4.  přednáška  5.  ročníku  VAS -  zvonařství

Ve  čtvrtek 16.  ledna  2014  proběhla  čtvrtá  přednáška  5.  ročníku  Vimperské  akademie  seniorů  a  tématu   „Historie  zvonařství  a  tóny  zvonů“ se  ujal  odborník na  slovo  vzatý  pan  Petr  Rudolf  Manoušek,  jediný  výrobce   zvonů  v  České  republice.  Studenti  VAS  shlédli  během  přednášky  dva  krátké  filmy  -  první  film  byl natočen  již  před  25 lety  a  dokumentoval   zrození  dvou  zvonů  na  Slovensko  od  samého  počátku  výroby  přes jejich  vysvěcení  a  umístění  do  zvonice.  Druhý  film  pak  dokumentoval  umění  zvonařství  pana  Manouška  včetně  vytvoření  nádherné  „Koncertní  zvonohry“.  Součástí  druhého  filmu  byla i  kratičká  reportáž  z restaurování  prvního  vimperského  zvonu  Marie  Hilfe  v roce  2010.  Povídání  pana  Manouška  bylo  velice  zajímavé  a  poutavé  a  není  se  tedy  čemu  divit,  že  z plánované  hodinové přednášky  se  stala  přednáška  dvouhodinová.

 

Příští  přednáška  pro  přihlášené  VAS  se  uskuteční  ve  čtvrtek  20. února  2014.  Tentokrát  nás  seznámí  pracovník  Správy  NP  a  CHKO  Šumava  s  historií  a  vývojem  ochrany  přírody  v ČR.

  Historie zvonařství a tóny zvonů

Historie  zvonařství  a  tóny  zvonů

Historie zvonařství a tóny zvonů

 

Text: E. Hervertová

Foto: Mgr. Z.  Kuncl

 

 

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku