.2013

Jakou kulturu ve Vimperku postrádáte?

Vyzýváme všechny, kterým není kultura lhostejná, aby přispěli svou trochou do mlýna a poskytli nám své nápady a náměty na možné zlepšení nebo oživení kulturní nabídky.

Volby do poslanecké sněmovny 2013 - Voličský průkaz

9.9.2013

Volby do poslanecké sněmovny 2013 - Voličský průkaz

Nové skutečnosti k pronájmu hotelu Vltava

8.9.2013

Nové skutečnosti k pronájmu hotelu Vltava

Vedení města obdrželo dne 7. 9. 2013 dopis od René Sčirana, jednatele společnosti Czech Ordinem RAS, s.r.o.,

Prohlášení vedení města Vimperk k současnému stavu hotelu Vltava

6.9.2013

Prohlášení vedení města Vimperk k současnému stavu hotelu Vltava

Vedení města na základě setkání z občany dne 5.9.2013 se rozhodlo zveřejnit prohlášení, které může každý občan města podepsat do 15.9.2013.

Program Zimního stadionu září 2013

6.9.2013

Program Zimního stadionu září 2013

Aktualita

6.9.2013

Miroslav Procházka

V nočních hodinách 5. září odešel dlouholetý strážník naší městské policie, pan Miroslav Procházka. Čest jeho památce! Poslední rozloučení se koná 12.09.2013 v 10,00 hod v kapli na urnovém háji.

Pozvánky na akce muzea v září

3.9.2013

Pozvánky na akce muzea v září

Pozvánky na akce muzea při správě NP a CHKO Šumava Zámek Vimperk.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

3.9.2013

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu

Vítání prvňáčků

2.9.2013

Vítání prvňáčků

Zástupci radnice dnes přivítali na základních školách 92 nových vimperských prvňáčků. Do ZŠ Smetanova nastupuje k základnímu vzdělávání 45 dětí a ZŚ TGM bude navštěvovat 47 prvňáčků.

srpen

Jednání o využití hotelu Vltava

30.8.2013

Prohlášení starosty a místostarostky města Vimperk k veřejnému shromáždění, které se bude konat dne 5. září 2013 v Městském kulturním středisku ve Vimperku

Vážení spoluobčané města Vimperk, téma týkající se pronájmu hotelu Vltava a jeho budoucího využití vyvolalo v nás všech velké znepokojení. K velkému údivu jsme si dne 29.8. 2013 přečetli na výlohách obchodů a na plakátovacích plochách Výzvu na vyjádření svého názoru na veřejném zasedání...

Jednání o využití hotelu Vltava

29.8.2013

Informace vedení města Vimperk o situaci ve věci pronájmu a budoucího využití hotelu Vltava

V pátek 30. 8. dopoledne proběhlo za účasti starosty Bohumila Petráška a místostarostky Jaroslavy Martanové jednání s panem Ing. Ivanem Bublíkem, vlastníkem hotelu Vltava.

SETKÁNÍ S OBČANY VE VĚCI "VLTAVA"

28.8.2013

SETKÁNÍ S OBČANY VE VĚCI "VLTAVA"

Město Vimperk zve občany na setkání s představiteli města ve věci informace o záměru využití hotelu Vltava, které se koná ve čtvrtek 5. Září 2013 od 17.00 hodin

Zubní pohotovost - září 2013

26.8.2013

Zubní pohotovost - září 2013

Slavnosti o posledním srpnovém víkendu potěšily

24.8.2013

Slavnosti o posledním srpnovém víkendu potěšily

Vše vypuklo již odpoledne, kdy 23. srpna si mažoretky Prémium za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Vimperk připomněly 5. výročí svého vzniku.

VIMPERSKÝ FRŇÁK PŘESUNUT DO SÁLU MěKS

24.8.2013

VIMPERSKÝ FRŇÁK PŘESUNUT DO SÁLU MěKS

Z důvodu nepřízně počasí je divadelní přehlídka Vimperský Frňák přesunuta do sálu MěKS Vimperk

Vimperk v zrcadle času

23.8.2013

Vimperk v zrcadle času

U příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Vimperku připravil Mgr. Roman Hajník, vimperský rodák a profesor místního gymnázia, reprezentativní knihu obsahující více než 200 fotografií zachycujících vimperskou historii.

Workshop občanského sdružení INFO-DRÁČEK - „Peníze z drog nechci!“

21.8.2013

Workshop občanského sdružení INFO-DRÁČEK - „Peníze z drog nechci!“

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu

20.8.2013

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" – 20.8.2013

20.8.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk" – 20.8.2013

Český červený kříž Prachatice - Průvodní dopis, Plán odběru krve

20.8.2013

Český červený kříž Prachatice - Průvodní dopis, Plán odběru krve

Letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 2013

19.8.2013

Letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 2013

Ve dnech 11.08. - 18.08.2013 se uskutečnil v Nové Peci již sedmý ročník tábora pro děti s patologickými jevy. Letos se tábora zúčastnilo 31 dětí.

FARMÁŘI PO TŘETÍ

15.8.2013

FARMÁŘI PO TŘETÍ

Již po třetí v letošním roce rozprostřeli po Rožmberské ulici trhovci své zboží a nakoupit zde bylo možno jak zeleninu a ovoce, tak například ryby

Vimperská akademie seniorů vstupuje do svého 5. ročníku

7.8.2013

Vimperská akademie seniorů vstupuje do svého 5. ročníku

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

5.8.2013

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rekord padl

3.8.2013

Rekord padl

V rámci Bitvy na Winterbergu, kterou pod hlavičkou města Vimperka připravila skupina Artego, se odehrál úspěšný pokus o překonání rekordu v počtu lidí plivajících oheň na jednom místě.

Odprodej nepotřebného majetku Městské knihovny Vimperk

2.8.2013

Odprodej nepotřebného majetku Městské knihovny Vimperk

Město Vimperk nabízí za levné ceny odprodej nepotřebného použitého majetku v dobrém stavu bývalé Městské knihovny Vimperk.

Bitva na Winterbergu

1.8.2013

Bitva na Winterbergu

Třetí ročník velké Bitvy na Wintembergu, které se účastnilo na stovku rytířů z Čech, Slovenska či Polska, je po sobotě minulostí.

červenec

Studentský fotografický workshop NaturVision 2013

29.7.2013

Studentský fotografický workshop NaturVision 2013

Ve dnech 26. – 28. července 2013 se na Kvildě uskutečnil další ročník Studentského fotografického workshopu, který je každoročně doprovodnou akcí filmového festivalu NaturVision.

SAVORE ROMA

27.7.2013

SAVORE ROMA

Jde to i jinak. To alespoň ukázal romský den, který pod názvem Savore Roma na sobotu 27. července 2013

Rozhodnutí hejtmana č. 3/2013 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

26.7.2013

Rozhodnutí hejtmana č. 3/2013 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Výročí Mažoretek Premium

26.7.2013

Výročí Mažoretek Premium

Přijďte strávit odpoledne 23.8. při oslavě výročí 5 let Mažoretek Premium Vimperk.

Bitva na Winterbergu

26.7.2013

Bitva na Winterbergu

Dovolujeme si srdečně pozvat všechny milovníky historie, historických slavností a dobových kostýmů, dále pak zveme všechny přátele šermu, divadla a ohně na tuto nevšední událost!

Problematika provozu koupaliště

23.7.2013

Problematika provozu koupaliště

JEDEN DEN NA LETNÍM TÁBOŘE S VIMPERSKÝM DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉ PECI

23.7.2013

JEDEN DEN NA LETNÍM TÁBOŘE S VIMPERSKÝM DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉ PECI

Celotáborová hra přenesla děti do manéže cirkusu, v žádném správném cirkuse nesmí chybět akrobatické dovednosti a tak heslem dne bylo: tak ukažte, co kdo umí…………

Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

22.7.2013

Prodej budovy bývalé knihovny v Nádražní ulici ve Vimperku

Zubní pohotovost - srpen 2013

22.7.2013

Zubní pohotovost - srpen 2013

Farmářské trhy opět v Rožmberské

20.7.2013

Farmářské trhy opět v Rožmberské

Druhé letošní farmářské trhy se konaly opět v Rožmberské ulici.

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – ČERVEN

17.7.2013

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – ČERVEN

Fotogalerie:

16.7.2013

Fotogalerie:

Areál zdraví park pro seniory předán veřejnosti. Velké poděkování náleží hlavním sponzorům a pomocníkům.

Lidé, kterým povodeň zničila kotel, mohou žádat o dotaci na nový, nízkoemisní

15.7.2013

Lidé, kterým povodeň zničila kotel, mohou žádat o dotaci na nový, nízkoemisní

Vimperské farmářské trhy

15.7.2013

Vimperské farmářské trhy

socha

15.7.2013

Setkání dřevosochařů je minulostí

V pátek 12.7.2013 byl zakončen 13. ročník tradičního setkání dřevosochařů ve Vimperku. Tohoto setkání se zúčastnili tři dřevosochaři – Tomáš Indra, Milan Klement a Radek Smejkal, kteří tvořili svá díla na téma 750 let od první písemné zmínky o Vimperku.

Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci“

15.7.2013

Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci“

PROJEKT CYKLOTRASA VOLYŇKA STARTUJE

10.7.2013

PROJEKT CYKLOTRASA VOLYŇKA STARTUJE

Setkání dřevosochařů zahájeno

9.7.2013

Setkání dřevosochařů zahájeno

Od pondělí 8.7.2013 do pátku 12.7.2013 se na druhém nádvoří vimperského zámku koná již třináctý ročník setkání dřevosochařů.

Aktualita

8.7.2013

Areál zdraví

Přiďte 17.7. v 15 hodin na slavnostní otevření parku pro seniory ve Sklářské ulici.

Vyhodnocení ankety „Hledá se jméno pro nový vimperský zvon“

3.7.2013

Vyhodnocení ankety „Hledá se jméno pro nový vimperský zvon“

Od února do června letošního roku probíhala na webových stránkách vimperk.cz a vimperk.eu anketa, ve které si hlasující mohli zvolit jméno pro nový vimperský zvon.

červen

120 let tratě Strakonice - Vimperk

28.6.2013

120 let tratě Strakonice - Vimperk

Zubní pohotovost - červenec 2013

28.6.2013

Zubní pohotovost - červenec 2013

DĚTI ZÁŘILY NA DIVADELNÍCH PRKNECH

28.6.2013

DĚTI ZÁŘILY NA DIVADELNÍCH PRKNECH

Dětské divadelní soubory z Prachatic, Volar a Vimperka se v právě uplynulém týdnu sešly v sále Kulturního střediska ve Vimperku.

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON

18.6.2013

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON

RODÁCI PŘISPĚLI NA ZVON Wilfried Stadlbauer, předseda spolku Heimatsammlung Stadt Winterberg a Franz Schrenk, zástupce předsedy spolku předali vedení města příspěvek na nový zvon.

VÝROČÍ 750 LET VIMPERKA SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENO

15.6.2013

VÝROČÍ 750 LET VIMPERKA SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENO

V sobotu 15. června 2013 byly na náměstí Svobody slavnostně zahájeny oslavy 750 let Vimperka.

FARMÁŘSKÉ TRHY 2013 ZAČALY

14.6.2013

FARMÁŘSKÉ TRHY 2013 ZAČALY

První letošní farmářské trhy má Vimperk za sebou a s nimi i odpověď na otázku, jak se osvědčí jejich přestěhování ze zámku dolu do města.

UPOZORNĚNÍ

12.6.2013

UPOZORNĚNÍ

Aktualita

10.6.2013

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV - 750 LET VIMPERKA (PROGRAM)

Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s městem Vimperk pořádá materiální sbírku na pomoc lidem postiženým povodní.

7.6.2013

Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s městem Vimperk pořádá materiální sbírku na pomoc lidem postiženým povodní.

Aktualita

4.6.2013

20 LET KLAPETO

Pouťové atrakce budou k dispozici Vimperské veřejnosti ještě tento týden

3.6.2013

Pouťové atrakce budou k dispozici Vimperské veřejnosti ještě tento týden

květen

Aktualita

31.5.2013

Důležité upozornění - akce Dětský den na Vodníku zrušena

Z důvodu nepříznivého počasí je dnešní akce Dětský den na Vodníku zrušena. Náhradní termín bude upřesněn.

Vimperk opět hostí mažoretky

29.5.2013

Vimperk opět hostí mažoretky

Po několika letech, kdy se ve Vimperku konala semifinálová klání v mažoretkovém sportu, byli pořadatelé poctěni organizátory uspořádáním celorepublikového finále.

Prodej volné bytové jednotky

27.5.2013

Prodej volné bytové jednotky

Prodej volné bytové jednotky č. 367/4 v bytovém domě čp. 367 Klostermannova ulice

Zubní pohotovost - červen 2013

27.5.2013

Zubní pohotovost - červen 2013

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru dopravy a silničního hospodářství

24.5.2013

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru dopravy a silničního hospodářství

Ve Sklářské ulici vznikne fitness park pro seniory

23.5.2013

Ve Sklářské ulici vznikne fitness park pro seniory

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk"

23.5.2013

Aktuální stav veřejné sbírky "Zvon pro Vimperk"

MEDIÁLNÍ DEN NA VÝSTAVĚ HOBBY V Č. BUDĚJOVICÍCH

23.5.2013

MEDIÁLNÍ DEN NA VÝSTAVĚ HOBBY V Č. BUDĚJOVICÍCH

Aktualita

17.5.2013

Dětský pohádkový den

Akademie seniorů dospěla ke svému konci

15.5.2013

Akademie seniorů dospěla ke svému konci

Ve čtvrtek 16. května 2013 byla v Městském kulturním středisku Vimperk slavnostně ukončena Akademie seniorů ročník 2012/2013.

Aktualita

15.5.2013

Zemřel Peter Kaspar

Dne 13.05.2013 ve věku 61 let náhle zemřel bývalý starosta našeho partnerského města Freyung pan Peter Kaspar.

Setkání bývalých zaměstnanců n.p. Šumavan

14.5.2013

Setkání bývalých zaměstnanců n.p. Šumavan

MEDIÁLNÍ DEN NA VÝSTAVĚ HOBBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

13.5.2013

MEDIÁLNÍ DEN NA VÝSTAVĚ HOBBY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Aktualita

7.5.2013

Diskoples 2013

Uctění památky obětí 2. světové války

6.5.2013

Uctění památky obětí 2. světové války

Město Vimperk si dne 6. 5. 2013 v 15:00 hodin připomnělo před pamětní deskou na malém náměstí U Jelena 68. výročí konce 2. světové války.

Aktualita

3.5.2013

Pozvánka na charitativní diskoples

Jarní dobročinný bazar

3.5.2013

Jarní dobročinný bazar

Město má nové asistenty prevence kriminality

3.5.2013

Město má nové asistenty prevence kriminality

V rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2013 obdrželo město na základě podané žádosti dotaci na zřízení dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk. Jedná se o pracovní místa na dobu určitou od května do konce roku 2013.

VEZNISÁŽ ZUŠ VIMPERK

2.5.2013

VERNISÁŽ ZUŠ VIMPERK

Absolventky výtvarného oboru ZUŠ ve Vimperku včera zahájily výstavu svých prací.

Aktualita

2.5.2013

Výstavy zahájeny

duben

Zubní pohotovost - květen 2013

29.4.2013

Zubní pohotovost - květen 2013

Dominik Vinš byl první, dostal od starosty zlatou minci

26.4.2013

Dominik Vinš byl první, dostal od starosty zlatou minci

Hned čtyři jedničky má v datu narození Dominik Vinš z Vimperka a navíc se díky nim stal i prvním Vimperákem narozeným v roce 2013.

Milí Vimperáci a přátelé našeho města

25.4.2013

Výstava Vimperk 1263-2013

Aktualita

24.4.2013

Šumavské lokálky

Aktualita

24.4.2013

68. výročí osvobození města americkou armádou

Změna termínu zasedání zastupitelstva

22.4.2013

Změna termínu zasedání zastupitelstva

Akademie seniorů "na kolech"

19.4.2013

Akademie seniorů "na kolech"

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

15.4.2013

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

Aktualita

15.4.2013

Druhý charitativní bazar

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk" - duben 2013

12.4.2013

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk" - duben 2013

Vrchní strážník městské policie odchází

12.4.2013

Vrchní strážník městské policie odchází

Celorepubliková soutěž MÁME VYBRÁNO

7.4.2013

Celorepubliková soutěž MÁME VYBRÁNO

Podpořte veřejnou sbírku na zvon v rámci celorepublikové soutěže MÁME VYBRÁNO, v níž soutěží veřejné sbírky určené na obnovu památek.

RODÁCI VE VIMPERKU

3.4.2013

RODÁCI VE VIMPERKU

Ve čtvrtek 4. dubna 2013 navštívili Vimperk němečtí rodáci jak z Vimperka, tak z okolních obcí.

DEN UČITELŮ

3.4.2013

DEN UČITELŮ

DEN UČITELŮ 2013 Ve středu 3. dubna 2013 převzalo v rámci oslav Dne učitelů dvanáct pedagogů škol Vimperska z rukou místostarostky města Ing. Jaroslavy Martanové ocenění za celoživotní pedagogickou práci.

Aktualita

2.4.2013

Základy obsluhy PC pro seniory

březen

Vimperská akademie seniorů v dubnu

26.3.2013

Vimperská akademie seniorů v dubnu

Zubní pohotovost - duben 2013

25.3.2013

Zubní pohotovost - duben 2013

Jak žít zdravě o ohleduplně k životnímu prostředí - přednáška

22.3.2013

Jak žít zdravě o ohleduplně k životnímu prostředí - přednáška

Ovlivněte vývoj vašeho regionu - přednáška

22.3.2013

Ovlivněte vývoj vašeho regionu - přednáška

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – BŘEZEN

20.3.2013

INFORMACE A NOVINKY Z PRACHATICKÉ NEMOCNICE – BŘEZEN

Aktualita

15.3.2013

Dne 8. února 2013 se konala schůzka členů Občanského sdružení Stanislavy Chumanové ve Vimperku

V KNIHOVNĚ SE KŘTILO

9.3.2013

V KNIHOVNĚ SE KŘTILO

Vimperská knihovna má za sebou první akci v nových prostorách. V sobotu 9. března 2013 zde totiž místostarostka města Jaroslava Martanová, za hojné účasti čtenářů, pokřtila elektronickou knihu .

Plán odběrů krve 2013

8.3.2013

Plán odběrů krve 2013

únor

Program Zimního stadionu na měsíc březen 2013

25.2.2013

Program Zimního stadionu na měsíc březen 2013

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2013

22.2.2013

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2013

Hledá se jméno pro nový vimperský zvon

20.2.2013

HLEDÁ SE JMÉNO PRO NOVÝ VIMPERSKÝ ZVON - ANKETA PRO VEŘEJNOST

Vybrat to pravé jméno, které zvon ponese po dlouhá staletí, je náš společný úkol. Pro snadnější začátek uvádíme několik typově rozdílných jmen zvonů historických a pak i návrhů na pojmenování našeho nového zvonu vimperského.

Blahopřání jubilantům

18.2.2013

Blahopřání jubilantům

Přijímání dětí do mateřských škol

18.2.2013

Přijímání dětí do mateřských škol

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk“

18.2.2013

Aktuální stav veřejné sbírky „Zvon pro Vimperk“

Virtuální prohlídka města

18.2.2013

Virtuální prohlídka města

Provizorní telefonní spojení na nově přestěhovanou Městskou knihovnu Vimperk

15.2.2013

Provizorní telefonní spojení na nově přestěhovanou Městskou knihovnu Vimperk

Aktualita

15.2.2013

Vimperská akademie seniorů pokračovala přednáškou o turistice na Šumavě

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY

14.2.2013

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY

Vimperská městská knihovna ve čtvrtek 14. února odpoledne slavnostně otevřela své nové prostory v bývalé lesnické škole.

Pozvánka na slavnostní otevření knihovny

6.2.2013

Pozvánka na slavnostní otevření knihovny

Město Vimperk ve spolupráci s městskou knihovnou zvou dne 14.2. 2013 v 14.30 hod na slavnostní otevření nových prostor knihovny v ulici 1. máje 194 ve Vimperku.

Pokus

4.2.2013

Pokus

Únorová akademie seniorů bude „turistická“

4.2.2013

Únorová akademie seniorů bude „turistická“

I v našem městě může letos vyrůst Rákosníčkovo hřiště

1.2.2013

I v našem městě může letos vyrůst Rákosníčkovo hřiště

leden

Aktualita

28.1.2013

Vimperk hostí Evropský pohár 2013

Zubní pohotovost - únor 2013

28.1.2013

Zubní pohotovost - únor 2013

Program ZS Vimperk - únor 2012

28.1.2013

Program ZS Vimperk - únor 2012

Jak se volilo v našem městě

26.1.2013

Jak se volilo v našem městě

Úřad práce, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Vimperk oznamuje změnu úředních hodin s účinností od 1.2.2013.

24.1.2013

Úřad práce, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Vimperk oznamuje změnu úředních hodin s účinností od 1.2.2013.

Poděkování vimperským firmám i spolkům za jejich příspěvky na nový zvon

22.1.2013

Poděkování vimperským firmám i spolkům za jejich příspěvky na nový zvon

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci lednu

21.1.2013

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci lednu

VÝROČNÍ SCHŮZE STP

20.1.2013

VÝROČNÍ SCHŮZE STP

V sobotu 19. ledna se v sále MěKS Vimperk konala za přítomnosti starosty města Ing. Bohumila Petráška výroční schůze vimperské pobočky Svazu tělesně postižených.

PLES MĚSTA VIMPERKA 2013

18.1.2013

PLES MĚSTA VIMPERKA 2013

Vimperská radnice má po pátku 18. ledna letošní ples již za sebou. Ke vší spokojenosti tradičně hrála domácí kapela De Facto Petra Staňka a o kulturní vložky se postarali v netradičním provedení rovněž domácí mažoretky Klapeto společně se studenty střední školy a romský taneční soubor Čhave Devlestar.

VIMPERK SLAVÍ NAROZENINY

16.1.2013

VIMPERK SLAVÍ NAROZENINY

 Po loňském roce, kdy Vimperk velkolepě slavil sedmisté výročí zdejší větve Zlaté stezky, je tu další jubileum. Právě letos totiž uplyne rovných tři čtvrtě tisíciletí od první písemné zmínky o existenci Vimperku.

Volba prezidenta republiky konaná dne 11.1.2013 – 12.1.2013

14.1.2013

Volba prezidenta republiky konaná dne 11.1.2013 – 12.1.2013

Finální tisková zpráva o činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové za rok 2012

14.1.2013

Finální tisková zpráva o činnosti Občanského sdružení Stanislavy Chumanové za rok 2012

Upozorňujeme, že vzhledem ke zvýšení DPH na 21% mírně zdražila inzerce ve Vimperských novinách

9.1.2013

Upozorňujeme, že vzhledem ke zvýšení DPH na 21% mírně zdražila inzerce ve Vimperských novinách

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť pro rok 2013

9.1.2013

Pravidla pro rezervaci prodejního místa na vimperskou pouť pro rok 2013

Zápis do první třídy základní školy

8.1.2013

Zápis do první třídy základní školy

Milí Vimperáci a přátelé našeho města

3.1.2013

Milí Vimperáci a přátelé našeho města

Milí Vimperáci a přátelé našeho města, pro připravovanou fotografickou výstavu věnovanou 10 letům partnerství měst Vimperk a Freyung hledáme jakékoliv fotografie.

Poděkování seniorům

3.1.2013

Poděkování seniorům

Aktualita

2.1.2013

Novoroční ohňostroj

ČERVENÝ KŘÍŽ VYSTAVUJE

1.1.2013

ČERVENÝ KŘÍŽ VYSTAVUJE

Červený kříž vystavuje ve vimperském kulturním středisku. V pondělí 7. ledna otevřel starosta města Bohumil Petrášek společně s místostarostkou Jaroslavou Martanovou výstavu, věnovanou bezpříspěvkovému dárcovství krve na Prachaticku a Vimperku.

prosinec

VLAK SEDMI MOŘÍ

30.12.2012

VLAK SEDMI MOŘÍ

Silvestrovské vlaky mířící na nejvýše položené české nádraží již neodmyslitelně patří k oslavám konce roku. Letošní třináctý ročník nesl podtitul Vlak sedmi moří

Program Zimního stadionu na měsíc leden 2013

27.12.2012

Program Zimního stadionu na měsíc leden 2013

Zubní pohotovost - leden 2013

21.12.2012

Zubní pohotovost - leden 2013

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

20.12.2012

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

Hlasování do přenosné volební schránky

19.12.2012

Hlasování do přenosné volební schránky

Poplatek za komunální odpad

19.12.2012

Poplatek za komunální odpad

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci prosinci

19.12.2012

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci prosinci

Aktualita

17.12.2012

Pexeso je hra

Příspěvky pořadatelům kulturních a společenských akcí v roce 2013

14.12.2012

Příspěvky pořadatelům kulturních a společenských akcí v roce 2013

Vimperská akademie seniorů v roce 2013

14.12.2012

Vimperská akademie seniorů v roce 2013

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

13.12.2012

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ

Novoroční ohňostroj

12.12.2012

Novoroční ohňostroj

Za bezpečné město

12.12.2012

Za bezpečné město

Veřejné setkání občanů města se zástupci města a Městskou policií - 19.12.2012

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

5.12.2012

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Vánoční přání

4.12.2012

Vánoční přání

Vánoční strom již svítí

1.12.2012

Vánoční strom již svítí

Od sobotního večera, před první nedělí adventní, rozsvítil vimperský zvoník Hubert Faber vimperský vánoční strom. Ceremoniál tradičně doprovázel kulturní program a řada dalších akcí.

listopad

Zubní pohotovost - prosinec 2012

30.11.2012

Zubní pohotovost - prosinec 2012

Poděkování rodině Novákových z Michlovy Hutě

28.11.2012

Poděkování rodině Novákových z Michlovy Hutě

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

28.11.2012

Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“

Program Zimního stadionu na měsíc prosinec 2012

26.11.2012

Program Zimního stadionu na měsíc prosinec 2012

Aktualita

26.11.2012

První charitativní vánoční bazar - Občanského sdružení Stanislavy Chumanové

SENIOŘI SCHŮZOVALI

26.11.2012

SENIOŘI SCHŮZOVALI

V neděli 25. listopadu se bezmála stovka členů zdejšího senior klubu sešla v sále městského kulturního střediska na výroční schůzi, kde si vyslechli hned několik zpráv popisujících činnost klubu či zdravici starosty.

Vimperk je třetím nejlepším Městem pro byznys Jihočeského kraje 2012

23.11.2012

Vimperk je třetím nejlepším Městem pro byznys Jihočeského kraje 2012

Příjemným překvapením 22. 11. 2012 při vyhlašování výsledků celkového pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 v Českých Budějovicích bylo třetí místo pro město Vimperk.

Český červený kříž ocenil dárce krve

23.11.2012

Český červený kříž ocenil dárce krve

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2012

20.11.2012

Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2012

Na konci kalendářního roku 2012 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku.

Zveme všechny zájemmce na bezplatný seminář - Nová média

20.11.2012

Zveme všechny zájemmce na bezplatný seminář - Nová média

Volba prezidenta České republiky

19.11.2012

Volba prezidenta České republiky

Pozvánka - „Domácí porážky skotu, prodej ze dvora a Národní ozdravovací program IBR“

13.11.2012

Pozvánka - „Domácí porážky skotu, prodej ze dvora a Národní ozdravovací program IBR“

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

13.11.2012

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

Aktualita

9.11.2012

Přednáškou o Rožmbercích pokračovala Vimperská akademie seniorů

Žádost o zaslání údajů pro sportovní komisi do 25.11.2012

8.11.2012

Žádost o zaslání údajů pro sportovní komisi do 25.11.2012

Rada města pověřila sportovní komisi města o doplnění některých údajů o Vašich sportovních klubech z důvodu následného řešení dotační politiky sportovní činnosti ve městě Vimperk.

Petice za zachování provozu nemocnice v Prachaticích - Tisková zpráva

7.11.2012

Petice za zachování provozu nemocnice v Prachaticích - Tisková zpráva

Plán prevence kriminality

6.11.2012

Plán prevence kriminality

Zubní pohotovost - listopad 2012

1.11.2012

Zubní pohotovost - listopad 2012

Mezinárodní den veteránů

1.11.2012

Mezinárodní den veteránů

U příležitosti 94. výročí vyhlášení ukončení první světové války si Město Vimperk připomene 9. listopadu Mezinárodní den veteránů světových válek.

říjen

Vánoční a řemeslné trhy, Rozsvícení vánočního stromu, Zvonkový průvod

25.10.2012

Vánoční a řemeslné trhy, Rozsvícení vánočního stromu, Zvonkový průvod

Město Vimperk Vás zve na výše uvedené akce, které se uskuteční 1.12.2012.

Aktualita

24.10.2012

Veřejná sbírka "Zvon pro Vimperk"

Kolik zatím bylo vybráno na nový zvon?

Program Zimního stadionu na měsíc listopad 2012

22.10.2012

Program Zimního stadionu na měsíc listopad 2012

Policejní zpravodajství z Prachaticka

19.10.2012

Policejní zpravodajství z Prachaticka

Sponzorský dar

18.10.2012

Sponzorský dar

Vítání občánků - 9.10.2012

15.10.2012

Vítání občánků - 9.10.2012

Aktualita

15.10.2012

Petice za zachování provozu nemocnice v Prachaticích

DRAKIÁDA

13.10.2012

DRAKIÁDA

Vimperský Dům dětí a mládeže uspořádal v sobotu odpoledne za podpory kulturního střediska a sponzorství restaurace Vodník již druhý ročník zdejší drakiády.

Vimperská akademie seniorů 2012 – změna!!!

10.10.2012

Vimperská akademie seniorů 2012 – změna!!!

Adventní a řemeslné trhy, Rozsvícení vánočního stromu

9.10.2012

Adventní a řemeslné trhy, Rozsvícení vánočního stromu

Město Vimperk zve všechny na Adventní a řemeslné trhy a rozvícení vánočního stromu, vše 1.12.2012.

Vítání občánků

5.10.2012

Vítání občánků

září

Aktualita

27.9.2012

Za bezpečné město - veřejné setkání s občany města

Program Zimního stadionu na měsíc říjen 2012

27.9.2012

Program Zimního stadionu na měsíc říjen 2012

Petice za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče

25.9.2012

Petice za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče

Zubní pohotovost - říjen 2012

24.9.2012

Zubní pohotovost - říjen 2012

Aktualita

24.9.2012

Festival NaturVision 2012 je minulostí

Aktualita

5.9.2012

Šumavské toulání

Telefonní seznam Úřadu práce České republiky, kontaktního pracoviště Vimperk

5.9.2012

Telefonní seznam Úřadu práce České republiky, kontaktního pracoviště Vimperk

Vimperské farmářské trhy - 15.9.2012 od 8:00

3.9.2012

Vimperské farmářské trhy - 15.9.2012 od 8:00

srpen

Aktualita

31.8.2012

NaturVision 2012 - Program

Aktualita

31.8.2012

NaturVision 2012

Blíží se boj o titul 7. královny Šumavy

29.8.2012

Blíží se boj o titul 7. královny Šumavy

Ukázka výroby skleněných korálků

29.8.2012

Ukázka výroby skleněných korálků

Aktualita

27.8.2012

Probuďme společně vimperskou zvonici - sbírka na nový zvon

Drobné příspěvky na odlití nového zvonu je možné vhodit do pokladniček umístěných v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo v kanceláři Městského kulturního střediska. Číslo účtu: 107 – 2907470237/0100

Zubní pohotovost - září 2012

27.8.2012

Zubní pohotovost - září 2012

VIMPERK SLAVIL

25.8.2012

Vimperk slavil

Sobotní slavností vyvrcholily oslavy 700 let vimperské větve Zlaté stezky. Slavnost, které se zdařile ujaly domácí skupiny historického šermu Artego a Berit, přilákala na zámek nebývalé množství návštěvníků.

Upozornení vlastníkum ci uživatelum nemovitostí (pozemku)

24.8.2012

Upozornení vlastníkum ci uživatelum nemovitostí (pozemku)

Volby do zastupitelstev krajů 2012

23.8.2012

Volby do zastupitelstev krajů 2012

Aktualita

23.8.2012

Běh pro paraple

Na Vodníku můžete 15. září běžet pro Paraple.

Letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 2012

21.8.2012

Letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy 2012

Ve dnech 12.08. – 19.08.2012 se uskutečnil v Nové Peci již sedmý ročník tábora pro děti s patologickými jevy. Letos se tábora zúčastnilo 24 dětí.

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

21.8.2012

Blahopřání občanům vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea

Fascinace přírodou 2012

20.8.2012

Fascinace přírodou 2012

V úterý 21. srpna 2012 byla ve foyer MěKS Vimperk slavnostně zahájena, jako doprovodná akce 11. ročníku mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, výstava „Fascinace přírodou 2012“.

Kalendář ovoce a zeleniny

15.8.2012

Kalendář ovoce a zeleniny

Zubní pohotovost - srpen 2012

1.8.2012

Zubní pohotovost - srpen 2012

červenec

Červencové farmářské trhy obrazem

24.7.2012

Červencové farmářské trhy obrazem

Červencové farmářské trhy ve Vimperku jsou minulostí, na těch následujících 18. srpna prozatím přislíbili účast regionální výrobci a prodejci zeleniny a biozeleniny .

Aktualita

23.7.2012

Filmové dny NaturVision

Webové aliasy - seznam rychlých odkazů na vybrané stránky města

18.7.2012

Webové aliasy - seznam rychlých odkazů na vybrané stránky města

Jak asi vypadá typický vimperský dárce krve?

18.7.2012

Jak asi vypadá typický vimperský dárce krve?

Soutěž o nejzajímavější či nejhezčí fotku a dětský obrázek z letošních prázdnin

18.7.2012

Soutěž o nejzajímavější či nejhezčí fotku a dětský obrázek z letošních prázdnin

KALENDÁŘ NA ROK 2013 POKŘTĚN

17.7.2012

KALENDÁŘ NA ROK 2013 POKŘTĚN

Vimperk pokřtil kalendář na rok 2013, ve kterém si připomíná 750 let, již uplynou od první zmínky o Vimperku.

Pozvánka na červencové farmářské trhy

17.7.2012

Pozvánka na červencové farmářské trhy

Aktualita

17.7.2012

5. Setkání historických vozidel

Uzavření in-line dráhy

11.7.2012

Uzavření in-line dráhy

V souvislosti s akcí „Lety vrtulníkem nad Vimperkem“ oznamujeme, že in-line dráha bude v neděli 15. července 2012 od 16:30 do 20:00 hod. pro veřejnost uzavřena.

Aktualita

4.7.2012

12. ročník tradičního setkání dřevosochařů

12. ročník tradičního setkání dřevosochařů 9.-16.července na 2. nádvoří vimperského zámku.

Aktualita

2.7.2012

12. ročník tradičního setkání dřevosochařů

červen

Aktualita

27.6.2012

Jakou barvu má stáří

Uzavření knihovny - 2.-4.7.2012

27.6.2012

Uzavření knihovny - 2.-4.7.2012

Aktualita

26.6.2012

Přijetí výherkyně mezinárodní soutěže vedením města

Zubní pohotovost - červenec 2012

25.6.2012

Zubní pohotovost - červenec 2012

Farmářské trhy Vimperk

21.6.2012

Farmářské trhy Vimperk

PREZIDENT VÁCLAV KLAUS OCHUTNAL VIMPERSKÉ PIVO

19.6.2012

PREZIDENT VÁCLAV KLAUS OCHUTNAL VIMPERSKÉ PIVO

Na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě navštívil prezident Václav Klaus v sobotu 16.6.2012 i stánek Šumavského pivovaru Vimperk

ALEJ DEVÁŤÁKŮ BUDE MÍT LETOS JIŽ OSM STROMŮ

18.6.2012

ALEJ DEVÁŤÁKŮ BUDE MÍT LETOS JIŽ OSM STROMŮ

V loňském roce Vimperk přišel s nápadem, aby žáci devátých tříd, jako tečku za svým základním vzděláváním, vysadili v k tomu zřízené aleji svůj strom.

Po stopách soumarů: den druhý 

17.6.2012

Po stopách soumarů: den druhý 

Druhý den čekal vimperské soumary prohlídka kostela v Horní Vltavici a výšlap do Kubohuťského sedla.

Přednáška Bezpečnost seniorů

15.6.2012

Přednáška Bezpečnost seniorů

Dne 15.06.2012 se uskutečnila v Městském kulturním středisku Vimperk přednáška na téma Bezpečnost seniorů.

PO STOPÁCH SOUMARŮ: DEN PRVNÍ

15.6.2012

PO STOPÁCH SOUMARŮ: DEN PRVNÍ

Po vimperské větvi Zlaté stezky se vypravil zástup pěšáků, aby na vlastní nohy pocítil, co že to obnášelo putovat s Bavor do Vimperk přez kopce a údolí.

OSLAVY ZLATÉ STEZKY VE VIMPERKU JSOU TU

14.6.2012

OSLAVY ZLATÉ STEZKY VE VIMPERKU JSOU TU

Vimperk rozjel oslavy. Jakýmsi prologem k víkendovému pochodu po stopách soumarů, kterým si město Vimperk připomíná sedm set let, jenž uplynuly od první zmínky o zdejší větvi Zlaté stezky, byla přednáška pánů Kubů a Zavřela.

Vimperská akademie seniorů vstupuje do svého 4. ročníku

14.6.2012

Vimperská akademie seniorů vstupuje do svého 4. ročníku

Nový termín pohádkového dětského dne

13.6.2012

Nový termín pohádkového dětského dne

Zahájení provozu městského koupaliště

13.6.2012

Zahájení provozu městského koupaliště

STARZ oznamuje zahájení provozu městského koupaliště dne 16.6.2012 od 10:00 hodin.

Omezení provozu centrálního registru vozidel

8.6.2012

Omezení provozu centrálního registru vozidel

Podle sdělení Ministerstva dopravy ČR bude od 26.06.2012 do 09.07.2012 z důvodu změny registru a náběhu základních registrů mimo provoz centrální registr vozidel.

Aktualita

8.6.2012

Svatý Jan Nepomucký opět doma

Dětský den ustoupil dešti

8.6.2012

Dětský den ustoupil dešti

Organizátoři po dlouhém zvažování zrušili dnešní (9. 6.) Dětský pohádkový den na Vodníku ve Vimperku. Jeho program měl začít v 9:30, ale proti se postavilo počasí. "Některá stanoviště bohužel nelze postavit ani za částečně deštivého počasí a proto se budeme snažit hledat jiný vhodný termín," uvedla jedna z organizátorek Renata Lešková.

Vimperský farmářský trh

6.6.2012

Vimperský farmářský trh

květen

Zubní pohotovost - červen 2012

29.5.2012

Zubní pohotovost - červen 2012

Aktualita

29.5.2012

Studentský fotografický workshop NaturVision

Pozvánka na dvoudenní pochod z Philippsreutu do Vimperka

28.5.2012

Pozvánka na dvoudenní pochod z Philippsreutu do Vimperka

Zveme všechny zájemce na dvoudenní pochod z Philippsreutu do Vimperka po trase vimperské větve Zlaté stezky - 16. - 17. června 2012.

ČTVERYLKA

24.5.2012

ČTVERYLKA

V pátek 25. května 2012 se ve Vimperku na dopravním hřišti v parku uskutečnila akce „Quadrille - European dance festival“.

ZÁVĚR AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 2012

22.5.2012

ZÁVĚR AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 2012

Ve středu 23. května 2012 se v Městském kulturním středisku Vimperk uskutečnilo závěrečné setkání v rámci Akademie seniorů ročník 2011/2012.

Křest vimperského zlatého odstartoval oslavy

22.5.2012

Křest vimperského zlatého odstartoval oslavy

Ve středu 23. května pokřtili zástupci radnice, podnikatelů, spolků a městského kulturního střediska čokoládovou minci „Vimperský zlatý“.

Farmářské trhy ve Vimperku

19.5.2012

Farmářské trhy ve Vimperku

V sobotu se ve Vimperku konaly první farmářské trhy a i přes skromnou účast trhovců lze snad doufat, že si své místo mezi velkou konkurencí podobných akcí vybojují.

ZMĚNA PROGRAMU KINA

14.5.2012

ZMĚNA PROGRAMU KINA

Rodinná česko - slovenská komedie MODRÝ TYGR, kterou mělo kino Šumava Vimperk promítat ve čtvrtek 17. května 2012 od 17.00 hodin se vzhledem k nedostupnosti filmové kopie bude promítat o den později, tedy v pátek 18. května. Čas projekce zůstává nezměněn.

Aktuality ze školní lavice

10.5.2012

Aktuality ze školní lavice

Pozvánka na farmářský trh – seznam prodejců, pozvánka na knižní bazar

9.5.2012

Pozvánka na farmářský trh – seznam prodejců, pozvánka na knižní bazar

Dočasné odstranění laviček

8.5.2012

Dočasné odstranění laviček

67. výročí osvobození Vimperka

6.5.2012

67. výročí osvobození Vimperka

V pátek 4. května si Vimperk připomněl události, které se zde odehrály před 67 lety. Starosta Bohumil Petrášek spolu s místostarostkou Jaroslavou Martanovou zavěšením kytice ozdobené trikolorou k paměťní desce vzdali čest americké armádě, která do města pod Boubínem přinesla v roce 1945 svobodu.

Nedožité šedesátiny Stanislavy Chumanové

5.5.2012

Nedožité šedesátiny Stanislavy Chumanové

Dne 6. 5. jsme vzpomněli na nedožité 60. narozeniny první starostky našeho města Stanislavy Chumanové. Stáňa, jak ji všichni důvěrně říkali, zanechala ve Vimperku nesmazatelnou stopu.

duben

Aktualita

30.4.2012

EUROPEAN QUADRILLE DANCE FESTIVAL

Mažoretky opět ve Vimperku

30.4.2012

Mažoretky opět ve Vimperku

Město Vimperk opět po roce přivítá v sobotu 5.května 2012 skupiny mažoretek.

Přijetí vítězky Evropských dnů památek u starosty

27.4.2012

Přijetí vítězky Evropských dnů památek u starosty

Zubní pohotovost - květen 2012

25.4.2012

Zubní pohotovost - květen 2012

Dotace pro podnikatele

20.4.2012

Dotace pro podnikatele

Pozvánka na čarodějnický rej

19.4.2012

Pozvánka na čarodějnický rej